Difference between revisions of "Keyakizaka46 Members"

From Wiki48
Jump to: navigation, search
(Introduction)
(Kanji Keyakizaka46 Members)
Line 25: Line 25:
 
Members (21): '''[[Ishimori Nijika]]''', [[Imaizumi Yui]], '''[[Uemura Rina]]''', '''[[Ozeki Rika]]''', '''[[Oda Nana]]''', '''[[Koike Minami]]''', '''[[Kobayashi Yui]]''', '''[[Sato Shiori (Keyakizaka46)|Sato Shiori]]''', '''[[Saito Fuyuka]]''', [[Shida Manaka]], '''[[Sugai Yuuka]]''', [[Suzuki Mizuho]], '''[[Suzumoto Miyu]]''', '''[[Nagasawa Nanako]]''', '''[[Habu Mizuho]]''', '''[[Harada Aoi]]''', [[Harada Mayu]], '''[[Hirate Yurina]]''', '''[[Moriya Akane]]''', [[Yonetani Nanami]], '''[[Watanabe Rika]]''', '''[[Watanabe Risa]]'''
 
Members (21): '''[[Ishimori Nijika]]''', [[Imaizumi Yui]], '''[[Uemura Rina]]''', '''[[Ozeki Rika]]''', '''[[Oda Nana]]''', '''[[Koike Minami]]''', '''[[Kobayashi Yui]]''', '''[[Sato Shiori (Keyakizaka46)|Sato Shiori]]''', '''[[Saito Fuyuka]]''', [[Shida Manaka]], '''[[Sugai Yuuka]]''', [[Suzuki Mizuho]], '''[[Suzumoto Miyu]]''', '''[[Nagasawa Nanako]]''', '''[[Habu Mizuho]]''', '''[[Harada Aoi]]''', [[Harada Mayu]], '''[[Hirate Yurina]]''', '''[[Moriya Akane]]''', [[Yonetani Nanami]], '''[[Watanabe Rika]]''', '''[[Watanabe Risa]]'''
  
* Still part of [[Kanji Keyakizaka46]] (17): [[Ishimori Nijika]], [[Uemura Rina]], [[Ozeki Rika]], [[Oda Nana]], [[Koike Minami]], [[Kobayashi Yui]], [[Sato Shiori (Keyakizaka46)|Sato Shiori]], [[Saito Fuyuka]], [[Sugai Yuuka]], [[Suzumoto Miyu]], [[Nagasawa Nanako]], [[Habu Mizuho]], [[Harada Aoi]], [[Hirate Yurina]], [[Moriya Akane]], [[Watanabe Rika]], [[Watanabe Risa]]
+
* Still part of [[Keyakizaka46]] (17): [[Ishimori Nijika]], [[Uemura Rina]], [[Ozeki Rika]], [[Oda Nana]], [[Koike Minami]], [[Kobayashi Yui]], [[Sato Shiori (Keyakizaka46)|Sato Shiori]], [[Saito Fuyuka]], [[Sugai Yuuka]], [[Suzumoto Miyu]], [[Nagasawa Nanako]], [[Habu Mizuho]], [[Harada Aoi]], [[Hirate Yurina]], [[Moriya Akane]], [[Watanabe Rika]], [[Watanabe Risa]]
 
* Now Graduated (5): [[Suzuki Mizuho]], [[Harada Mayu]], [[Imaizumi Yui]], [[Shida Manaka]], [[Yonetani Nanami]]
 
* Now Graduated (5): [[Suzuki Mizuho]], [[Harada Mayu]], [[Imaizumi Yui]], [[Shida Manaka]], [[Yonetani Nanami]]
  
Line 34: Line 34:
 
Members (1): '''''[[Nagahama Neru]]'''''
 
Members (1): '''''[[Nagahama Neru]]'''''
  
* Still part of [[Kanji Keyakizaka46]] (1): [[Nagahama Neru]]
+
* Still part of [[Keyakizaka46]] (1): [[Nagahama Neru]]
  
 
===2nd Generation===
 
===2nd Generation===
Line 51: Line 51:
 
Members (9): '''[[Inoue Rina]]''', '''[[Seki Yumiko]]''', '''[[Takemoto Yui]]''', '''[[Tamura Hono]]''', '''[[Fujiyoshi Karin]]''', '''[[Matsuda Rina]]''', '''[[Matsudaira Riko]]''', '''[[Morita Hikaru]]''', '''[[Yamasaki Ten]]'''
 
Members (9): '''[[Inoue Rina]]''', '''[[Seki Yumiko]]''', '''[[Takemoto Yui]]''', '''[[Tamura Hono]]''', '''[[Fujiyoshi Karin]]''', '''[[Matsuda Rina]]''', '''[[Matsudaira Riko]]''', '''[[Morita Hikaru]]''', '''[[Yamasaki Ten]]'''
  
* Still part of [[Kanji Keyakizaka46]] (9): [[Inoue Rina]], [[Seki Yumiko]], [[Takemoto Yui]], [[Tamura Hono]], [[Fujiyoshi Karin]], [[Matsuda Rina]], [[Matsudaira Riko]], [[Morita Hikaru]], [[Yamasaki Ten]]
+
* Still part of [[Keyakizaka46]] (9): [[Inoue Rina]], [[Seki Yumiko]], [[Takemoto Yui]], [[Tamura Hono]], [[Fujiyoshi Karin]], [[Matsuda Rina]], [[Matsudaira Riko]], [[Morita Hikaru]], [[Yamasaki Ten]]
  
 
==Hiragana Keyakizaka46 Members==
 
==Hiragana Keyakizaka46 Members==

Revision as of 02:42, 25 April 2019

Introduction

Keyakizaka46 has a total of 43 original members. As of February 2019, Keyakizaka46 has 27 members.

Kanji Keyakizaka46 Members

1st Generation (Original Kanji Keyakizaka46)

IshimoriNijika8th.jpg UemuraRina8th.jpg OzekiRika8th.jpg OdaNana8th.jpg KoikeMinami8th.jpg KobayashiYui8th.jpg SatoShiori8th.jpg SaitoFuyuka8th.jpg SugaiYuuka8th.jpg SuzumotoMiyu8th.jpg NagasawaNanako8th.jpg HabuMizuho8th.jpg HaradaAoi6th.jpg HirateYurina8th.jpg MoriyaAkane8th.jpg WatanabeRika8th.jpg WatanabeRisa8th.jpg

  • Announced August 21, 2015

Members (21): Ishimori Nijika, Imaizumi Yui, Uemura Rina, Ozeki Rika, Oda Nana, Koike Minami, Kobayashi Yui, Sato Shiori, Saito Fuyuka, Shida Manaka, Sugai Yuuka, Suzuki Mizuho, Suzumoto Miyu, Nagasawa Nanako, Habu Mizuho, Harada Aoi, Harada Mayu, Hirate Yurina, Moriya Akane, Yonetani Nanami, Watanabe Rika, Watanabe Risa

1.5th Generation

NagahamaNeru8th.jpg

  • Announced November 30, 2015

Members (1): Nagahama Neru

2nd Generation

InoueRinaDebut.jpg SekiYumikoDebut.jpg TakemotoYuiDebut.jpg TamuraHonoDebut.jpg FujiyoshiKarinDebut.jpg MatsudaRinaDebut.jpg MatsudairaRikoDebut.jpg MoritaHikaruDebut.jpg YamasakiTenDebut.jpg

  • Announced August 20, 2018

Members (9): Inoue Rina, Seki Yumiko, Takemoto Yui, Tamura Hono, Fujiyoshi Karin, Matsuda Rina, Matsudaira Riko, Morita Hikaru, Yamasaki Ten

Hiragana Keyakizaka46 Members

1st Generation

  • Announced May 11, 2016

Members (11): Iguchi Mao, Ushio Sarina, Kakizaki Memi, Kageyama Yuuka, Kato Shiho, Saito Kyoko, Sasaki Kumi, Sasaki Mirei, Takase Mana, Takamoto Ayaka, Higashimura Mei

2nd Generation

  • Announced August 15, 2017

Members (9): Kanemura Miku, Kawata Hina, Kosaka Nao, Tomita Suzuka, Nibu Akari, Hamagishi Hiyori, Matsuda Konoka, Miyata Manamo, Watanabe Miho

3rd Generation

  • Announced August 20, 2018

Members (1): Kamimura Hinano

Kennin Members

1st Generation

  • Announced November, 2015 (officially announced June 27, 2016)

Member (1): Nagahama Neru

By Group

Kanji Keyakizaka46

Generation Picture Romaji Kanji Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency