48Group Survival Game! (2017 version) - 48G/Sakamichi Top 15 Youngest Members

Discussion in 'Forum Games' started by nakotteiijan, Sep 30, 2016.

 1. ダイヤモンドCosMos

  ダイヤモンドCosMos Kenkyuusei

  Joined:
  Feb 28, 2015
  Location:
  Lund, Sweden
  Oshimen:
  miyawakisakura
  9 Shimazaki Haruka
  1 Iriyama Anna (-1)
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion (-1)
  12 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  14 Okada Nana
  4 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  16 Takahashi Juri
  7 Oguri Yui
  4 Matsui Jurina
  5 Yamamoto Sayaka
  7 Kodama Haruka
  6 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura (+1)
  12 Nakai Rika
   
 2. rka

  rka Future Girls Stage48 Donor

  Joined:
  Jan 19, 2013
  Location:
  My Mom's basement
  Oshimen:
  Matsumoto Chikako
  Twitter:
  rka_01
  9 Shimazaki Haruka
  0 Iriyama Anna (-1) <- Killing Blow!
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  12 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  14 Okada Nana
  4 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  16 Takahashi Juri
  6 Oguri Yui (1-)
  5 Matsui Jurina (+1)

  5 Yamamoto Sayaka
  7 Kodama Haruka
  6 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  12 Nakai Rika

  Iriyama Anna OUT.
   
  Last edited: Oct 6, 2016
 3. nakotteiijan

  nakotteiijan Kenkyuusei

  Joined:
  Aug 7, 2015
  Oshimen:
  矢吹奈子
  @rka please state in the bottom of your comment - Iriyama Anna OUT.
   
 4. mai48_

  mai48_ Kenkyuusei

  Joined:
  Jun 14, 2014
  Twitter:
  maiakikochan
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  12 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  14 Okada Nana
  4 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  16 Takahashi Juri
  5 Oguri Yui (-1)
  5 Matsui Jurina
  6 Yamamoto Sayaka (+1)
  7 Kodama Haruka
  6 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika (-1)
   
 5. RedBug

  RedBug Kenkyuusei

  Joined:
  Sep 20, 2014
  Location:
  Home
  Oshimen:
  kashiwagiyuki
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  13 Kashiwagi Yuki (+1)
  15 Watanabe Mayu
  14 Okada Nana
  4 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  16 Takahashi Juri
  4 Oguri Yui (-1)
  4 Matsui Jurina (-1)
  6 Yamamoto Sayaka
  7 Kodama Haruka
  6 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 6. Tommy Idoc

  Tommy Idoc Kenkyuusei

  Joined:
  Jul 22, 2015
  Oshimen:
  tanoyuuka
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  13 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana (+1)
  4 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  16 Takahashi Juri
  3 Oguri Yui (-1)
  3 Matsui Jurina (-1)
  6 Yamamoto Sayaka
  7 Kodama Haruka
  6 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 7. チキンギョ

  チキンギョ Kenkyuusei

  Joined:
  Apr 16, 2016
  This sounds fun!!:omg:
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  13 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  5 Kawamoto Saya (+1)
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  16 Takahashi Juri
  3 Oguri Yui
  3 Matsui Jurina
  6 Yamamoto Sayaka
  6 Kodama Haruka (-1)
  6 Sashihara Rino
  14 Miyawaki Sakura (-1)
  11 Nakai Rika
   
 8. ForrestFuller

  ForrestFuller Future Girls

  Joined:
  Dec 4, 2013
  Location:
  Columbus, Ohio
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  13 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  4 Kawamoto Saya (-1)
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  16 Takahashi Juri
  2 Oguri Yui (-1)
  3 Matsui Jurina
  6 Yamamoto Sayaka
  6 Kodama Haruka
  6 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura (+1)
  11 Nakai Rika
   
 9. linkonline

  linkonline Kenkyuusei

  Joined:
  Jun 12, 2014
  Oshimen:
  takahashijuri
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  13 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  4 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  17 Takahashi Juri (+1)
  2 Oguri Yui
  2 Matsui Jurina (-1)
  6 Yamamoto Sayaka
  6 Kodama Haruka
  5 Sashihara Rino (-1)
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 10. RedBug

