AKB48 Team SH 4th Generation

From Wiki48
Jump to: navigation, search

AKB48 Team SH 4th Generation (AKB48 Team SH 四期生). They currently have 6 trainees.

Members

Trainees

Chart

Team Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
4th Chen JiaYi 陈嘉意 JiāYì (+1) May 23, 1996 Liuzhou, Guangxi, China B 26 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Wang XiaoYang 王晓阳 XiǎoYáng (小羊) May 14, 2000 Beijing, China ** 22 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Wu Fan 吴凡 FánFán (凡凡) June 26, 2004 Shanghai, China B 18 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Zeng Yi 曾艺 DòngDòng (冻冻) September 14, 1997 Sichuan, China ** 25 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Zhang YiLin 张艺琳 momorin September 12, 2005 Beijing, China O 17 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Zhu JingChen 朱景晨 ChéngChéng (橙橙) October 31, 1998 Zhejiang, China O 24 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.