BEJ48 Promoted Members

From Wiki48
(Redirected from BEJ48.)
Jump to: navigation, search

BEJ48.

  • Their color is Rose Red.
  • Their current Captain is Zhang MengHui.
  • BEJ48 doesn't have any teams, but the members are regular members.
  • They currently have 21 members.

Members

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st
Captain Zhang MengHui
(2021.05.03 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 Bǐcǐ de Wèilái
(彼此的未来)
2020.11.22 - 2021.11.27 35
2 WE ARE THE BEJ 2021.12.11 - 2023.02.04 30
3 Wǒ de Wǔtái
(我的舞台)
2023.02.11 - -

BEJ48 Songs on BEJ48 and SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
BEJ48 Chen ZhenZhen‎ 陈蓁蓁 ZhenZhen (蓁蓁)
ZhenZiJiang (蓁子酱)
Minako
May 12, 2000 Jining, Shandong, China B 23 170cm STAR48 9th
BEJ48 Guo XiaoYing‎ 郭晓盈 TieGuo (铁锅) May 15, 2001 Hebei, China ** 22 168cm STAR48 10th
BEJ48 Gao ZiMeng 高梓萌 XiaoGao (小高) July 17, 2003 Hebei, China B 19 169cm STAR48 12th
BEJ48
G
Huang XuanQi 黄宣绮 QiQi (77)
YunYanQingZi (云烟清子)
September 10, 2004 Mianyang, Sichuan, China ** 18 160cm STAR48 9th
BEJ48
X
Huang YiCi 黄怡慈 LiuLiu (66)
CaoMei BaoFan (草莓包饭)
September 10, 2004 Mianyang, Sichuan, China ** 18 160cm STAR48 9th
BEJ48 Li SiAo‎ 李思奥 LiYu (李鱼)
XiaoYu (小鱼)
XiaoXiao (潇潇)
July 24, 2001 Hebei, China B 21 167cm STAR48 10th
BEJ48 Li XinLe 李歆乐 XīnLè (歆乐)
XiǎoYù (小豫)
January 19, 2004 Zhejiang, China O 19 157cm STAR48 12th
BEJ48 Ma XinYu 马欣宇 Xiǎo Jiǔ (小久)
XīnXīn (欣欣)
September 29, 2001 Ningxia, China A 21 170cm STAR48 12th
BEJ48 Nie YuJing 聂渝景 NieNie (聂聂) June 5, 2004 Shenzhen, Guangdong, China B 18 166cm STAR48 12th
BEJ48
X
Sun XiaoYan 毛其羽 XiaoYan (小眼)
XiaoXingYun (小幸运)
November 29, 1998 Heilongjiang, China ** 24 173cm STAR48 2nd
BEJ48 Wu RuiSha 吴睿莎 Shāshā (莎莎)
Mùzi (木子)
Chóngchóng (重重)
September 9, 2000 Guizhou, China O 22 164cm STAR48 11th
BEJ48 Wang SiYi‎ 王思奕 SiYi (41)
YiYi (奕奕)
May 6, 2002 Changzhou, Jiangsu, China B 21 164cm STAR48 10th
BEJ48 Zhang ChenYi 张宸祎 YiYi (一一)
ChenYi (宸祎)
January 5, 1999 Hebei, China A 24 166cm STAR48 9th
BEJ48
SII
Zhang MengHui 张梦慧 ZhiMa (芝麻) December 3, 1998 Jiangsu, China O 24 165cm STAR48 SNH48 6th
BEJ48 Zhu HongRong 朱虹蓉 ZhuZhu (猪猪)
XiaoZhu (小猪)
September 27, 2000 Kunming, Yunnan, China AB 22 162cm STAR48 10th
BEJ48 Zhou Xiang 周湘 Xiāngcài (香菜) March 18, 2001 Jiangxi, China ** 22 161cm STAR48 4th
BEJ48 Zhu YiNing 朱一柠 Méng Méng (檬檬)
Níng Níng (柠柠)
November 20 Hebei, China O  ? 165cm STAR48 12th
BEJ48 Zhuang YaWen 庄雅雯 Zhǎo wén (爪雯)
Xiǎo yǔ (小禹)
November 24, 2002 Shandong, China ** 20 163cm STAR48 12th
BEJ48
HII
Zhang ZhiJie 张智杰 XiaoTiEr (小蹄儿)
XiaoHuYa (小虎牙)
June 20, 1998 Tianjin, China B 24 166cm STAR48 7th
BEJ48 Zheng ZhaoXuan 郑照暄 Xuān Zǐ (暄仔)
34
Tsuki
January 5, 2002 Chengdu, Sichuan, China AB 21 161cm STAR48 12th