Tetsuji

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Tetsuji
Tetsuji (2019 - Kon'ya wa Eyan)
Name
Kanji てつじ
Kana てつじ
Romaji Tetsuji
Nickname Yoshimoto no Antoniobanderasu (よしもとのアントニオバンデラス)
Birth Info
Birthdate August 7, 1975  
Birthplace Osaka, Japan
Blood type AB
Current Age 44 Years Old
Sizes
Height 178 cm
Professional Info
Agency Yoshimoto Kogyo
Social Networks Twitter
Idol Career Info
Group Yoshimotozaka46
Team 1st Generation
Debuted August, 2018 / 1st Generation

Tetsuji is a member of Yoshimotozaka46's 1st Generation.

Singles Participation

Yoshimotozaka46 B-Sides

Gallery

TetsujiNakasetekureyo.jpg
Tetsuji (2018 - Nakasetekureyo)
TetsujiDebut.jpg
Tetsuji (Debut)
Yoshimotozaka46

ANONKonyawaEyan.jpgIkedaNaotoKonyawaEyan.jpgIwahashiYoshimasaKonyawaEyan.jpgUnagiKazuhiroKonyawaEyan.jpgEharaMasahiroKonyawaEyan.jpgEndoShozoKonyawaEyan.jpgOhkiShizukaKonyawaEyan.jpgOochiYousukeKonyawaEyan.jpgOgataTakahiroKonyawaEyan.jpgOgawaHarunaKonyawaEyan.jpgOtakeKonyawaEyan.jpg
ObatanoOniisanKonyawaEyan.jpgKanadaSatoshiKonyawaEyan.jpgKawashimaAkiyoshiKonyawaEyan.jpgKyonKonyawaEyan.jpgKenKonyawaEyan.jpgKoideKonyawaEyan.jpgKomotoJunichiKonyawaEyan.jpgKoteraMariKonyawaEyan.jpgSaitoTsukasaKonyawaEyan.jpgSakakiharaTetsujiKonyawaEyan.jpgSayuriKonyawaEyan.jpg
ShimadaTamayoKonyawaEyan.jpg SHUHOKonyawaEyan.jpgShunshunClinicPKonyawaEyan.jpgTakashiKonyawaEyan.jpgTakanoYuiKonyawaEyan.jpgTadaTomohiroKonyawaEyan.jpgTanakaSingleKonyawaEyan.jpgTetsujiKonyawaEyan.jpgNadakiTakeshiKonyawaEyan.jpgNishimuraShinjiKonyawaEyan.jpgHIDEBOHKonyawaEyan.jpg
HinataKonyawaEyan.jpgFujiiNaoKonyawaEyan.jpgMasarukoKonyawaEyan.jpgMachaakiKonyawaEyan.jpgMatsumuraShihoKonyawaEyan.jpgMahiruKonyawaEyan.jpgMiyakiRihoKonyawaEyan.jpgMurakamiShoujiKonyawaEyan.jpgYakiMatsumiKonyawaEyan.jpgYamamotoKeiichiKonyawaEyan.jpgYuriyanRetrieverKonyawaEyan.jpgYoshikoKonyawaEyan.jpg

1st Generation
A-NON | Ikeda Naoto | Iwahashi Yoshimasa | Unagi Kazuhiro | Ehara Masahiro | Endo Shozo | Ohki Shizuka | Oochi Yousuke | Ogata Takahiro | Ogawa Haruna | Otake
Obata no Oniisan | Kanada Satoshi | Kawashima Akiyoshi | Kyon | Ken | Koide | Komoto Junichi | Kotera Mari | Saito Tsukasa | Sakakihara Tetsuji | Sayuri
Shimada Tamayo | SHUHO | Shunshun Clinic P | Takashi | Takano Yui | Tada Tomohiro | Tanaka Single | Tetsuji | Nadaki Takeshi | Nishimura Shinji | HIDEBOH
Hinata | Fujii Nao | Masaruko | Machaaki | Matsumura Shiho | Mahiru | Miyaki Riho | Murakami Shouji | Yaki Matsumi | Yamamoto Keiichi | Yuriyan Retriever‎ | Yoshiko
Yoshimotozaka46 History