  RedBug Kenkyuusei

  Joined:
  Sep 20, 2014
  Location:
  Home
  Oshimen:
  kashiwagiyuki
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  14 Kashiwagi Yuki (+1)
  15 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  4 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  17 Takahashi Juri
  1 Oguri Yui (-1)
  1 Matsui Jurina (-1)
  6 Yamamoto Sayaka
  6 Kodama Haruka
  5 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 11. nakotteiijan

  nakotteiijan Kenkyuusei

  Joined:
  Aug 7, 2015
  Oshimen:
  矢吹奈子
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  14 Kashiwagi Yuki
  14 Watanabe Mayu (-1)
  15 Okada Nana
  3 Kawamoto Saya (-1)
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  17 Takahashi Juri
  2 Oguri Yui (+1)
  1 Matsui Jurina
  6 Yamamoto Sayaka
  6 Kodama Haruka
  5 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 12. mai48_

  mai48_ Kenkyuusei

  Joined:
  Jun 14, 2014
  Twitter:
  maiakikochan
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  12 Mukaichi Mion (+1)
  14 Kashiwagi Yuki
  14 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  2 Kawamoto Saya (-1)
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  17 Takahashi Juri
  1 Oguri Yui (-1)
  1 Matsui Jurina
  6 Yamamoto Sayaka
  6 Kodama Haruka
  5 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 13. miyako-dori

  miyako-dori Kenkyuusei

  Joined:
  Feb 12, 2016
  Oshimen:
  mukaichimion
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  12 Mukaichi Mion
  14 Kashiwagi Yuki
  14 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  3 Kawamoto Saya (+1)
  8 Kojima Mako (-1)
  14 Komiyama Haruka
  17 Takahashi Juri
  1 Oguri Yui
  1 Matsui Jurina
  6 Yamamoto Sayaka
  5 Kodama Haruka (-1)
  5 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 14. OshimaYuko

  OshimaYuko Kenkyuusei

  Joined:
  Jun 23, 2015
  Location:
  ウェールズ
  Oshimen:
  kojimamako
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  12 Mukaichi Mion
  14 Kashiwagi Yuki
  14 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  2 Kawamoto Saya (-1)
  9 Kojima Mako (+1)
  14 Komiyama Haruka
  17 Takahashi Juri
  1 Oguri Yui
  1 Matsui Jurina
  6 Yamamoto Sayaka
  4 Kodama Haruka (-1)
  5 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 15. ForrestFuller

  ForrestFuller Future Girls

  Joined:
  Dec 4, 2013
  Location:
  Columbus, Ohio
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  12 Mukaichi Mion
  14 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu (+1)
  15 Okada Nana
  2 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  17 Takahashi Juri
  0 Oguri Yui (-1)
  0 Matsui Jurina (-1)
  6 Yamamoto Sayaka
  4 Kodama Haruka
  5 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika

  Oguri Yui Out
  Matsui Jurina Out
   
 16. JoltFiend

  JoltFiend Kenkyuusei Stage48 Donor

  Joined:
  Oct 10, 2012
  Location:
  California USA
  Twitter:
  joltfiend
  9 Shimazaki Haruka
  12 Yokoyama Yui (+1)
  12 Mukaichi Mion
  14 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  2 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  17 Takahashi Juri
  6 Yamamoto Sayaka
  3 Kodama Haruka (-1)
  5 Sashihara Rino
  14 Miyawaki Sakura (-1)
  11 Nakai Rika
   
 17. linkonline

  linkonline Kenkyuusei

  Joined:
  Jun 12, 2014
  Oshimen:
  takahashijuri
  9 Shimazaki Haruka
  12 Yokoyama Yui
  12 Mukaichi Mion
  14 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  2 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  18 Takahashi Juri (+1)
  6 Yamamoto Sayaka
  2 Kodama Haruka (-1)
  4 Sashihara Rino (-1)
  14 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 18. nakotteiijan

  nakotteiijan Kenkyuusei

  Joined:
  Aug 7, 2015
  Oshimen:
  矢吹奈子
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui (-1)
  12 Mukaichi Mion
  14 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  15 Okada Nana
  1 Kawamoto Saya (-1)
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  18 Takahashi Juri
  6 Yamamoto Sayaka
  3 Kodama Haruka (+1)
  4 Sashihara Rino
  14 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   
 19. ダイヤモンドCosMos

  ダイヤモンドCosMos Kenkyuusei

  Joined:
  Feb 28, 2015
  Location:
  Lund, Sweden
  Oshimen:
  miyawakisakura
  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion (-1)
  14 Kashiwagi Yuki
  15 Watanabe Mayu
  14 Okada Nana (-1)
  1 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  18 Takahashi Juri
  6 Yamamoto Sayaka
  3 Kodama Haruka
  4 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura (+1)
  11 Nakai Rika
   
 20. Mana

  Mana Upcoming Girls

  Joined:
  Sep 11, 2012
  This is the type of forum games that I like playing, it's fun :^O^:

  9 Shimazaki Haruka
  11 Yokoyama Yui
  11 Mukaichi Mion
  15 Kashiwagi Yuki (+1)
  15 Watanabe Mayu
  13 Okada Nana (-1)
  1 Kawamoto Saya
  9 Kojima Mako
  14 Komiyama Haruka
  17 Takahashi Juri (-1)
  6 Yamamoto Sayaka
  3 Kodama Haruka
  4 Sashihara Rino
  15 Miyawaki Sakura
  11 Nakai Rika
   

Share This Page