SNH48 Members

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Contents

Introduction

SNH48 had a total of 220 original members during all their 7 generations. As of September, 2016, SNH48 has 114 members.

Like in AKB48, regular auditions to recruit new members are held, and the future successful candidates, the Research Students Members (or Kenkyuusei), take part of a in-training team of members that work as sub and under for the official members in various activities (mostly the Theater Performances). And then, when any of the official members graduate, a girl is promoted to fill the space.

SNH48 Research Students (1st Gen - 8th Gen)

 • Bolded members are still active in the group
 • The members' pictures are of members who are still active and are listed in accordance to the alphabetical order of members in each generation.

1st Generation

ChenGuanHuiSIIFeb2017.jpg ChenSiSIIFeb2017.jpg DaiMengSIIFeb2017.jpg KongXiaoYinSIIFeb2017.jpg LiYuQiSIIFeb2017.jpg MoHanSIIFeb2017.jpg QianBeiTingSIIFeb2017.jpg QiuXinYiSIIFeb2017.jpg WuZheHanSIIFeb2017.jpg XuChenChenSIIFeb2017.jpg XuJiaQiSIIFeb2017.jpg ZhaoJiaMinSIIDec2015.jpg ZhangYuGeSIIFeb2017.jpg

 • Announced in October, 2012

Members (26): Chen GuanHui, Chen Li, Chen Si, Dai Meng, Ding ZiYan, Dong ZhiYi, Gu XiangJun, He YiChen, Hu MeiTing, Jiang YuXi, Kong XiaoYin, Li YuQi, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Tang Min, Wang FeiSi, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Yu HuiWen, Yu TingEr, Zhao JiaMin, Zhang XinFang, Zhang YuGe, Zeng YuJia

2nd Generation

ChenJiaYingNIIFeb2017.jpg DongYanYunNIIDec2015.jpg FengXinDuoNIIFeb2017.jpg GongShiQiNIIFeb2017.jpg HuangTingTingNIIFeb2017.jpg HeXiaoYuNIIFeb2017.jpg JuJingYiNIIOct2016.jpg JiangYunSIIFeb2017.jpg LuoLanNIIFeb2017.jpg LinSiYiNIIFeb2017.jpg LuTingNIIFeb2017.jpg LiYiTongNIIFeb2017.jpg MengYueNIIMarch2016.jpg SunRuiSIIFeb2017.jpg ShenZhiLinSIIFeb2017.jpg TangAnQiNIIMarch2016.jpg WenJingJieSIIFeb2017.jpg WanLiNaNIIFeb2017.jpg XuZiXuanSIIFeb2017.jpg YiJiaAiNIIFeb2017.jpg YuanYuZhenSIIFeb2017.jpg ZhaoYueNIIFeb2017.jpg ZengYanFenNIIFeb2017.jpg ChenWenYanNIIFeb2017.jpg

 • Announced in August, 2013

Members (32): Chen JiaYao, Chen JiaYing, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, Hu SiYi, Huang TingTing, He XiaoYu, Ju JingYi, Jiang Yun, Luo Lan, Lu SiQin, Lin SiYi, Lu Ting, Li YiTong, Meng Yue, Sun Rui, Shen ZhiLin, Tang AnQi, Wen JingJie, Wang JiaLu, Wan LiNa, Wang YiJun, Xu YanYu, Xu ZiXuan, Yi JiaAi, Yang HaiJin, Yang YaRu, Yuan YuZhen, Zhao Yue, Zeng YanFen | Chen WenYan (joined the group on 2014/04/17)

3rd Generation

ChenYiXinHIIOct2016.jpg HaoWanQingHIIFeb2017.jpg LiQingYangHIIFeb2017.jpg LinNanHIIFeb2017.jpg LiuPeiXinHIIFeb2017.jpg LiuJiongRanHIIFeb2017.jpg WangBaiShuoHIIFeb2017.jpg WangLuHIIOct2016.jpg WuYanWenHIIFeb2017.jpg XieNiHIIFeb2017.jpg XuHanHIIFeb2017.jpg XuYiRenHIIFeb2017.jpg XuYangYuZhuoHIIFeb2017.jpg YangHuiTingHIIFeb2017.jpg YuanDanNiSIIFeb2017.jpg ZhangXinHIIFeb2017.jpg ZhangYuXinNIIFeb2017.jpg ZhaoYeSIIFeb2017.jpg

 • Announced in July, 2014

Members (30): Chen YiXin, Gong XiaoHe, Han Meng, Hao WanQing, Kang Xin, Li DouDou, Li QingYang, Li Xuan, Li YiWen, Liang HuiWen, Lin Nan, Liu JiongRan, Liu PeiXin, Wang BaiShuo, Wang Lu, Wu YanWen, Xie Ni, Xu Han, Xu YiRen, XuYang YuZhuo, Yang HuiTing, Yang YinYu, Yuan DanNi, Zhang XiYin, Zhang Xin, Zhang YuXin, Zhao Ye, Zeng LinYu, Zhou QiuJun, Zhou ShuYan

4th Generation

ChenLinXFeb2017.jpg FengXiaoFeiXFeb2017.jpg LiJingXFeb2017.jpg LiZhaoXFeb2017.jpg ShaoXueCongXFeb2017.jpg SongXinRanXFeb2017.jpg SunXinWenXFeb2017.jpg WangJiaLingXFeb2017.jpg WangShuXFeb2017.jpg WangXiaoJiaXFeb2017.jpg XieTianYiXFeb2017.jpg YangBingYiXFeb2017.jpg YanMingJunBMar2017.jpg YangYunYuXFeb2017.jpg ZhangDanSanXFeb2017.jpg

 • Announced in January, 2015

Members (18): Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Sun JingYi, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Yan MingJun, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang Jin, Zhang YunWen

5th Generation

ChenKeGMarch2017.jpg ChenMeiJunBDec2016.jpg ChenYinXIIFeb2017.jpg ChenYunLingXIIFeb2017.jpg ChenYuQiGMarch2017.jpg DuYuWeiGMarch2017.jpg DuanYiXuanBMar2017.jpg FeiQinYuanXIIFeb2017.jpg FengXueYingBMar2017.jpg GaoYuanJingGMarch2017.jpg HongPeiYunXIIFeb2017.jpg HuXiaoHuiBMar2017.jpg JiangShanXIIFeb2017.jpg JiangShuTingXIIFeb2017.jpg LinJiaPeiGMarch2017.jpg LiuMengYaGMarch2017.jpg LiQinJieGMarch2017.jpg LiuXiaoXiaoGMarch2017.jpg LiuZengYanXIIFeb2017.jpg PanYingQiXIIFeb2017.jpg SongSiXianBJuly2016.jpg SongYuShanXIIFeb2017.jpg ShenMengYaoHIIFeb2017.jpg TianShuLiBMar2017.jpg WangLuJiaoHIIFeb2017.jpg XieLeiLeiGMarch2017.jpg XiongSuJunBMar2017.jpg XuJiaLiBJuly2016.jpg YanJiaoJunXIIFeb2017.jpg YuJiaYiXIIFeb2017.jpg YangQingYingGMarch2017.jpg YuanHangHIIFeb2017.jpg ZengAiJiaGMarch2017.jpg ZhangHanXiaoBJuly2016.jpg ZouJiaJiaXIIFeb2017.jpg ZhouYiNIIFeb2017.jpg ZhangKaiQiGMarch2017.jpg ZhangWenJingXIIFeb2017.jpg ZhangYiXIIFeb2017.jpg

 • Announced in July, 2015

Members (43): Chen Ke, Chen MeiJun, Chen Yin, Chen YunLing, Chen YuQi, Du YuWei, Duan YiXuan, Fei QinYuan, Feng XueYing, Gao YuanJing, Hong PeiYun, Hu XiaoHui, Jiang Shan, Jiang ShuTing, Lin JiaPei, Liu LiWei, Liu MengYa, Li QinJie, Liu ShiLei, Liu XiaoXiao, Liu ZengYan, Pan YingQi, Song SiXian, Shi YuJie, Song YuShan Shen MengYao, Shen YueJiao, Tian ShuLi, Wang LuJiao, Xie LeiLei, Xiong SuJun, Xu JiaLi, Yan JiaoJun, Yu JiaYi, Yang QingYing, Yuan Hang, Zeng AiJia, Zhang HanXiao, Zou JiaJia, Zhou Yi, Zhang KaiQi, Zhang WenJing, Zhang Yi

6th Generation

BiMengYuanEJuly2016.jpg ChenHuiJingNIIIMarch2017.jpg ChenJiaoHeEMar2017.jpg ChengJueSIIFeb2017.jpg ChenNanXiNIIIMarch2017.jpg ChenQianNanEMar2017.jpg ChenXinYuNIIIMarch2017.jpg FengJiaXiNIIIMarch2017.jpg FengSiJiaEMar2017.jpg HongJingWenNIIIMarch2017.jpg HuBoWenBMar2017.jpg HuYiYingGMarch2017.jpg HuangTongYangNIIFeb2017.jpg LiuLiFeiNIIIMarch2017.jpg LinKunEMar2017.jpg LiuQianQianNIIIMarch2017.jpg LiuShengNanEMar2017.jpg LiuShuXianBMar2017.jpg LinXiHeBMar2017.jpg LinYiNingXFeb2017.jpg LiJiaEnXIIFeb2017.jpg LiShiYanEMar2017.jpg LiXiangEMar2017.jpg LiYuanYuanEMar2017.jpg LiZiEMar2017.jpg LuoHanYueGMarch2017.jpg LvMengYingXIIFeb2017.jpg LuoXueLiEMar2017.jpg LuJingNIIIMarch2017.jpg MaYuLingEMar2017.jpg NiuCongCongBMar2017.jpg QingYuWenBMar2017.jpg SuShanShanEMar2017.jpg SunShanBMar2017.jpg SunXinNIIIMarch2017.jpg SunZhenNiHIIFeb2017.jpg TangLiJiaNIIIMarch2017.jpg WangJinMingHIIIApr2017.jpg WenYanBMar2017.jpg XianShenNanNIIIMarch2017.jpg XiaYueBDec2016.jpg XiaoWenLingNIIIMarch2017.jpg XiongXinYaoNIIIMarch2017.jpg XuSiYangEMar2017.jpg YiYanQianEMar2017.jpg ZhengDanNiNIIIMarch2017.jpg ZhangJiaYuXFeb2017.jpg ZhangMengHuiBMar2017.jpg ZhangQiongYuGMarch2017.jpg ZhangXiaoYingEMar2017.jpg ZhengYiFanEMar2017.jpg ZuoJiaXinNIIIMarch2017.jpg ZuoJingYuanNIIIMarch2017.jpg ZhouQianYuGMarch2017.jpg

 • Announced in January, 2016

Members (58): Bi MengYuan, Chen HuiJing, Chen JiaoHe, Cheng Jue, Chen NanXi, Chen QianNan, Cheng WenLu, Chen XinYu, Deng YanQiuFei, Feng JiaXi, Feng SiJia, Hong JingWen, Hu BoWen, Hu YiYing, Huang TongYang, Liu LiFei, Lin Kun, Liu QianQian, Liu ShenNan, Liu ShuXian, Lin XiHe, Lin YiNing, Li JiaEn, Li ShiYan, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Luo HanYue, Lv MengYing, Luo XueLi, Lu Jing, Ma YuLing, Niu CongCong, Qian Yi, Qing YuWen, Su ShanShan, Sun Shan, Sun Xin, Sun ZhenNi, Tang LiJia, Wang JinMing, Wang XinYue, Wen Yan, Xian ShenNan, Xia Yue, Xiao WenLing, Xiong XinYao, Xu SiYang, Yi YanQian, Zheng DanNi, Zhang JiaYu, Zhang MengHui, Zhang QiongYu, Zhang XiaoYing, Zheng YiFan, Zuo JiaXin, Zuo JingYuan, Zhou QianYu

7th Generation

JiangZhenYiNIIFeb2017.jpg LiuJuZiNIIFeb2017.jpg LiuYingNIIFeb2017.jpg LvYiSIIFeb2017.jpg PanYanQiSIIFeb2017.jpg QiJingXFeb2017.jpg XuShiQiXIIFeb2017.jpg XuYiNIIFeb2017.jpg XuZhenNIIFeb2017.jpg YuanYiQiHIIFeb2017.jpg ZengXiaoWenXIIFeb2017.jpg ZhaoHanQianSIIFeb2017.jpg ZhangYaMengNIIFeb2017.jpg YaoYiChunXFeb2017.jpg

 • Announced in September, 2016

Members (14): Jiang ZhenYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lv Yi, Pan YanQi, Qi Jing, Xu ShiQi, Xu Yi, Xu Zhen, Yuan YiQi, Zeng XiaoWen, Zhao HanQian, Zhang YaMeng | Yao YiChun (joined the group on 2016/10/28)

8th Generation

 • Auditions will be held from November 1, 2016 to February 4, 2017

Team Kaigai Members

1st Generation

 • Announced in August, 2012

Members (2): Miyazawa Sae, Suzuki Mariya

By Team

Team SII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SII ChenGuanHuiSIIFeb2017.jpg Chen GuanHui 陈观慧 XiaoAi (小艾) August 28, 1993 Guangdong, China O 23 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII ChengJueSIIFeb2017.jpg Cheng Jue 成珏 JueHue (珏珏)
Egg rolls (DanJuan 蛋卷)
January 3, 2000 Shanghai, China B 17 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
SII ChenSiSIIFeb2017.jpg Chen Si 陈思 Coach Chen (ChenJiaoLian 陈教练)
SiSi (思思)
September 14, 1991 Hunan, China O 25 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII DaiMengSIIFeb2017.jpg Dai Meng
(Captain)
戴萌 DaiMeng (呆萌)
Diamond
February 08, 1993 Shanghai, China O 24 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
X / SII FengXiaoFeiXFeb2017.jpg Feng XiaoFei 冯晓菲 HuiHui (灰灰) October 17, 1995 Henan, China B 21 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
SII JiangYunSIIFeb2017.jpg Jiang Yun 蒋芸 Miraichan (WeiLaiJiang 未来酱) March 27, 1992 Jiangsu, China B 25 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII KongXiaoYinSIIFeb2017.jpg Kong XiaoYin 孔肖吟 B-chan (Bちゃん)
XiaoYinJie (消音姐)
April 11, 1992 Liaoning, China AB 25 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII LvYiSIIFeb2017.jpg Lv Yi 吕一 Fanqie (番茄)
Kou Kou Yi (口口一)
June 27, 1997 Chongqing, China A 20 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
SII LiYuQiSIIFeb2017.jpg Li YuQi 李宇琪 MaoMao (毛毛)
LiYu (鲤鱼)
February 26, 1993 Shaanxi, China O 24 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII MoHanSIIFeb2017.jpg Mo Han
(Co-Captain)
莫寒 Momo January 7, 1992 Guizhou, China O 25 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII PanYanQiSIIFeb2017.jpg Pan YanQi 潘燕琦 S, Pinky May 25, 1997 Zhejiang, China B 19 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
SII QianBeiTingSIIFeb2017.jpg Qian BeiTing 钱蓓婷 QianShao (銭少)
Money
May 7, 1995 Shanghai, China O 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII QiuXinYiSIIFeb2017.jpg Qiu XinYi 邱欣怡 WanWan (湾湾) January 11, 1997 Taipei, Taiwan A 20 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII SunRuiSIIFeb2017.jpg Sun Rui 孙芮 3Mei (3妹)
Three
July 29, 1995 Heilongjiang, China A 21 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII ShenZhiLinSIIFeb2017.jpg Shen ZhiLin 沈之琳 XiaoShuang (小双) November 26, 1994 Shanghai, China O 22 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII WenJingJieSIIFeb2017.jpg Wen JingJie 温晶婕 ChoMeiJiang (草莓酱)
JingJing (晶晶)
March 15, 1997 Sichuan, China ** 20 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII / X WuZheHanSIIFeb2017.jpg Wu ZheHan 吴哲晗 Wu Zhe (五折)
RenRen (人人)
Neesan (姉さん)
August 26, 1995 Zhejiang, China O 21 173cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII XuChenChenSIIFeb2017.jpg Xu ChenChen 徐晨辰 CC June 20, 1990 Jiangsu, China O 26 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII XuJiaQiSIIFeb2017.jpg Xu JiaQi 许佳琪 Kiki
+7 (JiaQi 加七)
August 27, 1995 Zhejiang, China AB 21 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
SII XuZiXuanSIIFeb2017.jpg Xu ZiXuan 徐子轩 LuoLuo (络络) March 30, 1998 Liaoning, China ** 19 172cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII / HII YuanDanNiSIIFeb2017.jpg Yuan DanNi 袁丹妮 DaNiZhi (大妮子)
DanMa (丹妈)
Koala (考拉)
August 7, 1994 Gansu, China A 22 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
SII YuanYuZhenSIIFeb2017.jpg Yuan YuZhen 袁雨桢 YuZhen (余震)
JunJun (俊俊)
January 10, 1998 Hunan, China ** 19 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
SII ZhaoHanQianSIIFeb2017.jpg Zhao HanQian 赵韩倩 Da Qianzi (大钳子) July 7, 2000 Zhejiang, China O 16 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
SII ZhaoYeSIIFeb2017.jpg Zhao Ye 赵晔 TuiTui (腿腿) August 28, 1995 Jiangsu, China B 21 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
SII ZhangYuGeSIIFeb2017.jpg Zhang YuGe 张语格 Tako
Octopus (ZhangYuGe 章鱼哥)
May 11, 1996 Heilongjiang, China A 20 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st

Team NII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
NII ChenJiaYingNIIFeb2017.jpg Chen JiaYing 陈佳莹 Adding
YingBao (莹宝)
HeHeJie (呵呵姐)
June 12, 1993 Shanghai, China ** 23 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII ChenWenYanNIIFeb2017.jpg Chen WenYan 陈问言 Beansprout (DouYa 豆芽)
YanYan (言言)
January 27, 1994 Guangdong, China O 23 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2.5th
NII FengXinDuoNIIFeb2017.jpg Feng XinDuo
(Captain)
冯薪朵 Nanashi (NaNaXi 那那西) January 24, 1992 Liaoning, China ** 25 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII GongShiQiNIIFeb2017.jpg Gong ShiQi 龚诗淇 17 (ShiQi 十七)
Yuan-chan (YuanJiang 圆酱)
May 5, 1998 Chongqing, China ** 18 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII HuangTingTingNIIFeb2017.jpg Huang TingTing
(Co-Captain)
黄婷婷 Kotete
AHuang (阿黄)
KuoTaiTai (阔太太)
September 8, 1992 Jiangsu, China ** 24 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII HuangTongYangNIIFeb2017.jpg Huang TongYang 黄彤扬 UK
ZiSu (紫苏)
January 28, 2000 Fujian, China O 17 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
NII HeXiaoYuNIIFeb2017.jpg He XiaoYu 何晓玉 XiaoXiao (晓晓)
XiaoYu (小玉)
October 31, 1992 Hubei, China ** 24 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII JuJingYiNIIOct2016.jpg Ju JingYi 鞠婧祎 Little Ju (XiaoJu 小鞠)
Goddess Ju (JuShen 鞠神)
Kiku
June 18, 1994 Sichuan, China O 22 159cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII JiangZhenYiNIIFeb2017.jpg Jiang ZhenYi 江真仪 Yuriko (百合子) February 8, 2001 Shanghai, China O 16 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII LiuJuZiNIIFeb2017.jpg Liu JuZi 刘菊子 Juzi (橘子) December 12 Hubei, China A ** 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII LuoLanNIIFeb2017.jpg Luo Lan 罗兰 LanLan (兰兰)
Rola
September 16, 1991 Shaanxi, China ** 25 148cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII LinSiYiNIIFeb2017.jpg Lin SiYi 林思意 XiaoSi (小四)
Sissy
April 5, 1994 Zhejiang, China O 23 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII LuTingNIIFeb2017.jpg Lu Ting 陆婷 Lisa
Big Brother (DaGe 大哥)
December 18, 1992 Shanghai, China A 24 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII LiuYingNIIFeb2017.jpg Liu Ying 刘瀛 Yooyoung October 11, 1999 Hubei, China A 17 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII LiYiTongNIIFeb2017.jpg Li YiTong 李艺彤 White Barrette (BaiFaKa 白发卡) December 23, 1995 Shaanxi, China AB 21 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII WanLiNaNIIFeb2017.jpg Wan LiNa 万丽娜 Nana (NaNa 娜娜) October 2, 1997 Jiangxi, China ** 19 158cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII XuYiNIIFeb2017.jpg Xu Yi 许逸 Xiao Yan (小言) October 7, 1995 Sichuan, China O 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII XuZhenNIIFeb2017.jpg Xu Zhen 徐真 Yu Dian (余点) March 21, 2001 Shanghai, China A 16 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII YiJiaAiNIIFeb2017.jpg Yi JiaAi 易嘉爱 ShouNian (守年)
NianGe (年哥)
Ai-chan (AiJiang 爱酱)
June 7, 1995 Guangdong, China ** 21 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII ZhaoYueNIIFeb2017.jpg Zhao Yue 赵粤 Akira
Corn (YuMi 玉米)
President (HuiZhang 会长)
YueYue (悦悦)
GuangDongZai (广东仔)
April 29, 1995 Hubei, China ** 21 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII ZhouYiNIIFeb2017.jpg Zhou Yi 周怡 SuiSui (碎碎) June 13, 1993 Zhejiang, China ** 23 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
NII ZengYanFenNIIFeb2017.jpg Zeng YanFen 曾艳芬 Ruri (LuLi 撸力)
Fanta (FenDa 芬达)
January 30, 1991 Guangdong, China ** 26 158cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII ZhangYaMengNIIFeb2017.jpg Zhang YaMeng 张雅梦 YaYa (丫丫) April 21, 1996 Yunnan, China A 20 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
NII ZhangYuXinNIIFeb2017.jpg Zhang YuXin 张雨鑫 ChaCha (叉叉) March 1, 1994 Hunan, China ** 23 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd

Team HII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
HII HaoWanQingHIIFeb2017.jpg Hao WanQing 郝婉晴 QingGeGe (晴格格) November 1, 1993 Shandong, China B 23 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII LiuJiongRanHIIFeb2017.jpg Liu JiongRan 刘炅然 Little Monster (XiaoGuaiShou 小怪兽) September 2, 1994 Shandong, China ** 22 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII LinNanHIIFeb2017.jpg Lin Nan 林楠 Luna June 23, 1994 Guangdong, China ** 22 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII LiuPeiXinHIIFeb2017.jpg Liu PeiXin 刘佩鑫 BeiXin (背心)
YuJiang (鱼酱)
Yu (妮)
January 11, 1996 Liaoning, China B 21 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII LiQingYangHIIFeb2017.jpg Li QingYang 李清杨 Kuma June 16, 1997 Hubei, China AB 19 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII ShenMengYaoHIIFeb2017.jpg Shen MengYao 沈梦瑶 ShenMiao (神喵)
YaoYao (瑶瑶)
August 14, 1998 Shanghai, China O 18 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII SunZhenNiHIIFeb2017.jpg Sun ZhenNi 孙珍妮 Jenny (珍妮) May 5, 2000 Shanghai, China O 16 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
HII WangBaiShuoHIIFeb2017.jpg Wang BaiShuo 王柏硕 Sukey December 12, 1997 Shandong, China O 19 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII WangLuJiaoHIIFeb2017.jpg Wang LuJiao 王露皎 JiaoZi (饺子)
LuJiao (鹿角)
February 17, 1995 Sichuan, China ** 22 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII WuYanWenHIIFeb2017.jpg Wu YanWen
(Sub-Captain)
吴燕文 Bunny (TuTu 兔兔) October 17, 1994 Henan, China AB 22 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII XuHanHIIFeb2017.jpg Xu Han 徐晗 Little Turtle (XiaoWuGui 小乌龟) January 15, 1993 Sichuan, China O 24 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII XieNiHIIFeb2017.jpg Xie Ni 谢妮 NiJiang (妮酱) February 2, 2000 Shanghai, China ** 17 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII XuYiRenHIIFeb2017.jpg Xu YiRen 徐伊人 XiaoXianNu (小仙女)
YR
February 20, 1996 Zhejiang, China O 21 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII XuYangYuZhuoHIIFeb2017.jpg XuYang YuZhuo 许杨玉琢 Sheep (MianYang 绵羊)
Ayumi (步美)
September 25, 1995 Hunan, China ** 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
SII / HII YuanDanNiSIIFeb2017.jpg Yuan DanNi 袁丹妮 Koala (考拉) August 7, 1994 Gansu, China A 22 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII YuanHangHIIFeb2017.jpg Yuan Hang 袁航 XiaoXiongMao (小熊猫)
Rich
May 20, 1996 Guizhou, China A 20 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
HII YangHuiTingHIIFeb2017.jpg Yang HuiTing 杨惠婷 Miyo April 8, 1998 Guangdong, China A 19 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII YuanYiQiHIIFeb2017.jpg Yuan YiQi 袁一琦 Yoki March 19, 2000 Sichuan, China O 17 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
HII ZhangXinHIIFeb2017.jpg Zhang Xin 张昕 Seaweed (ZiCai 紫菜) October 19, 1995 Guangdong, China A 21 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd

Team X Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
X ChenLinXFeb2017.jpg Chen Lin 陈琳 DaTou (大头) July 24, 1998 Shanghai, China O 18 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X / SII FengXiaoFeiXFeb2017.jpg Feng XiaoFei 冯晓菲 HuiHui (灰灰) October 17, 1995 Henan, China B 21 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X LiJingXFeb2017.jpg Li Jing
(Captain)
李晶 Rice (DaMi 大米) June 7, 1995 Jiangsu, China ** 21 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X LinYiNingXFeb2017.jpg Lin YiNing 林忆宁 Ten (LiYing 一零) July 17, 2000 Shanghai, China ** 16 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
X LiZhaoXFeb2017.jpg Li Zhao 李钊 Peach (TaoZi 桃子) May 23, 1998 Hunan, China ** 18 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X QiJingXFeb2017.jpg Qi Jing
祁静 Sky July 7, 1998 Shanghai, China ** 18 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
X ShaoXueCongXFeb2017.jpg Shao XueCong
(Sub-captain)
邵雪聪 Coco August 28, 1996 Hebei, China B 20 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X SongXinRanXFeb2017.jpg Song XinRan 宋昕冉 RanRan (冉冉) July 8, 1997 Shandong, China O 19 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X SunXinWenXFeb2017.jpg Sun XinWen 孙歆文 News (XinWen 新闻) November 4, 1995 Shanghai, China B 21 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangJiaLingXFeb2017.jpg Wang JiaLing 汪佳翎 JiuJiu (九九), 99 July 13, 1999 Fujian, China O 17 172cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangShuXFeb2017.jpg Wang Shu 汪束 Soku May 8, 1997 Jiangsu, China O 19 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangXiaoJiaXFeb2017.jpg Wang XiaoJia 王晓佳 TianCao (天草) May 31, 1993 Hunan, China B 23 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
SII / X WuZheHanSIIFeb2017.jpg Wu ZheHan 吴哲晗 WuZhe (五折)
RenRen (人人)
August 26, 1995 Zhejiang, China O 21 173cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
X XieTianYiXFeb2017.jpg Xie TianYi 谢天依 BenBen (笨笨) June 24, 1998 Beijing, China A 18 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X YangBingYiXFeb2017.jpg Yang BingYi 杨冰怡 ErShui (二水) July 26, 2000 Hainan, China AB 16 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X YaoYiChunXFeb2017.jpg Yao YiChun 姚祎纯 ChunChun (纯纯) April 28 Jiangsu, China A ** 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
X YangYunYuXFeb2017.jpg Yang YunYu 杨韫玉 WanZi (丸子) September 15, 1995 Guizhou, China O 21 158cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X ZhangDanSanXFeb2017.jpg Zhang DanSan 张丹三 TanSuan (碳酸) April 28, 1997 Hubei, China AB 19 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X ZhangJiaYuXFeb2017.jpg Zhang JiaYu 张嘉予 MuMu (沐沐) June 15, 2001 Zhejiang, China B 15 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th

Team XII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname BirthdateF Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
XII ChenYinXIIFeb2017.jpg Chen Yin 陈音 Karen (凯琳)
YinBao (音宝)
XiaoYinYin (小音音)
December 5, 1999 Shanghai,China A 17 159cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII ChenYunLingXIIFeb2017.jpg Chen YunLing 陈韫凌 Taowa (套娃) December 13, 1998 Hubei, China A 18 173cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII FeiQinYuanXIIFeb2017.jpg Fei QinYuan 费沁源 YuanYuan (源源) March 20, 2001 Shanghai, China AB 16 159cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII HongPeiYunXIIFeb2017.jpg Hong PeiYun 洪珮雲 PeiYe (珮爷)
BaBa (爸爸)
January 7, 2001 Shanghai, China B 16 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII JiangShanXIIFeb2017.jpg Jiang Shan 姜杉 ShanZi (扇子)
JiangJiang (姜姜)
October 6, 1999 Henan, China ** 17 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII JiangShuTingXIIFeb2017.jpg Jiang ShuTing 蒋舒婷 ZhuTi (猪蹄) June 18, 2003 Zhejiang, China O 13 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII LiJiaEnXIIFeb2017.jpg Li JiaEn 李佳恩 EnBao (恩宝)
+n
GeGeEn (格格恩)
June 7, 2000 Shaanxi, China B 16 167m Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
XII LvMengYingXIIFeb2017.jpg Lv MengYing 吕梦莹 XiaoBenDan (小笨蛋) July 28,2000 Shanghai, China B 16 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
XII LiuZengYanXIIFeb2017.jpg Liu ZengYan
(Co-Captain)
刘增艳 ZengGuo (增锅)
ZengZeng (增增)
August 31, 1996 Sichuan, China B 20 157cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII PanYingQiXIIFeb2017.jpg Pan YingQi 潘瑛琪 XingYu (星羽)
YuYu (羽羽)
September 27, 1998 Shanghai, China AB 18 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII SongYuShanXIIFeb2017.jpg Song YuShan 宋雨珊 YuSan (雨伞) June 14, 2000 Henan, China ** 16 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII XuShiQiXIIFeb2017.jpg Xu ShiQi 祁静 Xiao Qi (小七) December 10, 1998 Zhejiang, China O 18 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
XII YanJiaoJunXIIFeb2017.jpg Yan JiaoJun 严佼君 YuanYuan (渊渊)
XiaoCangShu (小仓鼠)
April 29, 1995 Shanghai, China O 21 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII YuJiaYiXIIFeb2017.jpg Yu JiaYi 於佳怡 1+1 October 29, 1998 Shanghai, China ** 18 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII ZouJiaJiaXIIFeb2017.jpg Zou JiaJia 邹佳佳 XiaoZhuXiong (小猪熊) October 28, 1998 Sichuan, China A 18 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII ZhangWenJingXIIFeb2017.jpg Zhang WenJing 张文静 XiaoPingGuo (小苹果) January 14, 1998 Shanghai, China ** 19 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
XII ZengXiaoWenXIIFeb2017.jpg Zeng XiaoWen 曾晓雯 WenZi (雯子) August 3, 2000 Guangdong, China O 16 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
XII ZhangYiXIIFeb2017.jpg Zhang Yi
(Captain)
张怡 LiZi (栗子) June 22, 1994 Anhui, China O 22 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th

Zan Xiu Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SII / Zan Xiu ZhaoJiaMinSIIDec2015.jpg Zhao JiaMin 赵嘉敏 Savoki July 22, 1998 Guangdong, China O 18 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 1st
NII / Zan Xiu DongYanYunNIIDec2015.jpg Dong YanYun 董艳芸 YunZi (芸子) February 24, 1993 Fujian, China O 24 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII / Zan Xiu MengYueNIIMarch2016.jpg Meng Yue 孟玥 Captain (ChuanZhang 船长)
YueYue (玥玥)
June 13, 1994 Jilin, China A 22 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
NII / Zan Xiu TangAnQiNIIMarch2016.jpg Tang AnQi 唐安琪 Small Angel (小天使)
AnQi (安琪)
September 7, 1992 Hubei, China A 24 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 2nd
HII / Zan Xiu ChenYiXinHIIOct2016.jpg Chen YiXin 陈怡馨 DuDu (嘟嘟) March 29, 1996 Fujian, China O 21 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
HII / Zan Xiu WangLuHIIOct2016.jpg Wang Lu
王璐 LuBao (璐宝) June 16, 1996 Henan, China ** 20 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd
XII / Zan Xiu ChenYinXIIFeb2017.jpg Chen Yin 陈音 Karen (凯琳)
YinBao (音宝)
XiaoYinYin (小音音)
December 5, 1999 Shanghai,China A 17 159cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th

Gallery

SNHNov13.png
SNH48 Research Students (November 2013)
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox