GNZ48 Members

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Introduction

GNZ48 has had 82 original members over their 10 generations (not including transferred members). As of May 2021, GNZ48 has 54 members and 9 Trainees.

1st Generation of Transferred Members is what we could know as the Original Teams (G and NIII). 1st Generation is what we could know as the Original Team Z, with some exceptions of members who were promoted to teams already created.

Like in AKB48, regular auditions to recruit new members are held, and the future successful candidates, the Trainee Members (or Kenkyuusei), take part of a in-training team of members that work as sub and under for the official members in various activities (mostly the Theater Performances). And then, when any of the official members graduate, a girl is promoted to fill the space.

GNZ48 Members

 • Bolded names indicate members who are still active in GNZ48 or one of the sister groups.
 • Italicized names indicate members that have announced graduation.
 • The members' pictures are of members who are still active in GNZ48 and are listed in accordance to the alphabetical order of members in each generation.

1st Generation (Original Team Z)

ChenGuiJunZJune2019.jpg LongYiRuiZJune2019.jpg NongYanPingZJune2019.jpg WangJiongYiZJune2019.jpg WangCuiFeiZJune2019.jpg WangSiYueZApril2019.jpg WangZiXinZJune2019.jpg YangKeLuZJune2019.jpg YangYuanYuanZJune2019.jpg

 • Announced in October 1, 2016

Members (22): Huang LiRong, Xiang Yun | Dai XinYi, Li YiHong (joined the group on 2016/10/02) | Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang XinYu, Zhao XinYu, Zhao YiMin (joined the group on 2016/10/23)

2nd Generation

ChenJiaYingGJune2019.jpg XieAiLinNIIIJune2019.jpg ZhuYiXinGJune2019.jpg

 • Announced in April 29, 2017

Members (14): Chen JunHong, Chen JiaYing, Chen LeTian, Cheng YiXin, Fang XiaoYu, Gao XueYi, Lai JunYi, Liang Ke, Liu XiaoMo, Tang ShiYi, Xie AiLin, Zhang QiuYi, Zheng Yue, Zhu YiXin

GNZ48 Trainee

3rd Generation

DengHuiEnZJune2019.jpg FuBingBingGJune2019.jpg HuangChuYinGJune2019.jpg LuoKeJiaGJune2019.jpg LiangWanLinZJune2019.jpg LinZhiGJune2019.jpg WuYuFeiNIIIJune2019.jpg

 • Announced in October 1, 2017

Members (13): Bi RuiShan, Cheng ZiYu, Deng HuiEn, Fu BingBing, Huang ChuYin, He MengYao, Luo KeJia, Liang WanLin, Lin Zhi, Wang MuYuan, Wu YuFei, Ye XiaoMeng, Yu ZhiYuan

4th Generation

 • Announced in November 23, 2017

Members (6): Li ChenXi, Shu Xiang, Wang MengYuan, Xu JiaYin, Xiao WenJing, Zhang ZiYing

5th Generation

LiangJiaoGJune2019.jpg LiangQiaoZJune2019.jpg

 • Announced in April 29, 2018

Members (6): Guo YiNing, Liang Jiao, Liang Qiao, Men XiuTian, Xie FeiFei, Zhang ZeTing

6th Generation

YeShuQiGJune2019.jpg ZhangRunNIIIJune2019.jpg

 • Announced in October 5, 2018

Members (4): Deng ManHui, Ye ShuQi, Yan YuDie, Zhang Run

7th Generation

 • Announced in September 15, 2019

Members (4): Wu SiQi | Liu Guo, Ma XinYue (joined the group on 2019/10/26) | Mo Xin (joined the group on 2020/01/01)

8th Generation

 • Announced in June 13, 2020

Members (5): Shi ZhuJun, Yang RuoXi, Zhang ShuYu | Lv ManFei, Xie HuiXian (joined the group on 2020/10/01)

9th Generation

 • Announced in January 1, 2021

Members (5): Jiang XinYao, Jiang YuHang, Lv SiQi, Wang Yan, Zheng YiWen

10th Generation

 • Announced on May 3, 2021

Members (3): Chen HongYu, Xiang YuJing, Zhou PeiXi

Transferred Members

1st Generation (Original Team G and Team NIII)

ChenKeGJune2019.jpg ChenNanXiNIIIJune2019.jpg HongJingWenNIIIJune2019.jpg LiuLiFeiNIIIJune2019.jpg LiuQianQianNIIIJune2019.jpg LuoHanYueGJune2019.jpg LuJingNIIIJune2019.jpg TangLiJiaNIIIJune2019.jpg XianShenNanNIIIJune2019.jpg XieLeiLeiGJune2019.jpg YangQingYingGJune2019.jpg ZengAiJiaGJune2019.jpg ZhengDanNiNIIIJune2019.jpg ZhangQiongYuGJune2019.jpg ZuoJingYuanNIIIJune2019.jpg

 • Announced April 20, 2016

Members (33): Chen Ke, Chen HuiJing, Chen NanXi, Chen XinYu, Chen YuQi, Du YuWei †, Feng JiaXi, Gao YuanJing, Hong JingWen, Hu YiYing, Lin JiaPei, Li QinJie, Liu LiFei, Liu MengYa, Liu QianQian, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Lu Jing, Sun Xin, Tang LiJia, Wang XinYue, Xian ShenNan, Xiao WenLing, Xie LeiLei, Xiong XinYao, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zheng DanNi, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu, Zuo JiaXin, Zuo JingYuan, Zhou QianYu

2nd Generation

FangQiZJune2019.jpg LiShanShanGJune2019.jpg XuChuWenGJune2019.jpg

 • Announced January 19, 2019

Members (5): Fang Qi, Li ShanShan, Lai ZiXi, Xu ChuWen, Xu HuiLing

3rd Generation

 • Announced January 1, 2020

Members (1): Si PoLin

4th Generation

GaoWeiRanBEJKKSDec2018.jpg WangZiSHYRSDec2018.jpg ZengJiaCSep2018.jpg

 • Announced January 1, 2021

Members (3): Gao WeiRan, Wang Zi, Zeng Jia

Kennin Members

1st Generation

ZhangXinNIIIMay2019.jpg

 • Announced May 1, 2019

Members (1): Zhang Xin

By Team

Team G Members

Team Class Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
G 4 ChenJiaYingGJune2019.jpg Chen JiaYing 陈佳莹 Xiao JiaHuo (小家伙) August 16, 2002 Guangdong, China ** 19 160cm STAR48 2nd
G 8 ChenKeGJune2019.jpg Chen Ke 陈珂 CK August 9, 1995 Hunan, China O 26 166cm STAR48 SNH48 5th
G 8 FuBingBingGJune2019.jpg Fu BingBing
符冰冰 Bubu
Bingbing (冰冰)
August 21, 1996 Guangdong, China ** 25 164cm STAR48 3rd
G 4 HuangChuYinGJune2019.jpg Huang ChuYin 黄楚茵 Nai HuangBao (奶黄包)
YangYang (央央)
January 2, 2000 Guangdong, China B 21 162cm STAR48 3rd
G 4 LuoHanYueGJune2019.jpg Luo HanYue
(Captain)
罗寒月 Tsuki June 27, 1996 Chongqing, China B 25 159cm STAR48 SNH48 6th
G 4 LiangJiaoGJune2019.jpg Liang Jiao 梁娇 DàQiáo (大乔) November 1, 2003 Chengdu, Sichuan, China O 17 158cm STAR48 5th
G 4 LuoKeJiaGJune2019.jpg Luo KeJia
羅可嘉 KeJia (可嘉)
XiaoAn (小安)
February 2, 2002 Taoyuan, Taiwan A 19 162cm STAR48 3rd
G 8 LiShanShanGJune2019.jpg Li ShanShan 李姗姗 Satsuko May 18, 1998 Sichuan, China B 23 168cm STAR48 CKG48 1st
G 8 LinZhiGJune2019.jpg Lin Zhi
林芝 007 November 21, 1999 Jiangxi, China B 21 167cm STAR48 3rd
G 8 XuChuWenGJune2019.jpg Xu ChuWen
徐楚雯 Wāwā (蛙蛙)
Wénwén (雯雯)
October 26, 1999 Jiangxi, China B 21 167cm STAR48 CKG48 2nd
G 8 YangQingYingGJune2019.jpg Yang QingYing 阳青颖 La Tiao (辣条)
XiaTian (夏天)
August 27, 2001 Sichuan, China O 20 159cm STAR48 SNH48 5th
G 8 YeShuQiGJune2019.jpg Ye ShuQi 叶舒淇 Soki October 25, 1999 Jiangxi, China A 21 162cm STAR48 6th
G 8 ZengAiJiaGJune2019.jpg Zeng AiJia 曾艾佳 Shizi (狮子) July 11, 1995 Sichuan, China A 26 162cm STAR48 SNH48 5th
G 8 ZhangQiongYuGJune2019.jpg Zhang QiongYu 张琼予 Soso January 21, 1997 Zhejiang, China ** 24 163cm STAR48 SNH48 6th
G 8 ZhuYiXinGJune2019.jpg Zhu YiXin 朱怡欣 GG.Bond June 22, 1998 Zhejiang, China ** 23 161cm STAR48 2nd

Team NIII Members

Team Class Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
NIII 4 ChenNanXiNIIIJune2019.jpg Chen NanXi 陈楠茜 Nancy
NaiXi (奶昔)
June 12, 1995 Henan, China ** 26 168cm STAR48 SNH48 6th
NIII 8 HongJingWenNIIIJune2019.jpg Hong JingWen 洪静雯 NaiGe (奶盖)
GeBao (盖宝)
October 14, 1996 Hainan, China B 24 164cm STAR48 SNH48 6th
NIII - Jiang YuHang 江雨航 CongHuaJiang (聪花酱)
XiaoCongHua (小聪花)
DaiJiang (大江)
JiangJiang (江江)
June 6, 2000 Sichuan, China B 21 160cm STAR48 9th
NIII 4 Liu Guo 刘果 Niúyóuguǒ (牛油果)
Guǒguǒ (果果)
December 15, 2003 Sichuan, China ** 17 170cm STAR48 7th
NIII 4 LuJingNIIIJune2019.jpg Lu Jing 卢静 Naonao November 5, 1994 Fujian, China ** 26 155cm STAR48 SNH48 6th
NIII 4 LiuLiFeiNIIIJune2019.jpg Liu LiFei 刘力菲 FlyFly
MiFei (米菲)
Miffy
October 30, 1995 Sichuan, China ** 25 168cm STAR48 SNH48 6th
NIII - Lv ManFei 吕曼菲 Xiǎo Yú (小鱼)
Koizumi
March 25, 2007 Guangdong, China ** 14 163cm STAR48 8th
NIII
SII
4 LiuQianQianNIIIJune2019.jpg Liu QianQian 刘倩倩 677
QianQian (倩倩)
November 28, 1994 Fujian, China B 26 162cm STAR48 SNH48 6th
NIII - Shi ZhuJun 石竹君 ShiZu (十竹) December 25, 1999 Hunan, China O 21 166cm STAR48 8th
NIII 4 WuYuFeiNIIIJune2019.jpg Wu YuFei
(Captain)
吴羽霏 Wu Yufei (无语飞) July 28, 2000 Fujian, China ** 21 164cm STAR48 3rd
NIII 4 XieAiLinNIIIJune2019.jpg Xie AiLin 谢艾琳 420
Irene
December 28, 1996 Guangdong, China B 24 157cm STAR48 2nd
NIII 8 XianShenNanNIIIJune2019.jpg Xian ShenNan 冼燊楠 Usagi November 9, 2001 Guangxi, China B 19 163cm STAR48 SNH48 6th
NIII - Yang RuoXi 杨若惜 XiXi (嘻嘻)
Miya
February 4, 2000 Sichuan, China O 21 162cm STAR48 8th
NIII 8 ZhengDanNiNIIIJune2019.jpg Zheng DanNi 郑丹妮 Kimmy January 26, 2001 Guangdong, China O 20 167cm STAR48 SNH48 6th
NIII - ZengJiaCSep2018.jpg Zeng Jia 曾佳 Sora
Jiājiā (佳佳)
October 24, 1999 Chongqing, China O 21 156cm STAR48 CKG48 1st
NIII 8 ZuoJingYuanNIIIJune2019.jpg Zuo JingYuan 左婧媛 ZuoZuo (左左) August 19, 1998 Sichuan, China O 23 166cm STAR48 SNH48 6th
NIII 4 ZhangRunNIIIJune2019.jpg Zhang Run 张润 Run (润)
Junko
November 15, 2001 Sichuan, China O 19 165cm STAR48 6th
HII
NIII
8 ZhangXinNIIIMay2019.jpg Zhang Xin 张昕 ZiCai (紫菜) October 19, 1995 Guangdong, China A 25 168cm STAR48 SNH48 3rd

Team Z Members

Team Class Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
Z 4 ChenGuiJunZJune2019.jpg Chen GuiJun 陈桂君 阿邪 (Ā xié)
邪酱 (Xié)
October 8, 1997 Sichuan, China ** 23 160cm STAR48 1st
Z 4 DengHuiEnZJune2019.jpg Deng HuiEn 邓惠恩 SuBing (酥饼) March 23, 1998 Guangdong, China B 23 160cm STAR48 3rd
Z 4 FangQiZJune2019.jpg Fang Qi 方琪 Xiao Fan Qie (小番茄) June 12, 1999 Jiangxi, China O 22 162cm STAR48 CKG48 3rd
Z - GaoWeiRanBEJKKSDec2018.jpg Gao WeiRan 高蔚然 Àilì (艾丽)
Àilínnà (艾琳娜)
October 8, 1997 Henan, China A 23 166cm STAR48 BEJ48 4th
Z 4 LiangQiaoZJune2019.jpg Liang Qiao 梁乔 XiǎoQiáo (小乔) November 1, 2003 Chengdu, Sichuan, China O 17 159cm STAR48 5th
Z 8 LiangWanLinZJune2019.jpg Liang WanLin
梁婉琳 WanWan (晚晚)
YanYanZi (言言子)
Ailsa
October 12, 2000 Guangxi, China B 20 167cm STAR48 3rd
Z 8 LongYiRuiZJune2019.jpg Long YiRui
(Captain)
龙亦瑞 Ruizi (瑞子)
DaWang (大王)
October 2, 1995 Sichuan, China ** 25 158cm STAR48 1st
Z 8 Ma XinYue 马昕玥 Yuèyuè (玥玥)
Mǎyuè (马玥)
February 19, 2004 Shaanxi, China ** 17 173cm STAR48 7th
Z 8 NongYanPingZJune2019.jpg Nong YanPing 农燕萍 NaiPing (奶瓶)
YanYan (燕燕)
July 30, 1994 Guangxi, China ** 27 160cm STAR48 1st
Z 4 TangLiJiaNIIIJune2019.jpg Tang LiJia 唐莉佳 Liga
Olivia
January 18, 1996 Sichuan, China A 25 160cm STAR48 SNH48 6th
Z 8 WangJiongYiZJune2019.jpg Wang JiongYi 王炯义 JiongJiong (囧囧) June 5, 2000 Xinjiang, China ** 21 172cm STAR48 1st
Z 4 WangCuiFeiZJune2019.jpg Wang QianNuo 王芊诺 Garfield
Aurora
February 21, 2000 Guangdong, China ** 21 169cm STAR48 1st
Z 8 WangSiYueZApril2019.jpg Wang SiYue 王偲越 SiYue (四月)
CaiCai (菜菜)
February 19, 2001 Jiangsu, China ** 20 166cm STAR48 1st
Z 4 WangZiSHYRSDec2018.jpg Wang Zi 王梓 WangZi (王子)
ErXin (二欣)
December 23 Gansu, China A ** 163cm STAR48 SHY48 4th
Z 8 WangZiXinZJune2019.jpg Wang ZiXin 王秭歆 Xiao WangZi (小王子)
PingPing (娉娉)
October 3, 2000 Hunan, China ** 20 169cm STAR48 1st
Z 8 YangKeLuZJune2019.jpg Yang KeLu 杨可璐 YangTuo (羊驼)
GeGe (各各)
August 10, 1999 Hubei, China ** 22 166cm STAR48 1st
Z 8 YangYuanYuanZJune2019.jpg Yang YuanYuan 杨媛媛 YangDao (杨导)
YuanBao (元宝)
Circle
December 17, 2000 Sichuan, China ** 20 170cm STAR48 1st
Z - Zhang ShuYu 张书瑀 ShuYu (书瑀) November 23, 1999 Guandong, China A 21 171cm STAR48 8th

Trainee Members

Team Class Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
Trainee - Chen HongYu 陈泓宇 Xiǎo DīngDāng (小叮当)
MāoMāo (猫猫)
February 6, 2000 Sichuan, China A 21 170cm STAR48 10th
Trainee - Wang Yan 王琰 HuoHuo (火火) August 1, 1999 Henan, China ** 22 175cm STAR48 9th
Trainee 4 XieLeiLeiGJune2019.jpg Xie LeiLei 谢蕾蕾 Leilei (蕾蕾)
Hana
December 1, 1998 Jiangxi, China B 22 162cm STAR48 SNH48 5th
Trainee - Xiang YuJing 项宇婧 Chéng Chéng (程程)
ChéngZi(橙子)
July 9, 2002 Jiangxi, China ** 19 158cm STAR48 10th
Trainee - Zhou PeiXi 周培溪 Yuri August 2, 2001 Guizhou, China ** 20 164cm STAR48 10th