AKB48 Team SH 3rd Generation

From Wiki48
Revision as of 09:12, 6 September 2022 by Blitzmatch (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

AKB48 Team SH 3rd Generation (AKB48 Team SH 三期生). They currently have 3 promoted members and 6 trainees.

Members

Trainees

Graduated

List of members who have graduated

Chart

Team Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
3rd Li JiaHui 李佳慧 HuìHuì (慧慧) December 11, 2000 Shanghai, China O 22 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Ma XiaoYu 马小雨 XiǎoYǔ (小雨) June 12, 2002 Jiangsu, China A 20 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Peng LuXuan 彭露萱 XuánXuán (璇璇)
Xiǎo DòuJiǎo (小豆角)
August 1, 2000 Jiangsu, China A 22 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Qiu DiEr 邱笛尔 YēZi (椰子) January 27, 2000 Zhejiang, China B 23 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Wang AnNi 王安妮 ĀnNī (安妮) February 19, 2000 Zhejiang, China ** 22 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Wang XuanYa 王暄雅 LèLè (乐乐) August 9, 2006 Taiwan O 16 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Xie WenJie 谢雯婕 JiéJié (婕婕)
Xiǎo TàiYáng (小太阳)
January 8, 2001 Fujian, China O 22 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Zhang JiaZhe 张嘉哲 ZhéZhé (哲哲)
Xiǎo BīngTáng (小冰糖)
March 8, 1998 Jiangsu, China O 24 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Zhou ChenYuXuan 周陈雨轩 YāYā (鸭鸭) July 26, 2002 Jiangxi, China O 20 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.