SHY48 Team HIII

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team HIII (December 2017)

SHY48's Team HIII (HIII队). Their team color is Grape. They currently have 21 members.

(History: Team HIII)

Contents

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Mèngxiǎng de Qízhì
(梦想的旗帜)
2017.02.25 - 2017.10.15 -
2 Beautiful World
(美丽世界)
2017.10.21 - -
3 Pēng Rán 33℃
(怦然33℃)
2018.03.03 - -

Team HIII Songs in SHY48 Albums & EPs

Team HIII Songs in SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
HIII ChenGeHIIIDec2017.jpg Chen Ge 程戈 ChéngChéng (程程)
BáiGē (白鸽)
October 27, 1997 Heilongjiang, China ** 20 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII DongSiJiaHIIIOct2017.jpg Dong SiJia 董思佳 Xiao Shizi (小狮子) August 15 Jiangsu, China ** ** 169cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII FangShiHanHIIIDec2017.jpg Fang ShiHan 方诗涵 Xiao Kui (小葵)
Lulu (绿绿)
November 28 Liaoning, China ** ** 169cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII GaoChongHIIIDec2017.jpg Gao Chong 高崇 Duoduo (多多) November 16 Heilongjiang, China ** ** 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII GongMengTingHIIIDec2017.jpg Gong MengTing 龚梦婷 Mila (米拉) March 2 Hunan, China ** ** 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII GaoZhiXianHIIIDec2017.jpg Gao ZhiXian 高志娴 JingZi (镜子) October 1 Zhejiang, China ** ** 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII LuFangZhuDec2017.jpg Lu FangZhu 逯芳竹 Lu bao (逯宝)
Xiao Zhuzi (小竹子)
September 19 Heilongjiang, China ** ** 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
SIII / HIII LiuJiaoSIIIDec2017.jpg Liu Jiao 刘娇 JiaoJiao (椒椒) November 7, 1996 Shenyang, Liaoning, China ** 21 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII LiuJingHanHIIIDec2017.jpg Liu JingHan 刘静晗 HwaEr (花儿) October 4 Liaoning, China ** ** 168cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII LiQingHIIIDec2017.jpg Li Qing 李晴 QingTian (晴天)
QingQing (晴晴)
September 9 Tieling, China ** ** 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII QuYueMengHIIIDec2017.jpg Qu YueMeng 曲悦萌 MengMengDa (萌萌哒) August 31 Dalian, China ** ** 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII RenYuQingHIIIOct2017.jpg Ren YuQing 任雨情 Ren YuanQi (人元气) November 6 Beijing, China ** ** 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII TangLinHIIIDec2017.jpg Tang Lin 唐霖 Táng XiǎoZhū (唐小猪)
ZhūZhū Xiá (猪猪侠)
March 21, 1999 Liaoning, China ** 19 158cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII WangFeiYanHIIIDec2017.jpg Wang FeiYan 王菲妍 QiQi (七七)
QiBao (柒宝)
January 27 Liaoning, China ** ** 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII WangRuiQiHIIIDec2017.jpg Wang RuiQi 王睿琦 QiQi (琦琦)
Ricky
DaKe (大可)
September 19 ** ** ** 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII XuFeiRanHIIIOct2017.jpg Xu FeiRan 徐斐然 XuanXuan (喧喧) March 4 Sichuan, China ** ** 163cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII XiangWangHIIIDec2017.jpg Xiang Wang 相望 Tùzǐ (兔子)
XiǎoXiǎo Sū (小小酥)
October 11, 1998 Liaoning, China ** 19 168cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII ZhangAiJingHIIIDec2017.jpg Zhang AiJing 张爱静 BingBing (饼饼) August 3 Sichuan, China ** ** 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII ZhengJieLiHIIIDec2017.jpg Zheng JieLi 郑洁丽 ZhenNiNi (朕腻腻)
DJ
June 21 Guangdong, China ** ** 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII ZhangRuYiHIIIDec2017.jpg Zhang RuYi 张儒轶 Da XiGua (大西瓜)
GuaGua (瓜瓜)
February 26 Liaoning, China ** ** 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII ZhangYuHanHIIIDec2017.jpg Zhang YuHan 张羽涵 YinZi (银子) September 19 Henan, China ** ** 173cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox