SNH48 Members

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Contents

Introduction

SNH48 had a total of 114 original members during all their 5 generations. As of September 2015, SNH48 has 80 Members and 2 Kennin Members.

SNH48 Research Students (1st~5th Gen)

  • Bolded members are still active in the group
  • The member portraits of each generation are grouped by their current teams.

1st Generation

  • Announced in October, 2012

ChenGuanHuiSII2015.jpg ChenSiSII2015.jpg DaiMengSII2015.jpg KongXiaoYinSII2015.jpg LiYuQiSII2015.jpg MoHanSII2015.jpg QianBeiTingSII2015.jpg QiuXinYiSII2015.jpg WuZheHanSII2015.jpg XuChenChenSII2015.jpg XuJiaQiSII2015.jpg ZhaoJiaMinSII2015.jpg ZhangYuGeSII2015.jpg

Members (26): Chen GuanHui, Chen Li, Chen Si, Dai Meng, Ding ZiYan, Dong ZhiYi, Gu XiangJun, He YiChen, Jiang YuXi, Kong XiaoYin, Li YuQi, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Tang Min, Wang FeiSi, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Yu HuiWen, Zhao JiaMin, Zhang XinFang, Zhang YuGe, Zeng YuJia, Hu MeiTing, Yu TingEr

2nd Generation

  • Announced in August, 2013

JiangYunSII2015.jpg SunRuiSII2015.jpg ShenZhiLinSII2015.jpg WenJingJieSII2015.jpg XuZiXuanSII2015.jpg YuanYuZhenSII2015.jpg ChenJiaYingNII2015.jpg ChenWenYanNII2015.jpg DongYanYunNII2015.jpg FengXinDuoNII2015.jpg GongShiQiNII2015.jpg HuangTingTingNII2015.jpg HeXiaoYuNII2015.jpg JuJingYiNII2015.jpg LuoLanNII2015.jpg LinSiYiNII2015.jpg LuTingNII2015.jpg LiYiTongNII2015.jpg MengYueNII2015.jpg TangAnQiNII2015.jpg WanLiNaNII2015.jpg YiJiaAiNII2015.jpg ZhaoYueNII2015.jpg ZengYanFenNII2015.jpg

Members (32): Chen JiaYao, Chen JiaYing, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, Hu SiYi, Huang TingTing, He XiaoYu, Ju JingYi, Jiang Yun, Luo Lan, Lu SiQin, Lin SiYi, Lu Ting, Li YiTong, Meng Yue, Sun Rui, Shen ZhiLin, Tang AnQi, Wen JingJie, Wang JiaLu, Wan LiNa, Wang YiJun, Xu YanYu, Xu ZiXuan, Yi JiaAi, Yang HaiJin, Yang YaRu, Yuan YuZhen, Zhao Yue, Zeng YanFen | Chen WenYan (joined the group on 2014/04/17)

3rd Generation

  • Announced on July, 2014

YuanDanNiSII2015.jpg ZhaoYeSII2015.jpg ZhangYuXinNII2015.jpg ChenYiXinHII2015.jpg HaoWanQingHII2015.jpg LiQingYangHII2015.jpg LinNanHII2015.jpg LiuPeiXinHII2015.jpg LiuJiongRanHII2015.jpg WangBaiShuoHII2015.jpg WangLuHII2015.jpg WuYanWenHII2015.jpg XieNiHII2015.jpg XuHanHII2015.jpg XuYiRenHII2015.jpg XuYangYuZhuoHII2015.jpg YangHuiTingHII2015.jpg ZhangXinHII2015.jpg LiDouDouHII2015.jpg

Members (30): Chen YiXin, Gong XiaoHe, Han Meng, Hao WanQing, Kang Xin, Li DouDou, Li QingYang, Li Xuan, Li YiWen, Liang HuiWen, Lin Nan, Liu JiongRan, Liu PeiXin, Wang BaiShuo, Wang Lu, Wu YanWen, Xie Ni, Xu Han, Xu YiRen, Xu YangYuZhuo, Yang HuiTing, Yang YinYu, Yuan DanNi, Zhang XiYin, Zhang Xin, Zhang YuXin, Zhao Ye, Zeng LinYu, Zhou QiuJun, Zhou ShuYan

4th Generation

  • Announced on January, 2015

ChenLinX2015.jpg FengXiaoFeiX2015.jpg LiJingX2015.jpg LiZhaoX2015.jpg ShaoXueCongX2015.jpg SongXinRanX2015.jpg SunXinWenX2015.jpg WangJiaLingX2015.jpg WangShuX2015.jpg WangXiaoJiaX2015.jpg XieTianYiX2015.jpg YangBingYiX2015.jpg YanMingJunX2015.jpg YangYunYuX2015.jpg ZhangDanSanX2015.jpg ZhangYunWenX2015.jpg

Members (18): Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Sun JingYi, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Yan MingJun, Yang YunYu, Zhang DanSan, Zhang YunWen, Zhang Jin

5th Generation

  • Announced on July 25, 2015

Liu LiWei.jpg Shen YueJiao.jpg Xu JiaLi.jpg Liu ShiLei.jpg Zhou Yi.jpg Shen MengYao.jpg Wang LuJiao.jpg Yuan Hang.jpg

Members (8): Liu LiWei, Liu ShiLei, Shen MengYao, Shen YueJiao, Wang LuJiao, Xu JiaLi, Yuan Hang, Zhou Yi

6th Generation

  • Auditions on-going from October 15 to December 15
  • Final results to-be-announced on Early 2016

Team Kaigai Members

1st Generation

MiyazawaSaeSNH2014.jpg SuzukiMariyaSNH2014.jpg

  • Announced in August, 2012

Members (2): Miyazawa Sae, Suzuki Mariya

By Team

Team SII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SII ChenGuanHuiSII2015.jpg Chen GuanHui 陈观慧 Xiǎo Ài (小艾) August 28, 1993 Guangdong, China O 22 161cm ninestyle 1st
SII ChenSiSII2015.jpg Chen Si 陈思 Coach Chen (Chén JiàoLiàn 陈教练), SīSī(思思) September 14, 1991 Hunan, China O 24 163cm ninestyles 1st
SII DaiMengSII2015.jpg Dai Meng
(Captain)
戴萌 Dāi Méng (呆萌), Diamond February 08, 1993 Shanghai, China O 22 169cm ninestyles 1st
S / SII MiyazawaSaeSNH2014.jpg Miyazawa Sae 宮澤佐江 Sae (さえ)
Sae-chan (さえちゃん)
August 13, 1990 Tokyo, Japan O 25 164cm Office48 AKB48 2nd
SII JiangYunSII2015.jpg Jiang Yun 蒋芸 Mirai-chan (WèiLái Jiàng 未来酱) March 27, 1992 Jiangsu, China B 23 169cm ninestyle 2nd
SII KongXiaoYinSII2015.jpg Kong XiaoYin 孔肖吟 B-chan (Bちゃん)
XiāoYīn Jiě (消音姐)
April 11, 1992 Liaoning, China AB 23 164cm ninestyles 1st
K / SII SuzukiMariyaSNH2014.jpg Suzuki Mariya 鈴木まりや Mariyannu (まりやんぬ) April 29, 1991 Saitama, Japan AB 24 159cm FLAVE AKB48 7th
SII LiYuQiSII2015.jpg Li YuQi 李宇琪 MáoMao (毛毛)
LǐYú (鲤鱼)
February 26, 1993 Shaanxi, China O 22 168cm ninestyles 1st
SII Liu LiWei.jpg Liu LiWei 刘力玮 Wei Bao (尾宝) July 25 Jiangsu, China ** ** 162cm ** 5th
SII MoHanSII2015.jpg Mo Han
(Sub-captain)
莫寒 Momo January 7, 1992 Guizhou, China O 23 163cm ninestyles 1st
SII QianBeiTingSII2015.jpg Qian BeiTing 钱蓓婷 Qián Shǎo (銭少)
Money
May 7, 1995 Shanghai, China O 20 163cm ninestyles 1st
SII QiuXinYiSII2015.jpg Qiu XinYi 邱欣怡 WānWān (湾湾) January 11, 1997 Taipei, Taiwan A 18 164cm ninestyles 1st
SII SunRuiSII2015.jpg Sun Rui 孙芮 3Mèi (3妹)
Three
July 29, 1995 Heilongjiang, China A 20 170cm ninestyles 2nd
SII Shen YueJiao.jpg Shen YueJiao 申月姣 You NiNi (悠妮妮) September 10 Henan, China ** ** 158cm ** 5th
SII ShenZhiLinSII2015.jpg Shen ZhiLin 沈之琳 Xiǎo Shuāng (小双) November 26, 1994 Shanghai, China O 21 163cm ninestyles 2nd
SII WenJingJieSII2015.jpg Wen JingJie 温晶婕 CǎoMéi Jiàng (草莓酱)
JīngJīng (晶晶)
March 15, 1997 Sichuan, China ** 18 162cm ninestyles 2nd
SII / X WuZheHanSII2015.jpg Wu ZheHan 吴哲晗 Wǔ Zhé (五折)
RénRén (人人)
August 26, 1995 Zhejiang, China O 20 173cm ninestyles 1st
SII XuChenChenSII2015.jpg Xu ChenChen 徐晨辰 CC June 20, 1990 Jiangsu, China O 25 161cm ninestyles 1st
SII Xu JiaLi.jpg Xu JiaLi 徐佳丽 Kelly September 21 Jiangxi, China ** ** 173cm ** 5th
SII XuJiaQiSII2015.jpg Xu JiaQi 许佳琪 Kiki
+7 (JiāQī 加七)
August 27, 1995 Zhejiang, China AB 20 170cm ninestyles 1st
SII XuZiXuanSII2015.jpg Xu ZiXuan 徐子轩 LuòLuò (络络) March 30, 1998 Liaoning, China ** 17 170cm ninestyles 2nd
SII / HII YuanDanNiSII2015.jpg Yuan DanNi 袁丹妮 DàNíZi (大妮子)
Dān Mā(丹妈)
Koala
August 7, 1994 Gansu, China A 21 162cm ninestyles 3rd
SII YuanYuZhenSII2015.jpg Yuan YuZhen 袁雨桢 JùnJùn (俊俊) January 10, 1998 Hunan, China ** 17 160cm ninestyles 2nd
SII ZhaoJiaMinSII2015.jpg Zhao JiaMin 赵嘉敏 Savoki July 22, 1998 Guangdong, China O 17 166cm ninestyles 1st
SII ZhaoYeSII2015.jpg Zhao Ye 赵晔 TuǐTuǐ (腿腿) August 28, 1995 Jiangsu, China B 20 170cm ninestyles 3rd
SII ZhangYuGeSII2015.jpg Zhang YuGe 张语格 Tako
Octopus (ZhāngYú Gē 章鱼哥)
May 11, 1996 Heilongjiang, China A 19 170cm ninestyles 1st

Team NII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
NII ChenJiaYingNII2015.jpg Chen JiaYing 陈佳莹 Adding
YíngBǎo (莹宝)
June 12, 1993 Shanghai, China ** 22 165cm ninestyle 2nd
NII ChenWenYanNII2015.jpg Chen WenYan 陈问言 Beansprout (DòuYá 豆芽)
YánYán (言言)
January 27, 1994 Guangdong, China O 21 165cm ninestyles 2.5th
NII DongYanYunNII2015.jpg Dong YanYun 董艳芸 YúnZi (芸子) February 24, 1993 Fujian, China O 22 166cm ninestyles 2nd
NII FengXinDuoNII2015.jpg Feng XinDuo
(Captain)
冯薪朵 Nanashi (NàNàXī 那那西) January 24, 1992 Liaoning, China ** 23 162cm ninestyles 2nd
NII GongShiQiNII2015.jpg Gong ShiQi 龚诗淇 17 (ShíQī 十七)
Yuan-chan (YuánJiàng 圆酱)
May 5, 1998 Chongqing, China ** 17 165cm ninestyle 2nd
NII HuangTingTingNII2015.jpg Huang TingTing
(Sub-captain)
黄婷婷 Kotete
Ā Huáng (阿黄)
Kuò TàiTài (阔太太)
September 8, 1992 Jiangsu, China ** 23 165cm ninestyles 2nd
NII HeXiaoYuNII2015.jpg He XiaoYu 何晓玉 XiǎoXiǎo (晓晓)
XiǎoYù (晓玉)
October 31, 1992 Hubei, China ** 23 167cm ninestyles 2nd
NII JuJingYiNII2015.jpg Ju JingYi 鞠婧祎 Little Ju (XiǎoJū 小鞠)
Goddess Ju (JūShén 鞠神)
Kiku
June 18, 1994 Sichuan, China O 21 159cm ninestyles 2nd
NII LuoLanNII2015.jpg Luo Lan 罗兰 LánLan (兰兰)
Rola
September 16, 1991 Shaanxi, China ** 24 148cm ninestyles 2nd
NII LinSiYiNII2015.jpg Lin SiYi 林思意 Xiǎo Sì (小四)
Sissy
April 5, 1994 Zhejiang, China O 21 166cm ninestyles 2nd
NII Liu ShiLei.jpg Liu ShiLei 刘诗蕾 Mayi March 22 Sichuan, China ** ** 168cm ** 5th
NII LuTingNII2015.jpg Lu Ting 陆婷 Lisa
Big Brother (DàGē 大哥)
December 18, 1992 Shanghai, China A 22 164cm ninestyles 2nd
NII LiYiTongNII2015.jpg Li YiTong 李艺彤 White Barrette (BáiFàKǎ 白发卡) December 23, 1995 Shaanxi, China AB 19 164cm ninestyles 2nd
NII MengYueNII2015.jpg Meng Yue 孟玥 Captain (ChuánZhǎng 船长)
YuèYuè (玥玥)
June 13, 1994 Jilin, China A 21 167cm ninestyles 2nd
NII TangAnQiNII2015.jpg Tang AnQi 唐安琪 Angel September 7, 1992 Hubei, China A 23 168cm ninestyles 2nd
NII WanLiNaNII2015.jpg Wan LiNa 万丽娜 Nana (NàNà 娜娜) October 2, 1997 Jiangxi, China ** 18 158cm ninestyles 2nd
NII YiJiaAiNII2015.jpg Yi JiaAi 易嘉爱 ShǒuNián (守年)
NiánGē (年哥)
Ai-chan (ÀiJiàng 爱酱)
June 7, 1995 Guangdong, China ** 20 160cm ninestyles 2nd
NII ZhaoYueNII2015.jpg Zhao Yue 赵粤 Akira
YuèYuè (悦悦)
Corn (YùMǐ 玉米)
President (HuìZhǎng 会长)
April 29, 1995 Hubei, China ** 20 166cm ninestyles 2nd
NII Zhou Yi.jpg Zhou Yi 周怡 SuiSui (碎碎) June 13 Zhejiang, China ** ** 162cm ** 5th
NII ZengYanFenNII2015.jpg Zeng YanFen 曾艳芬 Ruri (LūLì 撸力)
Fanta (FēnDá 芬达)
January 30, 1991 Guangdong, China ** 24 158cm ninestyles 2nd
NII ZhangYuXinNII2015.jpg Zhang YuXin 张雨鑫 ChāChā (叉叉) March 1, 1994 Hunan, China ** 21 164cm ninestyles 3rd

Team HII Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
HII ChenYiXinHII2015.jpg Chen YiXin 陈怡馨 DūDū (嘟嘟) March 29, 1996 Fujian, China O 19 166cm ninestyle 3rd
HII HaoWanQingHII2015.jpg Hao WanQing 郝婉晴 Qíng gégé (晴格格)
MènMèn (闷闷)
November 1 Shandong, China B ** 165cm ninestyles 3rd
HII LiDouDouHII2015.jpg Li DouDou 李豆豆 DòuJiàng (豆酱) October 5 Hubei, China ** ** 163cm ninestyles 3rd
HII LiQingYangHII2015.jpg Li QingYang 李清杨 Kuma-chan (kuma酱)
Kuma
June 8 Hubei, China AB ** 168cm ninestyles 3rd
HII LinNanHII2015.jpg Lin Nan 林楠 Luna June 23 Guangdong, China ** ** 169cm ninestyle 3rd
HII LiuJiongRanHII2015.jpg Liu JiongRan 刘炅然 Little Monster
(XiǎoGuàiShòu 小怪兽)
September 2, 1994 Shandong, China ** 21 167cm ninestyles 3rd
HII LiuPeiXinHII2015.jpg Liu PeiXin 刘佩鑫 BèiXīn (背心)
Yú Jiàng (鱼酱)
January 11 Liaoning, China B ** 168cm ninestyles 3rd
HII Shen MengYao.jpg Shen MengYao 沈梦瑶 Shen Miao (神喵)
YaoYao (瑶瑶)
August 14 Shanghai, China ** ** 167cm ninestyles 5th
HII WangBaiShuoHII2015.jpg Wang BaiShuo 王柏硕 Sukey December 12, 1997 Shandong, China O 17 163cm ninestyles 3rd
HII WangLuHII2015.jpg Wang Lu
(Captain)
王璐 LùBǎo (璐宝) June 16, 1996 Henan, China ** 19 165cm ninestyles 3rd
HII Wang LuJiao.jpg Wang LuJiao 王露皎 JiaoZi (饺子)
LuJiao (鹿角)
February 17 Sichuan, China ** ** 160cm ** 5th
HII WuYanWenHII2015.jpg Wu YanWen
(Sub-captain)
吴燕文 Bunny (TùTù 兔兔) October 17 Henan, China AB ** 168cm ninestyles 3rd
HII XieNiHII2015.jpg Xie Ni 谢妮 Nī Jiàng(妮酱) February 2 Shanghai, China ** ** 161cm ninestyles 3rd
HII XuHanHII2015.jpg Xu Han 徐晗 Little Turtle (Xiǎo WūGuī 小乌龟) January 15, 1993 Sichuan, China O 22 162cm ninestyles 3rd
HII XuYangYuZhuoHII2015.jpg Xu YangYuZhuo 许杨玉琢 Sheep (MiánYáng 绵羊)
Ayumi (步美)
September 25, 1995 Hunan, China ** 20 163cm ninestyles 3rd
HII XuYiRenHII2015.jpg Xu YiRen 徐伊人 Xiǎo XiānNǚ(小仙女)
YR
February 20 Zhejiang, China O ** 169cm ninestyles 3rd
HII YangHuiTingHII2015.jpg Yang HuiTing 杨惠婷 Miyo April 8, 1998 Guangdong, China A 17 160cm ninestyles 3rd
SII / HII YuanDanNiSII2015.jpg Yuan DanNi 袁丹妮 DàNíZi (大妮子)
Dān Mā(丹妈)
Koala
August 7, 1994 Gansu, China A 21 162cm ninestyles 3rd
HII Yuan Hang.jpg Yuan Hang 袁航 Xiao Xiongmao (小熊猫)
Rich
May 20 Guizhou, China ** ** 164cm ** 5th
HII ZhangXinHII2015.jpg Zhang Xin 张昕 Seaweed (ZǐCài 紫菜) October 19, 1995 Guangdong, China A 20 168cm ninestyles 3rd

Team X Members

Team Picture Romaji Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
X ChenLinX2015.jpg Chen Lin 陈琳 DàTóu (大头) July 24, 1998 Shanghai, China O 17 165cm ninestyle 4th
X FengXiaoFeiX2015.jpg Feng XiaoFei 冯晓菲 HuīHuī (灰灰) October 17 Henan, China B ** 160cm ninestyles 4th
X LiJingX2015.jpg Li Jing
(Captain)
李晶 Rice (DàMǐ 大米) June 7 Jiangsu, China ** ** 163cm ninestyles 4th
X LiZhaoX2015.jpg Li Zhao 李钊 Peach (TáoZi 桃子) May 23 Hunan, China ** ** 165cm ninestyles 4th
X ShaoXueCongX2015.jpg Shao XueCong
(Sub-captain)
邵雪聪 Coco August 28 Hebei, China B ** 165cm ninestyle 4th
X SongXinRanX2015.jpg Song XinRan 宋昕冉 RǎnRǎn (冉冉) July 8 Shandong, China O ** 165cm ninestyles 4th
X SunXinWenX2015.jpg Sun XinWen 孙歆文 News (XīnWén 新闻) November 4 Shanghai, China B ** 170cm ninestyles 4th
X WangJiaLingX2015.jpg Wang JiaLing 汪佳翎 JiǔJiǔ (九九) July 13 Fujian, China O ** 172cm ninestyles 4th
X WangShuX2015.jpg Wang Shu 汪束 Soku May 8 Jiangsu, China O ** 166cm ninestyles 4th
X WangXiaoJiaX2015.jpg Wang XiaoJia 王晓佳 TiānCǎo (天草) May 31 Hunan, China B ** 170cm ninestyles 4th
SII / X WuZheHanSII2015.jpg Wu ZheHan 吴哲晗 Wǔ Zhé (五折)
RénRén (人人)
August 26, 1995 Zhejiang, China O 20 173cm ninestyles 1st
X XieTianYiX2015.jpg Xie TianYi 谢天依 BènBèn (笨笨) June 24 Beijing, China A ** 168cm ninestyles 4th
X YangBingYiX2015.jpg Yang BingYi 杨冰怡 Èr Shuǐ (二水) July 26 Hainan, China AB ** 165cm ninestyles 4th
X YanMingJunX2015.jpg Yan MingJun 闫明筠 Mushroom (JūnGū 菌菇) February 11 Henan, China B ** 171cm ninestyles 4th
X YangYunYuX2015.jpg Yang YunYu 杨韫玉 WánZi (丸子) September 15 Guizhou, China O ** 158cm ninestyles 4th
X ZhangDanSanX2015.jpg Zhang DanSan 张丹三 TànSuān (碳酸) April 28 Hubei, China AB ** 162cm ninestyles 4th
X ZhangYunWenX2015.jpg Zhang YunWen 张韵雯 Mosquito (WénZi 蚊子) February 26 Shanghai, China A ** 156cm ninestyles 4th

Gallery

SNHNov13.png
SNH48 Research Students (November 2013)
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox