BEJ48 Team B

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team B (October 2017)

BEJ48's Team B (B队). Their team color is Dark Pink. They currently have 17 members.

(History: Team B)

Contents

Graduated

Stages

  • 1st Stage 「剧场女神」 (Team B 1st Stage "Theater no Megami") (2016.04.29 - 2016.09.30)
  • 2nd Stage 「心的旅程」 (Team B 2nd Stage "Xīn de Lǚchéng") (2016.10.02 - 2017.04.09)
  • Waiting Stage 「十八個閃耀瞬間」 (Team B 1st Waiting Stage ""Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān") (2017.04.14 - )

Team B Songs on BEJ48 Albums & EPs

Team B Songs on SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
B ChenMeiJunBOct2017.jpg Chen MeiJun 陈美君 Mimi January 15, 1997 Guangdong, China B 20 162cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B DuanYiXuanBOct2017.jpg Duan YiXuan
(Captain)
段艺璇 DaKeAi (大可爱)
YiShan (一闪)
August 19, 1995 Hunan, China O 22 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B HuLiZhiBOct2017.jpg Hu LiZhi 胡丽芝 LiZhi YaoYao (梨汁 瑶瑶) October 8 Hunan, China O ** 162cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
B HuXiaoHuiBOct2017.jpg Hu XiaoHui 胡晓慧 LianLian (脸脸)
BaoZi (包子)
July 24, 2000 Henan, China ** 17 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B LiuChongTianBOct2017.jpg Liu ChongTian 刘崇恬 TianTian (恬恬)
Tina (酱)
October 8 Jiangsu, China A ** 168cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
B LiuShuXianBOct2017.jpg Liu ShuXian
(Co-Captain)
刘姝贤 ZhuXian (猪仙) April 16, 1994 Zhaozhuang , China ** 23 164cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B LinXiHeBOct2017.jpg Lin XiHe 林溪荷 Lotus (荷花) June 20, 1998 Yunnan, China B 19 173cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B MaoQiYuBOct2017.jpg Mao QiYu 毛其羽 Mao ChiYu (猫吃鱼)
MauZi (猫仔)
Xiao LongMao (小笼猫)
December 1 Shanghai, China O ** 164cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
B QingYuWenBOct2017.jpg Qing YuWen 青钰雯 YuWan (鱼丸) January 18, 1997 Nanchong, China B 20 167cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B SongSiXianBJune2017.jpg Song SiXian 宋思娴 XiaoXiao (笑笑) October 9, 1997 Anhui, China B 20 163cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B ShenXiaoAiBOct2017.jpg Shen XiaoAi 沈小爱 TuZi (兔子)
DaAi (大爱)
December 7, 1995 Guangdong, China O 22 161cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
B SunXiaoYanBOct2017.jpg Sun XiaoYan 毛其羽 XiaoYan (小眼) November 29 Heilongjiang, China ** ** 173cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
B TianShuLiBOct2017.jpg Tian ShuLi 田姝丽 TianTian (甜甜)
LiLi (丽丽)
ShuFei (姝妃)
November 9, 2000 Jiangsu, China O 17 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B XiongSuJunBOct2017.jpg Xiong SuJun 熊素君 XiaoXiong (小熊)
XiongXiong (熊熊)
September 9, 1994 Jiangxi, China O 23 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
B XiaYueBOct2017.jpg Xia Yue 夏越 XiaXia (夏夏)
ChengCheng (橙橙)
August 26, 1995 Chongqing, China AB 22 159cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
B YanMingJunBJune2017.jpg Yan MingJun 闫明筠 JunGu (菌菇) February 11, 1998 Henan, China B 19 171cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 4th
B ZhangMengHuiBOct2017.jpg Zhang MengHui 张梦慧 ZhiMa (芝麻) December 3, 1998 Jiangsu, China O 19 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox