AKB48 Team SH 1st Generation

From Wiki48
Jump to: navigation, search

AKB48 Team SH's 1st Generation. They currently have 19 members and 2 Trainee member.

Trainee

Graduated

List of members who have graduated

Chart

Generation Picture Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
1st ChenYiXinJan2019.jpg Chen YiXin 陈怡欣 44 May 10, 2000 Beijing, China O 20 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st DaiZiyanJan2019.jpg Dai ZiYan 戴紫嫣 Xiao Yan
(小嫣)
March 15, 1999 Guangdong, China ** 21 159 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st DongFanchiJan2019.jpg Dong FangChi 董芳池 Zàn wú
(暂无)
October 8, 2002 Shanghai, China ** 17 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st GuanTianTianJan2019.jpg Guan TianTian 管天天 Tiāntiān
(天天)
August 2, 1999 Jiangsu, China AB 21 166 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st LiShiQiJan2019.jpg Li ShiQi 李诗绮 Tù tù
(兔兔),
17
October 26, 1999 Guizhou, China A 20 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st LiuNianJan2019.jpg Liu Nian 刘念 Niàn Niàn
(念念)
February 2, 2001 Henan, China ** 19 163 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st MaoWeiJaJan2019.jpg Mao WeiJia 毛唯嘉 Maomao
(毛毛)
March 16, 1995 Shanghai, China A 25 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ShenYingJan2019.jpg Shen Ying 沈莹 Lizi
(栗子)
March 2, 2000 Shanghai, China O 20 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ShiKeYanJan2019.jpg Shi KeYan 施可妍 Tián tián
(甜甜)
July 30, 2001 Jiangsu, China O 19 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st SongXinRanJan2019.jpg Song XinRan 宋欣然 Bōluó
(菠萝)
January 22, 1998 Heilongjiang, China O 21 171 cm Shanghai Shanguye Culture Development Co., Ltd.
1st WanFangZhouJan2019.jpg Wan FangZhou 万芳舟 Jiūjiū
(啾啾)
July 20, 1998 Jiangxi, China B 22 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st WangYuDuoJan2019.jpg Wang YuDuo 王雨朵 Duǒ duǒ
(朵朵)
March 24, 2000 Sichuan, China ** 20 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st WeiXinJan2019.jpg Wei Xin 魏新 Wèi dàyé
(魏大爷)
September 5, 1998 Chongqing, China ** 22 168 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st WuAnQiJan2019.jpg Wu AnQi 吴安琪 Wǔliù
(五六)
April 3, 2002 Zhejiang, China A 18 170 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st YeZhiEnJan2019.jpg Ye ZhiEn 叶知恩 Xiǎo cǎoméi zhēn zhēn
(小草莓真真)
October 13, 1999 Guangdong, China O 20 156 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st YuanRuiXiJan2019.jpg Yuan RuiXi 袁瑞希 Lydia July 17, 1996 Guangdong, China O 24 159 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhaiYuJiaJan2019.jpg Zhai YuJia 翟羽佳 Xiǎozhái
(小宅)
September 29, 1996 Tianjin, China O 23 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhuLingJan2019.jpg Zhu Ling 朱苓 kirinrin October 8, 2001 Sichuan, China B 18 172 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhuangXiaoTiJan2019.jpg Zhuang XiaoTi 庄晓媞 Er Mei
(二妹)
December 6, 1998 Sichuan, China O 21 165 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
Trainee
1st XuYiTingJan2019.jpg Xu YiTing 徐依婷 Marumaru
(丸丸)
September 17, 2000 Shanghai, China O 20 166 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhuoNianQiJan2019.jpg Zhou NianQi 周念琪 77 August 24, 2002 Jiangxi, China O 18 167 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.

External Links