BEJ48 Team B

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team B (April 2017)
Team B Flag

BEJ48's Team B (B队). Their team color is Dark Pink. They currently have 20 members.

(History: Team B)

Contents

Hiatus

Stages

  • 1st Stage 「剧场女神」 (Team B 1st Stage "Theater no Megami") (2016.04.29 - 2016.09.30)
  • 2nd Stage 「心的旅程」 (Team B 2nd Stage "Xīn de Lǚchéng") (2016.10.02 - 2017.04.09)
  • Waiting Stage 「十八個閃耀瞬間」 (Team B 1st Waiting Stage ""Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān") (2017.04.14 - )

Team B Songs on BEJ48 Albums & EPs

Team B Songs on SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
B ChenMeiJunBJune2017.jpg Chen MeiJun 陈美君 Mimi January 15, 1997 Guangdong, China B 20 162cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B DuanYiXuanBJune2017.jpg Duan YiXuan 段艺璇 DaKeAi (大可爱)
YiShan (一闪)
August 19, 1995 Hunan, China O 21 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B HuXiaoHuiBJune2017.jpg Hu XiaoHui 胡晓慧 LianLian (脸脸)
BaoZi (包子)
July 24, 2000 Henan, China ** 16 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B LiuShuXianBJune2017.jpg Liu ShuXian 刘姝贤 ZhuXian (猪仙) April 16, 1994 Zhaozhuang , China ** 23 164cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B LinXiHeBJune2017.jpg Lin XiHe 林溪荷 Lotus (荷花) June 20, 1998 Yunnan, China B 19 173cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B NiuCongCongBJune2017.jpg Niu CongCong 牛聪聪 ErZong (耳总) April 2, 1996 Beijing, China O 21 159cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B QingYuWenBJune2017.jpg Qing YuWen 青钰雯 YuWan (鱼丸) January 18, 1997 Nanchong, China B 20 167cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B SunShanBJune2017.jpg Sun Shan 孙姗 33
ShanBao (姗宝)
February 11, 1999 Zhejiang, China A 18 165 cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B SongSiXianBJuly2016.jpg Song SiXian 宋思娴 XiaoXiao (笑笑) October 9, 1997 Anhui, China B 19 163cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B TianShuLiBMar2017.jpg Tian ShuLi 田姝丽 TianTian (甜甜)
LiLi (丽丽)
ShuFei (姝妃)
November 9, 2000 Jiangsu, China O 16 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B XiongSuJunBJune2017.jpg Xiong SuJun 熊素君 XiaoXiong (小熊)
XiongXiong (熊熊)
September 9, 1994 Jiangxi, China O 22 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B YanMingJunBJune2017.jpg Yan MingJun 闫明筠 Mushroom (JunGu 菌菇) February 11, 1998 Henan, China B 19 171cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 4th
B ZhangMengHuiBJune2017.jpg Zhang MengHui 张梦慧 ZhiMa (芝麻) December 3, 1998 Jiangsu, China O 18 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox