Nguyễn Thị Minh Thư

From Wiki48
Revision as of 06:48, 22 February 2019 by Ootamudkip (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Nguyễn Thị Minh Thư
Nguyễn Thị Minh Thư (2019)
Name
First Name Minh Thư
Middle Name Thị
Last Name Nguyễn
Nickname Tammy
Birth Info
Birthdate November 12, 2003  
Hometown Flag of Vietnam.png Đồng Nai, Vietnam
Blood type **
Current Age 16 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 150cm
B 75cm
W 62cm
H 81cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook
Idol Career Info
Group SGO48
Team Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Nguyễn Thị Minh Thư is a SGO48 Trainee.

Trivia

  • Name in Japanese: グエン・ティー・ミン・トゥー
  • Nickname in Japanese: タミー

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Gallery

TammySGO48Jan2019.jpg
Nguyễn Thị Minh Thư (2019)
NguyenThiMinhThuSGO2018.jpg
Nguyễn Thị Minh Thư (2018)
NguyenThiMinhThuAudition.jpg
Nguyễn Thị Minh Thư (Audition)
SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMinxySGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgNhuThaoSGO48Jan2019-2.jpgPhungNhiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpgAnhSangSGO48Jan2019-2.jpgElenaSGO48Jan2019-2.jpg
SachiSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpgLeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgCeliaSGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan Thảo | Đặng Thị Huỳnh Như | Huỳnh Ngô Kim Châu | Lê Mẫn Nghi | Lê Nguyễn Như Thảo | Lê Nguyễn Phụng Nhi | Lê Phạm Thuỷ Tiên
Lê Sunny | Lê Thị Thu Nga | Ngô Thị Cẩm Nhi | Nguyễn Hồ Trùng Dương | Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Nguyễn Lê Thuỳ Ngọc | Nguyễn Quế Minh Hân
Nguyễn Thanh Hoàng My | Nguyễn Thị Lệ | Nguyễn Thị Minh Thư | Nguyễn Thị Nhi | Nguyễn Thị Thúy Nga | Nguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh Trúc | Trần Cát Tường | Trần Lý Minh Thư | Võ Ngọc Xuân Ca | Võ Phan Kim Khánh | Vương Mai Linh