AKB48 Team SH Members

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Introduction

AKB48 Team SH has had a total of 55 original members over their three generations. As of November 2020, AKB48 Team SH has 29 members and 18 trainee members.

Like in AKB48, regular auditions to recruit new members are held, and the future successful candidates, the Trainee members, take part of a in-training team of members that work as sub and under for the official members in various activities (mostly the theater performances). And then, when any of the official members graduate, a girl is promoted to fill the space.

AKB48 Team SH Members

  • Bolded names indicate members, which are still active in AKB48 China or one of the sister groups.
  • Italicized names indicate members with pending graduations.
  • The members' pictures are of members who are still active in AKB48 Team SH and are listed in accordance to the alphabetical order of members in each generation.

1st Generation

DongFanchiJan2019.jpg LiShiQiJan2019.jpg ShenYingJan2019.jpg ShiKeYanJan2019.jpg SongXinRanJan2019.jpg WanFangZhouJan2019.jpg WangYuDuoJan2019.jpg WeiXinJan2019.jpg WuAnQiJan2019.jpg XuYiTingJan2019.jpg YeZhiEnJan2019.jpg YuanRuiXiJan2019.jpg ZhaiYuJiaJan2019.jpg ZhuoNianQiJan2019.jpg ZhuLingJan2019.jpg ZhuangXiaoTiJan2019.jpg

  • Announced July 24, 2018.

Members (21): Chen YiXin, Dai ZiYan, Dong FangChi, Guan TianTian, Li ShiQi, Liu Hui, Liu YiHan, Shen Ying, Shi KeYan, Song XinRan, Wan FangZhou, Wang YuDuo, Wei Xin, Wu AnQi, Xu YiTing, Ye ZhiEn, Yuan RuiXi, Zhai YuJia, Zhou NianQi, Zhu Ling, Zhuang XiaoTi

2nd Generation

  • Announced August 25, 2019.

Members (22): Cheng AnZi, Gong LuWen, Gui ChuChu, Hu XinYin, Jian QiangWei, Kong KeXin, Li YuMiao, Risa, Liang ShiAn, Liu Liu, Pan QiuYi, Pu ZhiYing, Shi AiBei, Tan JunXi, Wang YuRan, Wu YiTing, Xiong FangNi, Zeng SiChun, Zhang QianFei, Zhang QiaoYu, Zhang YingLu, Zou RuoNan

3rd Generation

  • Announced September 26, 2020

Members (10): Chen ZhangYuan, Li JiaHui, Ma XiaoYu, Peng LuXuan, Qiu DiEr, Wang AnNi, Wang XuanYa, Xie WenJie, Zhang JiaZhe, Zhou ChenYuXuan

AKB48 China Audition

LiuNianJan2019.jpg MaoWeiJaJan2019.jpg

  • Announced March 2018

Members (2): Liu Nian, Mao WeiJia

By Team

Team SH Members

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SH DongFanchiJan2019.jpg Dong FangChi 董芳池 ZànWú (暂无) October 8, 2002 Shanghai, China A 18 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Gong LuWen 龚露雯 Becca
BeiKa (贝卡)
March 16, 2000 Hubei, China ** 21 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Gui ChuChu 桂楚楚 ChuChu (楚楚
GuiYuan (桂圆)
March 10, 1997 Hunan, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Hu XinYin 胡馨尹 Anne Hu
Xiao HuDie (小蝴蝶)
December 19, 2001 Sichuan, China ** 19 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Jian QiangWei 渐蔷薇 QiangWei (蔷薇) November 21, 1997 Shandong, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Kong KeXin 孔珂昕 KeXin (珂昕)
Xiao k (小k)
October 13, 1997 Shandong, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH LiShiQiJan2019.jpg Li ShiQi 李诗绮 TùTù (兔兔)
ShíQī (17)
October 26, 1999 Guizhou, China A 21 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Liang ShiAn 梁时安 AnAn (安安) April 2, 1998 Beijing, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH LiuNianJan2019.jpg Liu Nian 刘念 NiànNiàn (念念) February 2, 2001 Henan, China A 20 163 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. AKB48 China Audition
SH MaoWeiJaJan2019.jpg Mao WeiJia 毛唯嘉 MáoMáo (毛毛) March 16, 1995 Shanghai, China A 26 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. AKB48 China Audition
SH ShenYingJan2019.jpg Shen Ying 沈莹 Kuliko
Lizi (栗子)
March 2, 2000 Shanghai, China O 21 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Shi AiBei 施蔼倍 BeiBei (倍倍)
BeiJi Bei(北极贝)
September 15, 2000 Shanghai, China ** 20 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH ShiKeYanJan2019.jpg Shi KeYan 施可妍 Silvia
TiánTián (甜甜)
July 30, 2001 Jiangsu, China O 19 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH SongXinRanJan2019.jpg Song XinRan 宋欣然 BōLuó (菠萝) January 22, 1998 Heilongjiang, China O 22 171 cm Shanghai Shanguye Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Tan JunXi 谭珺兮 dada May 19, 1998 Sichuan, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH WanFangZhouJan2019.jpg Wan FangZhou 万芳舟 JiūJiū (啾啾) July 20, 1998 Jiangxi, China B 22 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WangYuDuoJan2019.jpg Wang YuDuo 王雨朵 DuǒDuǒ (朵朵) March 24, 2000 Sichuan, China ** 21 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WeiXinJan2019.jpg Wei Xin 魏新 WèiDàYé (魏大爷) September 5, 1998 Chongqing, China A 22 168 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH WuAnQiJan2019.jpg Wu AnQi 吴安琪 WǔLiù (五六) April 3, 2002 Zhejiang, China A 19 170 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Xiong FangNi 熊芳妮 kuma August 15 Zhejiang, China ** ** ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH YeZhiEnJan2019.jpg Ye ZhiEn 叶知恩 ZhiEn (知恩)
Xiǎo CǎoMéi ZhēnZhēn (小草莓真真)
October 13, 1999 Guangdong, China O 21 156 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH YuanRuiXiJan2019.jpg Yuan RuiXi 袁瑞希 Lydia July 17, 1996 Guangdong, China O 24 159 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH ZhaiYuJiaJan2019.jpg Zhai YuJia 翟羽佳 Xiǎozhái (小宅) September 29, 1996 Tianjin, China O 24 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Zhang QianFei 张倩霏 FeiFei (霏霏) July 25, 1998 Hebei, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Zhang QiaoYu 张乔瑜 XiaoYu (小鱼) June 5, 1998 Shandong, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH Zeng SiChun 曾鸶淳 Misaki
JunJun (淳淳)
September 11, 1998 Sichuan, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
SH ZhuLingJan2019.jpg Zhu Ling 朱苓 kirinrin October 8, 2001 Sichuan, China B 19 172 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH ZhuangXiaoTiJan2019.jpg Zhuang XiaoTi 庄晓媞 Ryoko
ErMei (二妹)
December 6, 1998 Sichuan, China O 22 165 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
SH Zou RuoNan 邹若男 NanNan-chan
NanNan Jiang (囡囡酱)
April 23, 1998 Jiangsu, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd

Trainee Members

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
- Cheng AnZi 程安子 Xiao MoTou (小魔头
MeiMei (妹妹)
March 12, 2002 Hubei, China ** 19 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Li JiaHui 李佳慧 HuìHuì (慧慧) December 11, 2000 Shanghai, China O 20 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Li YuMiao 李于淼 ShuiShui (水水) July 11, 2001 Shanghai, China ** 19 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Ma XiaoYu 马小雨 XiǎoYǔ (小雨) June 12, 2002 Jiangsu, China A 18 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Pan QiuYi 潘秋怡 FanQie (番茄) May 23, 1998 Guangdong , China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Peng LuXuan 彭露萱 XuánXuán (璇璇)
Xiǎo DòuJiǎo (小豆角)
August 1, 2000 Jiangsu, China A 20 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Pu ZhiYing 蒲祉颖 PuTao (葡萄) July 28, 1999 Sichuan, China ** 21 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Qiu DiEr 邱笛尔 YēZi (椰子) January 27, 2000 Zhejiang, China B 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Wang AnNi 王安妮 ĀnNī (安妮) February 19, 2000 Zhejiang, China ** 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Wang XuanYa 王暄雅 LèLè (乐乐) August 9, 2006 Taiwan O 14 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Wang YuRan 王俞然 NiNi May 26, 1996 Fujian, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Wu YiTing 吴怡婷 JiuJiu (九九) November 19, 1999 Zhejiang, China ** 21 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- Xie WenJie 谢雯婕 JiéJié (婕婕)
Xiǎo TàiYáng (小太阳)
January 8, 2001 Fujian, China O 20 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- XuYiTingJan2019.jpg Xu YiTing 徐依婷 WanWan (丸丸) September 17, 2000 Shanghai, China O 20 166 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
- Zhang JiaZhe 张嘉哲 ZhéZhé (哲哲)
Xiǎo BīngTáng (小冰糖)
March 8, 1998 Jiangsu, China O 23 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd
- Zhang YingLu 张樱璐 LuLu (露露) January 2, 1999 Anhui, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 2nd
- ZhuoNianQiJan2019.jpg Zhou NianQi 周念琪 LiùLiù (77) August 24, 2002 Jiangxi, China O 18 167 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 1st
- Zhou ChenYuXuan 周陈雨轩 YāYā (鸭鸭) July 26, 2002 Jiangxi, China O 18 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd. 3rd