AKB48 Team SH Trainee

From Wiki48
Revision as of 10:04, 28 November 2020 by Blitzmatch (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

AKB48 Team SH's Trainees (Kenkyuusei). They currently have 18 trainees.

Debuted

Graduated

List of members who have graduated

Chart

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
- Cheng AnZi 程安子 Xiao MoTou (小魔头
MeiMei (妹妹)
March 12, 2002 Hubei, China ** 19 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Li JiaHui 李佳慧 HuìHuì (慧慧) December 11, 2000 Shanghai, China O 20 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Li YuMiao 李于淼 ShuiShui (水水) July 11, 2001 Shanghai, China ** 19 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Ma XiaoYu 马小雨 XiǎoYǔ (小雨) June 12, 2002 Jiangsu, China A 18 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Pan QiuYi 潘秋怡 FanQie (番茄) May 23, 1998 Guangdong , China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Peng LuXuan 彭露萱 XuánXuán (璇璇)
Xiǎo DòuJiǎo (小豆角)
August 1, 2000 Jiangsu, China A 20 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Pu ZhiYing 蒲祉颖 PuTao (葡萄) July 28, 1999 Sichuan, China ** 21 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Qiu DiEr 邱笛尔 YēZi (椰子) January 27, 2000 Zhejiang, China B 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Wang AnNi 王安妮 ĀnNī (安妮) February 19, 2000 Zhejiang, China ** 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Wang XuanYa 王暄雅 LèLè (乐乐) August 9, 2006 Taiwan O 14 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Wang YuRan 王俞然 NiNi May 26, 1996 Fujian, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Wu YiTing 吴怡婷 JiuJiu (九九) November 19, 1999 Zhejiang, China ** 21 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Xie WenJie 谢雯婕 JiéJié (婕婕)
Xiǎo TàiYáng (小太阳)
January 8, 2001 Fujian, China O 20 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- XuYiTingJan2019.jpg Xu YiTing 徐依婷 WanWan (丸丸) September 17, 2000 Shanghai, China O 20 166 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
- Zhang JiaZhe 张嘉哲 ZhéZhé (哲哲)
Xiǎo BīngTáng (小冰糖)
March 8, 1998 Jiangsu, China O 23 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Zhang YingLu 张樱璐 LuLu (露露) January 2, 1999 Anhui, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- ZhuoNianQiJan2019.jpg Zhou NianQi 周念琪 LiùLiù (77) August 24, 2002 Jiangxi, China O 18 167 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
- Zhou ChenYuXuan 周陈雨轩 YāYā (鸭鸭) July 26, 2002 Jiangxi, China O 18 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd