Template:GNZ48Class4Chart

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Class Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
4 Z ChenGuiJunZJune2019.jpg Chen GuiJun 陈桂君 阿邪 (Ā xié)
邪酱 (Xié)
October 8, 1997 Sichuan, China ** 24 160cm STAR48 1st
4 Trainee ChenJiaYingGJune2019.jpg Chen JiaYing 陈佳莹 Xiao JiaHuo (小家伙) August 16, 2002 Guangdong, China ** 19 160cm STAR48 2nd
4 NIII ChenNanXiNIIIJune2019.jpg Chen NanXi 陈楠茜 Nancy
NaiXi (奶昔)
June 12, 1995 Henan, China ** 26 168cm STAR48 SNH48 6th
4 Z DengHuiEnZJune2019.jpg Deng HuiEn 邓惠恩 SuBing (酥饼) March 23, 1998 Guangdong, China ** 23 160cm STAR48 3rd
4 Z FangQiZJune2019.jpg Fang Qi 方琪 Xiao Fan Qie (小番茄) June 12, 1999 Jiangxi, China O 22 162cm STAR48 CKG48 3rd
4 G HuangChuYinGJune2019.jpg Huang ChuYin 黄楚茵 Nai HuangBao (奶黄包)
YangYang (央央)
January 2, 2000 Guangdong, China ** 22 162cm STAR48 3rd
4 NIII Liu Guo 刘果 Niúyóuguǒ (牛油果)
Guǒguǒ (果果)
December 15, 2003 Sichuan, China ** 18 170cm STAR48 7th
4 G LuoHanYueGJune2019.jpg Luo HanYue 罗寒月 Tsuki June 27, 1996 Chongqing, China ** 25 159cm STAR48 SNH48 6th
4 NIII LuJingNIIIJune2019.jpg Lu Jing 卢静 Naonao November 5, 1994 Fujian, China ** 27 155cm STAR48 SNH48 6th
4 G LiangJiaoGJune2019.jpg Liang Jiao 梁娇 DàQiáo (大乔) November 1, 2003 Chengdu, Sichuan, China ** 18 158cm STAR48 5th
4 G LuoKeJiaGJune2019.jpg Luo KeJia
羅可嘉 KeJia (可嘉)
XiaoAn (小安)
February 2, 2002 Taoyuan, Taiwan ** 19 162cm STAR48 3rd
4 NIII LiuLiFeiNIIIJune2019.jpg Liu LiFei 刘力菲 FlyFly
MiFei (米菲)
Miffy
October 30, 1995 Sichuan, China ** 26 168cm STAR48 SNH48 6th
4 Z LiangQiaoZJune2019.jpg Liang Qiao 梁乔 XiǎoQiáo (小乔) November 1, 2003 Chengdu, Sichuan, China ** 18 159cm STAR48 5th
4 NIII
SII
LiuQianQianNIIIJune2019.jpg Liu QianQian 刘倩倩 677
QianQian (倩倩)
November 28, 1994 Fujian, China ** 27 162cm STAR48 SNH48 6th
4 Z TangLiJiaNIIIJune2019.jpg Tang LiJia 唐莉佳 Liga
Olivia
January 18, 1996 Sichuan, China ** 26 160cm STAR48 SNH48 6th
4 Z WangCuiFeiZJune2019.jpg Wang QianNuo 王芊诺 Aurora February 21, 2000 Guangdong, China ** 21 169cm STAR48 1st
4 NIII WuYuFeiNIIIJune2019.jpg Wu YuFei 吴羽霏 Wu Yufei (无语飞) July 28, 2000 Fujian, China ** 21 164cm STAR48 3rd
4 NIII XieAiLinNIIIJune2019.jpg Xie AiLin 谢艾琳 420
Irene
December 28, 1996 Guangdong, China ** 25 157cm STAR48 2nd
4 Trainee XieLeiLeiGJune2019.jpg Xie LeiLei 谢蕾蕾 Leilei (蕾蕾)
Hana
December 1, 1998 Jiangxi, China B 23 162cm STAR48 SNH48 5th
4 CKG48 GaoXueYiNIIIDec2018.jpg Gao XueYi 高雪逸 GuoHe (果核) October 27, 2000 Chongqing, China ** 21 170cm STAR48 2nd
4 Z WangZiSHYRSDec2018.jpg Wang Zi 王梓 WangZi (王子)
ErXin (二欣)
December 23 Gansu, China A ** 163cm STAR48 SHY48 4th
4 NIII ZhangRunNIIIJune2019.jpg Zhang Run 张润 Run (润)
Junko
November 15, 2001 Sichuan, China ** 20 165cm STAR48 6th