AKB48 Team SH Members

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Introduction

AKB48 Team SH has had a total of 69 original members over their six generations. As of February 2024, AKB48 Team SH has 40 members and 18 trainees.

Like in AKB48, regular auditions to recruit new members are held, and the future successful candidates, the Trainee members, take part of a in-training team of members that work as sub and under for the official members in various activities (mostly the theater performances). Trainees eventually get promoted as an official member and the group holds regular auditions to backfill graduations.

AKB48 Team SH Members

  • Bolded names indicate members who are still active in AKB48 China or one of the sister groups.
  • Italicized names indicate members with pending graduations.
  • The members' pictures are of members who are still active in AKB48 Team SH and are listed in accordance to the alphabetical order of members in each generation.

1st Generation

DongFanchiJan2019.jpg LiShiQiJan2019.jpg ShiKeYanJan2019.jpg SongXinRanJan2019.jpg ShenYingJan2019.jpg WuAnQiJan2019.jpg WanFangZhouJan2019.jpg WeiXinJan2019.jpg XuYiTingJan2019.jpg YuanRuiXiJan2019.jpg YeZhiEnJan2019.jpg ZhuLingJan2019.jpg ZhuoNianQiJan2019.jpg ZhuangXiaoTiJan2019.jpg ZhaiYuJiaJan2019.jpg

  • Announced on July 24, 2018.

Members (21): Chen YiXin, Dong FangChi, Dai ZiYan, Guan TianTian, Liu Hui, Li ShiQi, Liu YiHan, Shi KeYan, Song XinRan, Shen Ying, Wu AnQi, Wan FangZhou, Wei Xin, Wang YuDuo, Xu YiTing, Yuan RuiXi, Ye ZhiEn, Zhu Ling, Zhou NianQi, Zhuang XiaoTi, Zhai YuJia

2nd Generation

  • Announced on August 25, 2019

Members (22): Cheng AnZi, Gui ChuChu, Gong LuWen, Hu XinYin, Jian QiangWei, Kong KeXin, Liu Liu, Liang ShiAn, Li YuMiao, Pan QiuYi, Pu ZhiYing, Risa, Shi AiBei, Tan JunXi, Wang YuRan, Wu YiTing, Xiong FangNi, Zhang QianFei, Zhang QiaoYu, Zou RuoNan, Zeng SiChun, Zhang YingLu

3rd Generation

  • Announced on September 26, 2020

Members (10): Chen ZhangYuan, Li JiaHui, Ma XiaoYu, Peng LuXuan, Qiu DiEr, Wang AnNi, Wang XuanYa, Xie WenJie, Zhou ChenYuXuan, Zhang JiaZhe

4th Generation

  • Announced on August 14, 2021

Members (6): Chen JiaYi, Wu Fan, Wang XiaoYang, Zhu JingChen, Zeng Yi, Zhang YiLin

5th Generation

  • Announced on September 3, 2022

Members (5): Du XinYi, Wang YuTing, Zhang ShiYu, Zhang YaQian, Zheng YuShan

6th Generation

  • Announced on October 4, 2023

Members (3): Huang ZhenXuan, Lu Xi, Wei XiaoYa

AKB48 China Audition

LiuNianJan2019.jpg MaoWeiJaJan2019.jpg

  • Announced on March 2018

Members (2): Liu Nian, Mao WeiJia

By Generation

1st Generation

Generation Picture Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
1st DongFanchiJan2019.jpg Dong FangChi 董芳池 Zàn wú
(暂无)
October 8, 2002 Shanghai, China ** 21 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st LiuNianJan2019.jpg Liu Nian 刘念 Niàn Niàn
(念念)
February 2, 2001 Henan, China ** 23 163 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st LiShiQiJan2019.jpg Li ShiQi 李诗绮 Tù tù
(兔兔),
17
October 26, 1999 Guizhou, China A 24 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st MaoWeiJaJan2019.jpg Mao WeiJia 毛唯嘉 Maomao
(毛毛)
March 16, 1995 Shanghai, China A 29 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ShiKeYanJan2019.jpg Shi KeYan 施可妍 Tián tián
(甜甜)
July 30, 2001 Jiangsu, China O 22 161 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st SongXinRanJan2019.jpg Song XinRan 宋欣然 Bōluó
(菠萝)
January 22, 1998 Heilongjiang, China O 25 171 cm Shanghai Shanguye Culture Development Co., Ltd.
1st ShenYingJan2019.jpg Shen Ying 沈莹 Lizi
(栗子)
March 2, 2000 Shanghai, China O 24 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st WuAnQiJan2019.jpg Wu AnQi 吴安琪 Wǔliù
(五六)
April 3, 2002 Zhejiang, China A 22 170 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st WanFangZhouJan2019.jpg Wan FangZhou 万芳舟 Jiūjiū
(啾啾)
July 20, 1998 Jiangxi, China B 25 169 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st WeiXinJan2019.jpg Wei Xin 魏新 Wèi dàyé
(魏大爷)
September 5, 1998 Chongqing, China ** 25 168 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st XuYiTingJan2019.jpg Xu YiTing 徐依婷 Marumaru
(丸丸)
September 17, 2000 Shanghai, China O 23 166 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st YuanRuiXiJan2019.jpg Yuan RuiXi 袁瑞希 Lydia July 17, 1996 Guangdong, China O 27 159 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st YeZhiEnJan2019.jpg Ye ZhiEn 叶知恩 Xiǎo cǎoméi zhēn zhēn
(小草莓真真)
October 13, 1999 Guangdong, China O 24 156 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhuLingJan2019.jpg Zhu Ling 朱苓 kirinrin October 8, 2001 Sichuan, China B 22 172 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhuoNianQiJan2019.jpg Zhou NianQi 周念琪 QīQī
(77)
August 24, 2002 Jiangxi, China O 21 167 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhuangXiaoTiJan2019.jpg Zhuang XiaoTi 庄晓媞 Er Mei
(二妹)
December 6, 1998 Sichuan, China O 25 165 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
1st ZhaiYuJiaJan2019.jpg Zhai YuJia 翟羽佳 Xiǎozhái
(小宅)
September 29, 1996 Tianjin, China O 27 164 cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.

2nd Generation

Generation Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
2nd Cheng AnZi 程安子 Xiao MoTou (小魔头), Meimei (妹妹) March 12, 2002 Hubei, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Gui ChuChu 桂楚楚 ChuChu (楚楚), GuiYuan (桂圆) March 10, 1999 Hunan, China ** 25 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Gong LuWen 龚露雯 BeiKa (贝卡) March 16, 2000 Hubei, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Jian QiangWei 渐蔷薇 QiangWei (蔷薇) November 21, 1997 Shandong, China ** 26 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Kong KeXin 孔珂昕 Xiao k (小k), KeXin (珂昕) October 13, 1997 Shandong, China ** 26 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Liang ShiAn 梁时安 AnAn (安安) April 2, 1998 Beijing, China ** 26 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Li YuMiao 李于淼 ShuiShui (水水) July 11, 2001 Shanghai, China ** 22 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Pu ZhiYing 蒲祉颖 PuTao (葡萄) July 28, 1999 Sichuan, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Shi AiBei 施蔼倍 BeiBei (倍倍), BeiJi Bei(北极贝) September 15, 2000 Shanghai, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Tan JunXi 谭珺兮 dada May 19, 1998 Sichuan, China ** 26 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Wu YiTing 吴怡婷 JiuJiu (九九) November 19, 1999 Zhejiang, China ** 24 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Xiong FangNi 熊芳妮 kuma August 15, 2000 Zhejiang, China ** 23 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zhang QianFei 张倩霏 FeiFei (霏霏) July 25, 1998 Hebei, China ** 25 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zhang QiaoYu 张乔瑜 XiaoYu (小鱼) June 5, 1998 Shandong, China ** 25 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zou RuoNan 邹若男 NanNan Jiang (囡囡酱) April 23, 1998 Jiangsu, China ** 26 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zeng SiChun 曾鸶淳 Misaki, JunJun (淳淳) September 11, 1998 Sichuan, China ** 25 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
2nd Zhang YingLu 张樱璐 LuLu (露露) January 2 Anhui, China ** 25 ** cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.

3rd Generation

Generation Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
3rd Li JiaHui 李佳慧 HuìHuì (慧慧) December 11, 2000 Shanghai, China O 23 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Ma XiaoYu 马小雨 XiǎoYǔ (小雨) June 12, 2002 Jiangsu, China A 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Peng LuXuan 彭露萱 XuánXuán (璇璇)
Xiǎo DòuJiǎo (小豆角)
August 1, 2000 Jiangsu, China A 23 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Qiu DiEr 邱笛尔 YēZi (椰子) January 27, 2000 Zhejiang, China B 24 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Wang AnNi 王安妮 ĀnNī (安妮) February 19, 2000 Zhejiang, China ** 24 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Wang XuanYa 王暄雅 LèLè (乐乐) August 9, 2006 Taiwan O 17 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Xie WenJie 谢雯婕 JiéJié (婕婕)
Xiǎo TàiYáng (小太阳)
January 8, 2001 Fujian, China O 23 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Zhou ChenYuXuan 周陈雨轩 YāYā (鸭鸭) July 26, 2002 Jiangxi, China O 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
3rd Zhang JiaZhe 张嘉哲 ZhéZhé (哲哲)
Xiǎo BīngTáng (小冰糖)
March 8, 1998 Jiangsu, China O 26 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.

4th Generation

Generation Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
4th Chen JiaYi 陈嘉意 JiāYì (+1) May 23, 1996 Liuzhou, Guangxi, China B 27 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Wu Fan 吴凡 FánFán (凡凡) June 26, 2004 Shanghai, China B 19 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Wang XiaoYang 王晓阳 XiǎoYáng (小羊) May 14, 2000 Beijing, China ** 24 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Zhu JingChen 朱景晨 ChéngChéng (橙橙) October 31, 1998 Zhejiang, China O 25 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Zeng Yi 曾艺 DòngDòng (冻冻) September 14, 1997 Sichuan, China ** 26 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
4th Zhang YiLin 张艺琳 momorin September 12, 2005 Beijing, China O 18 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.

5th Generation

Generation Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
5th Du XinYi 杜昕懿 Xīguā (西瓜) September 13, 2002 Shanghai, China A 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
5th Wang YuTing 王予婷 Tíngtíng (婷婷), Xiǎo húlí (小狐狸) December 19, 2002 Anhui, China ** 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
5th Zhang ShiYu 张诗瑜 Shīshī (诗诗) August 29, 2002 Shanghai, China B 21 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
5th Zhang YaQian 张雅茜 Qiànqiàn (茜茜) March 3, 2000 Yunnan, China A 24 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
5th Zheng YuShan 郑雨姗 Shānshān (姗姗) June 20, 2006 Liaoning, China O 17 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.

6th Generation

Generation Pinyin Name in Chinese Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency
6th Huang ZhenXuan 黄桢璇 Xiánxián (咸咸) January 15, 2000 Fujian, China ** 24 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
6th Lu Xi 鹿兮 Liǎnliǎn (脸脸) February 16, 2000 Shanghai, China ** 24 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.
6th Wei XiaoYa 韦筱雅 Shino (小仓) March 28, 2001 Changsha, Hunan, China ** 23 **cm Shanghai Shangyue Culture Development Co., Ltd.