History: GNZ48 Team NIII

From Wiki48
Revision as of 18:46, 31 August 2022 by Takajuro (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Team NIII is GNZ48's 2nd team.

2016

2017

2018

2019

2020

  • December 12 - Mo Xin graduated from GNZ48

2021

2022

GNZ48
Team NIII
Members
Chen NanXiHong JingWenHuang RuTongLu JingLiu LiFeiLiu QianQianLu JingTingShi ZhuJunTang LiJia
Wang QianNuoWang YuChenWang ZiXian ShenNanXiang YuJingZeng JiaZhang RunZhang XinZheng DanNi
Stages
NIII1NIII2NIII3NIII-W1NIII-W2NIII-W3NIII4
History