Difference between revisions of "Template:BEJ48TeamJChart"

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Line 145: Line 145:
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
| [[Image:LiuYiFeiJDec2018.jpg|60px|link=Liu YiFei]]
 
| [[Image:LiuYiFeiJDec2018.jpg|60px|link=Liu YiFei]]
| [[Liu YiFei]]
+
| [[Liu YiFei]] <br/><small>('''Co-Captain''')</small>
 
| 刘一菲
 
| 刘一菲
 
| Yiyi (一一)
 
| Yiyi (一一)
Line 223: Line 223:
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
| [[Image:YangYeJDec2018.jpg|60px|link=Yang Ye]]
 
| [[Image:YangYeJDec2018.jpg|60px|link=Yang Ye]]
| [[Yang Ye]] <br/> <small>('''Co-Captain''')</small>  
+
| [[Yang Ye]] <br/><small>('''Captain''')</small>
 
| 杨晔
 
| 杨晔
 
| Sezhang (社长) <br/> ErMao (二毛) <br/> RiHua (日华)
 
| Sezhang (社长) <br/> ErMao (二毛) <br/> RiHua (日华)
Line 236: Line 236:
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
| [[Image:ZhangHuaiJinJDec2018.jpg|60px|link=Zhang HuaiJin]]
 
| [[Image:ZhangHuaiJinJDec2018.jpg|60px|link=Zhang HuaiJin]]
| [[Zhang HuaiJin]] <br/> <small>('''Captain''')</small>
+
| [[Zhang HuaiJin]]
 
| 张怀瑾
 
| 张怀瑾
 
| JinLi (锦鲤)
 
| JinLi (锦鲤)

Revision as of 11:08, 20 April 2019

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
J BaiXinYuEJan2019.jpg Bai XinYu 柏欣妤 BáiBái (白白) January 25, 1997 Jiangsu, China ** 23 166cm Beijing Siba culture media Ltd. CKG48 1st
J ChenYaYuJDec2018.jpg Chen YaYu 陈雅钰 DuoRou (多肉) October 4, 1996 Guangdong, China O 23 156cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J FangLeiJDec2018.jpg Fang Lei 房蕾 FangZong (房总)
LeiBao (蕾宝)
July 21, 1997 Shandong, China AB 22 167cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J GeSiQiJDec2018.jpg Ge SiQi 葛司琪 Gege (葛格)
XianXian (鲜鲜)
September 8, 1997 Heilongjiang, China B 22 166cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J HuangEnRuJDec2018.jpg Huang EnRu 黄恩茹 Ruru May 5, 1997 Zhejiang, China O 23 165cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J HanJiaLeJJan2019.jpg Han JiaLe 韩家乐 Coke (可乐)
LeLe (乐乐)
ReRe (热热)
April 24, 1996 Changde, Hunan, China ** 24 163cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 1st
J HeYangQingQingJDec2018.jpg HeYang QingQing 何阳青青 XiǎoQīng ShíEr Yuè (小青十二月) July 21, 1997 Hubei, China ** 22 163cm Beijing Siba culture media Ltd. 3rd
J JinLuoSaiJDec2018.jpg Jin LuoSai 金锣赛 SaiSai (赛赛)
Xiao TianLuo (小田螺)
Xiao JinZhu(小金猪)
July 4 Zhejiang, China B ** 164cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
J LouShuBEJKKSDec2018.jpg Lou Shu 楼澍 OO February 20, 2001 Zhejiang, China B 19 162cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th
J LiuXianJSep2018.jpg Liu Xian 刘闲 XueBing (雪饼) September 27, 1997 Sichuan, China A 22 159cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J LiuYiFeiJDec2018.jpg Liu YiFei
(Co-Captain)
刘一菲 Yiyi (一一) December 7 Shandong, China A ** 160cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
J RenXinYiJDec2018.jpg Ren XinYi 任心怡 YouYou (柚柚)
YiXiaZi (怡夏子)
September 27, 1997 Shanxi, China O 22 166cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J SunYuShanJDec2018.jpg Sun YuShan 孙语姗 Yokie September 13, 2000 Shandong, China B 19 169cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J TangLinJJan2019.jpg Tang Lin 唐霖 Táng XiǎoZhū (唐小猪)
ZhūZhū Xiá (猪猪侠)
March 21, 1999 Liaoning, China ** 21 158cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 3rd
J WangYuXuanJDec2018.jpg Wang YuXuan 王雨煊 YuYuan (芋圆) May 23, 1999 Henan, China A 21 162cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J YeMiaoMiaoJDec20182.jpg Ye MiaoMiao 叶苗苗 MiaoMiao (喵喵)
MaoMao (猫猫)
TianXin JiaoZhu (甜心教主)
July 13, 1999 Anhui, China A 20 160cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J YangYeJDec2018.jpg Yang Ye
(Captain)
杨晔 Sezhang (社长)
ErMao (二毛)
RiHua (日华)
March 23, 1997 Inner Mongolia, China ** 23 168cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J ZhangHuaiJinJDec2018.jpg Zhang HuaiJin 张怀瑾 JinLi (锦鲤) May 11, 1997 Liaoning, China O 23 159cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J ZhengJieLiJJan2019.jpg Zheng JieLi 郑洁丽 ZhenNiNi (朕腻腻)
DJ
June 21 Guangdong, China ** ** 162cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 1st
J ZhouXiangBEJKKSDec2018.jpg Zhou Xiang 周湘 Xiāngcài (香菜) March 18 Jiangxi, China ** ** 161cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th