Li ShanShan

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Li ShanShan
Li ShanShan (June 2019)
Name
Hanzi 李姗姗
Pinyin Lǐ ShānShān
Nickname Satsuko, Cèzi (册子)
Birth Info
Birthdate April 8, 1998
Birthplace Flag of China.png Chengdu, Sichuan, China
Blood type B
Current Age 26 Years Old
Nationality Chinese
Sizes
Height 168cm
Professional Info
Agency STAR48
Social Networks Weibo
Idol Career Info
Group GNZ48
Team Team G
Debuted October 27, 2017
Generation CKG48 1st
Lightstick Colors
Blue Blue

Li ShanShan is a member of GNZ48's Team G.

Trivia

  • Skills: Minesweeper, fast hand
  • Hobbies: Sleeping
  • Fandom name: Ge Ice (个ice)
  • Education: Sichuan University of Media and Communications.

SNH48 Senbatsu Elections

Team History

Team CTeam G
Joined CKG48 as a Team C member on October 27, 2017 (Team C Formation)
Transferred to GNZ48's Team G on January 19, 2019 (SNH48 Group Grand Shuffle 2019)

Singles Participation

SNH48 A-Sides

SNH48 B-Sides

Albums Participation

SNH48 Albums

Units

Stage Units

C1 (Dì 1 Rénchēng)
Pink Sniper
C2 (Mèngxiǎng de Qízhì)
Monster
G-W1 (Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān)
Renjian Guize
C8-1 (Infinite∞)
Kagami no Naka no Jean Da Arc
Hei Tian'e
G-W2 (Tāmen suǒ bù zhīdào de Team G)
Mengxiang Kafeiting
I'm not your girl
FOX

Concert Units

SNH48 REQUEST TIME 5th Edition BEST 50

Gallery

LiShanShanGApril2019.jpg
Li ShanShan (April 2019)
LiShanShanGJan2019.jpg
Li ShanShan (January 2019)
LiShanShanCSep2018.jpg
Li ShanShan (September 2018) (CKG48)
LiShanShanCJun2018.jpg
Li ShanShan (June 2018) (CKG48)
LiShanShanCMar2018.jpg
Li ShanShan (March 2018) (CKG48)
LiShanShanCDec2017.jpg
Li ShanShan (December 2017) (CKG48)
LiShanShanCOct2017.jpg
Li ShanShan (October 2017) (CKG48)
GNZ48
Team G
Members
Chen ShuYuFu BingBingFang QiHuang ChuYinHuang XuanQiLin EnTongLiang JiaoLuo KeJia
Li ShanShanLiu XinYuanLin YiXiWu YuFeiWang ZiXinYang KeLuYang RuoXiZeng AiJiaZhang QiongYu
Stages
G1G2G3G-W1G4G-W2G-W3G5
History