SNH48 10th Senbatsu Election

From Wiki48
Jump to: navigation, search

The SNH48 10th Senbatsu Election or the SNH48 GROUP 2023 Annual Youth Festival (2023年度青春盛典) is the tenth Senbatsu Election held by SNH48. It will be held at Shanghai on August 5, 2023. Ballots were included in SNH48's 33rd EP, Lovely Echo. Fans made their voices heard by voting for their favorite SNH48/GNZ48/BEJ48/CKG48/CGT48 member at the annual SNH48 Group members election.

The top 16 members are featured in the Top Girls of the group's 34th single. Meanwhile, the 17th to 32nd place members join Undergirls for the B-side track and the 33rd to 48th place members join the Next Girls unit for the 2nd B-side track.

Participating Members

SNH48
(72)
SII
(16)
Chen YuZi, Duan YiXuan, Huang EnRu, Li Hui, Lu XinYi, Liu ZengYan, Ma YuLing, Ning Ke, Peng JiaMin, Shen XiaoAi, Shao XueCong, Tian ShuLi, You Miao, Yan MingJun, Zhu HanJia, Zhao TianYang
NII
(16)
Bai XinYu, Han JiaLe, Hu XiaoHui, Liu Jie, Lu TianHui, Liu Xian, Qing YuWen, Su ShanShan, Yan Qin, Yang YuXin, Zhang HuaiJin, Zhao JiaRui, Zhang RuiJie, Zhou ShiYu, Zhang Xi, Zhang XiaoYing
HII
(12)
Fei QinYuan, Feng SiJia, Hao JingYi, Jiang ShuTing, Li JiaEn, Lin ShuQing, Sun YuShan, Wang Yi, Xu YangYuZhuo, Yuan YiQi, Zhang Xin, Zhang YueMing
X
(18)
Chen Lin, HeYang QingQing, Lin JiaYi, Liu ShengNan, Liu XiaoHan, Lv XiangYi, Lyu Yi, Ran Wei, Song XinRan, Wu BoHan, Wang RuiQi, Wang YiLiu, Xie TianYi, Xiong ZiYi, Yang BingYi, Yu JiaWei, Yan Na, Zuo JingYuan
Trainee
(10)
Guo Shuang, Lu ChenXin, Li YuLongRuo, Pan YingQi, Wen RuoQi, Xu JiaJia, You KeYing, Yang XinYu, Zhou TongYue, Zhang YiTing
GNZ48
(53)
G
(14)
Fang Qi, Fu BingBing, Huang ChuYin, Li ShanShan, Liang Jiao, Lin EnTong, Liu XinYuan, Luo KeJia, Wang ZiXin, Wu YuFei, Yang KeLu, Yang RuoXi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu
NIII
(15)
Hong JingWen, Huang RuTong, Lu Jing, Liu LiFei, Liu QianQian, Lu JingTing, Shi ZhuJun, Tang LiJia, Wang QianNuo, Wang YuChen, Wang Zi, Xian ShenNan, Zeng Jia, Zhang Run, Zheng DanNi
Z
(15)
Chen Ke, Deng HuiEn, Liang Qiao, Lin Zhi, Long YiRui, Luo HanYue, Ma XinYue, Nong YanPing, Xie FeiFei, Xu ChuWen, Yang YuanYuan, Ye ShuQi, Zhang ShuYu, Zhang YouNing, Zhu YiNing
Trainee
(9)
Chen HongYu, Chen ShanLing, Chen ShuYu, Hui YuXuan, Lin YiXi, Rong ZiTong, Tao Hui, Xiang YuJing, Ye YingYu
BEJ48
(20)
BEJ
(20)
Chen ZhenZhen, Guo XiaoYing, Gao ZiMeng, Huang XuanQi, Huang YiCi, Li SiAo, Li XinLe, Ma XinYu, Nie YuJing, Sun XiaoYan, Wu RuiSha, Wang SiYi, Zhang ChenYi, Zhu HongRong, Zhang MengHui, Zhou Xiang, Zhu YiNing, Zhuang YaWen, Zhang ZhiJie, Zheng ZhaoXuan
CKG48
(25)
CKG
(24)
Chen YunJia, Chen YingLin, Fu MeiShan, Gao XueYi, Hu Dan, He XinMan, Ji MengZhen, Liang JingJin, Lu MeiTing, Liu XingYu, Luo YuTing, Lei YuXiao, Ma XingYue, Peng XiZhu, Peng YuHan, Wu ZhiYue, Yang TianLing, Zhang Fan, Zhang LiLi, Zhu RuiYuan, Zhang SaiYan, Zhang WeiYi, Zhang YongYe, Zhao ZeHui
Trainee
(1)
Zhang YuYe
CGT48
(33)
CII
(17)
Guo ZhaoYuan, He LinYan, Huang YiXuan, Huang Yi, Ma KeYue, Meng XiaoLi, Qin LuDan, Qiu LiuJia, Song XiaoLu, Shen YuXin, Tan SiHui, Wang YongQi, Xia Ying, Xu YaLan, Zhong JieWen, Zhou ShiRu, Zhang ZhiXin
GII
(14)
Cheng YuHan, He CaiXian, He MengDi, He YuXin, Lin HaiYing, Lei XiangJu, Lei XinMeng, Qi LingQuan, Ren YeYan, Tan YongHang, Wang Yi, Wang YiLin, Xu YuHan, Yuan YiJie
Trainee
(2)
Cheng BaoYu, Wu Yun
Total: 204 Members

Final Results

# Group Team Member Votes Variation
Top Girls
Gold Award
(TOP 1)
SNH48 HII Yuan YiQi 335,860.8 ↑2
Silver Award
(TOP 2)
SNH48 HII Wang Yi 250,048.4 ↑2
Bronze Award
(TOP 3)
SNH48 X Song XinRan 214,273.7 ↑8
4 SNH48 NII Zhou ShiYu 213,720.4 ↑1
5 GNZ48 NIII Zheng DanNi 204,781.2 ↑1
6 GNZ48 Z Chen Ke 167,763.8 ↑4
7 GNZ48 G Zeng AiJia 142,998.5 ↑2
8 SNH48 SII Duan YiXuan 140,588 ↓6
9 GNZ48 X Yang BingYi 135,204.1 ↓2
10 GNZ48 NIII Liu LiFei 120,035.2 ↑16
11 GNZ48 Z Zhu YiXin 117,822.7 ↑5
12 SNH48 NII Bai XinYu 111,063.7 ↑10
13 SNH48 NII Hu XiaoHui 108,499.5 ↑5
14 GNZ48 NIII Hong JingWen 103,416.9 ↑6
15 SNH48 SII Liu ZengYan 99,052.1 ↑13
16 BEJ48SNH48 BEJX Huang YiCi 98,365.7 ↓2
Undergirls
17 SNH48 NII Han JiaLe 52,200.8 ↓2
18 SNH48 HII Jiang ShuTing 88,824.9 ↑3
19 GNZ48 NIII Tang LiJia 70,098.6 -
20 SNH48 HII Fei QinYuan 50,777.1 ↑4
21 SNH48 NII Su ShanShan 46,414.9 ↑4
22 SNH48 X Zuo JingYuan 45,193.4 ↓14
23 SNH48 X Chen Lin 43,615.4 REENTER
24 GNZ48 G Huang ChuYin 42,724.2 NEW
25 SNH48 NII Liu Xian 40,890.9 NEW
26 SNH48 HII Lin ShuQing 40,190.8 ↑9
27 SNH48 SII You Miao 40,088.4 ↑11
28 BEJ48SNH48 BEJX Sun XiaoYan 40,072.5 ↑20
29 GNZ48 Z Luo HanYue 39,746.5 ↑10
30 GNZ48 G Liang Jiao 39,521.3 ↑13
31 SNH48 NII Zhang HuaiJin 39,513.7 REENTER
32 BEJ48 BEJ Zhou Xiang 39,199.9 NEW
Next Girls
33 GNZ48SNH48 ZHII Nong YanPing 38,338.1 ↑1
34 GNZ48 G Fang Qi 36,892.9 ↓3
35 GNZ48 G Wu YuFei 35,735.3 REENTER
36 SNH48 SII Tian ShuLi 35,600.3 ↓3
37 GNZ48SNH48 NIIISII Liu QianQian 34,451.1 ↓1
38 SNH48 NII Qing YuWen 34,372.6 ↑8
39 GNZ48 NIII Zhang Run 33,151.2 NEW
40 SNH48 SII Ma YuLing 32,856.2 ↓8
41 SNH48 X Wang RuiQi 32,721.1 ↑6
42 SNH48 SII Shen XiaoAi 32,719.6 REENTER
43 SNH48 NII Lu TianHui 31,443.8 REENTER
44 GNZ48 G Yang KeLu 31,123.3 ↓15
45 SNH48 NII Yan Qin 30,884.2 ↓5
46 SNH48 SII Lu XinYi 29,842.2 NEW
47 GNZ48 Z Yang YuanYuan 27,330 REENTER
48 BEJ48GNZ48 BEJG Huang XuanQi 27,174.2 ↓25
# Group Team Member Votes
Best Newcomers Award
1 BEJ48 BEJ Zheng ZhaoXuan 24,484.8
2 BEJ48 BEJ Ma XinYu 21,832.1
3 CGT48 CII Zhou ShiRu 12,293.8
4 SNH48 Trainee Wen RuoQi 12,145.6
5 CGT48 CII Zhong JieWen 9,607.6
6 CKG48 CKG Yang TianLing 8,704.3
7 GNZ48 G Liu XinYuan 8,362.7
8 CGT48 CII Tan SiHui 8,245.1
9 CKG48 CKG He XinMan 6,795.4
10 GNZ48 NIII Wang YuChen 6,776.3
11 CGT48 CII Song XiaoLu 6,477.9
12 CGT48 CII Xia Ying 6,372.5
13 BEJ48 BEJ Zhuang YaWen 6,310.6
14 SNH48 Trainee Yang XinYu 6,045.4
15 SNH48 Trainee Lu ChenXin 5,691.9
16 CGT48 GII Ren YeYan 5,332.3
Group Team Member
Weibo Influencer of the Year Award
SNH48 HII Yuan YiQi
Pocket 48 Influencer of the Year Award
SNH48 NII Zhou ShiYu
Pocket 48 New Power Member of the Year Award
SNH48 HII Yuan YiQi
Outstanding Contribution to Theater of the Year Award
GNZ48 NIII Lu Jing
GNZ48 Theater MVP of the Year Award
GNZ48 NIII Liu LiFei
SNH48 Theater MVP of the Year Award
SNH48 NII Zhou ShiYu

Preliminary Results

2nd Preliminary Results

Top 48

 1. Yuan YiQi (SNH48 - Team HII) (244,936.60 votes)
 2. Wang Yi (SNH48 - Team HII) (117,141.90 votes)
 3. Zhou ShiYu (SNH48 - Team NII) (116,308.20 votes)
 4. Zheng DanNi (Team NIII) (87,048.70 votes)
 5. Song XinRan (SNH48 - Team X) (84,680.90 votes)
 6. Duan YiXuan (SNH48 - Team SII) (69,985.30 votes)
 7. Chen Ke (GNZ48 - Team Z) (67,288.50 votes)
 8. Zeng AiJia (GNZ48 - Team G) (57,778.10 votes)
 9. Liu LiFei (Team NIII) (56,220.90 votes)
 10. Yang BingYi (SNH48 - Team X) (55,897.20 votes)
 11. Zhu YiXin (GNZ48 - Team Z) (49,225.20 votes)
 12. Bai XinYu (SNH48 - Team NII) (48,623 votes)
 13. Hu XiaoHui (SNH48 - Team NII) (48,155.80 votes)
 14. Liu ZengYan (SNH48 - Team SII) (48,038.50 votes)
 15. Jiang ShuTing (SNH48 - Team HII) (45,725.10 votes)
 16. Han JiaLe (SNH48 - Team NII) (41,936.90 votes)
 17. Huang YiCi (BEJ48 - BEJ48) (41,123.30 votes)
 18. Hong JingWen (GNZ48 - Team NIII) (36,329.60 votes)
 19. Tang LiJia (GNZ48 - Team NIII) (34,690.20 votes)
 20. Zuo JingYuan (SNH48 - Team X) (30,360.20 votes)
 21. Zhang HuaiJin (SNH48 - Team NII) (25,757.80 votes)
 22. Wang RuiQi (SNH48 - Team X) (24,063 votes)
 23. Lin ShuQing (SNH48 - Team HII) (23,240.80 votes)
 24. Fei QinYuan (SNH48 - Team HII) (23,080 votes)
 25. Liu Xian (SNH48 - Team NII) (22,672.70 votes)
 26. Yang KeLu (GNZ48 - Team G) (22,463.60 votes)
 27. Nong YanPing (GNZ48 - Team Z) (21,766.90 votes)
 28. Sun XiaoYan (BEJ48 - BEJ48) (21,706.90 votes)
 29. Fang Qi (GNZ48 - Team G) (21,212.50 votes)
 30. You Miao (SNH48 - Team SII) (20,873 votes)
 31. Wu YuFei (GNZ48 - Team G) (20,655.60 votes)
 32. Huang ChuYin (GNZ48 - Team G) (20,652 votes)
 33. Chen Lin (SNH48 - Team X) (20,520.40 votes)
 34. Zhang Run (GNZ48 - Team NIII) (20,483.40 votes)
 35. Shen XiaoAi (SNH48 - Team SII) (19,788.60 votes)
 36. Su ShanShan (SNH48 - Team NII) (19,763.80 votes)
 37. Liang Jiao (GNZ48 - Team G) (19,734.40 votes)
 38. Guo Shuang (SNH48 - Trainee) (19,303.60 votes)
 39. Lu XinYi (SNH48 - Team SII) (19,107.50 votes)
 40. Lu TianHui (SNH48 - Team NII) (19,047.80 votes)
 41. Wang ZiXin (GNZ48 - Team G) (18,958.50 votes)
 42. Huang XuanQi (BEJ48 - BEJ48) (18,373.80 votes)
 43. Qing YuWen (SNH48 - Team NII) (18,167.50 votes)
 44. Yang YuanYuan (GNZ48 - Team Z) (18,150.50 votes)
 45. Zhou Xiang (BEJ48 - BEJ48) (18,040.30 votes)
 46. Luo HanYue (GNZ48 - Team Z) (17,885.80 votes)
 47. Yan Qin (SNH48 - Team NII) (17,747 votes)
 48. Ma YuLing (SNH48 - Team SII) (17,607.10 votes)

Newcomer Top 16

 1. Ma XinYu (BEJ48 - BEJ48)
 2. Zheng ZhaoXuan (BEJ48 - BEJ48)
 3. Wen RuoQi (SNH48 - Trainee)
 4. Zhong JieWen (CGT48 - Team CII)
 5. Liu XinYuan (GNZ48 - Team G)
 6. Zhou ShiRu (CGT48 - Team CII)
 7. Tan SiHui (CGT48 - Team CII)
 8. Yang TianLing (CKG48 - CKG48)
 9. He XinMan (CKG48 - CKG48)
 10. He MengDi (CGT48 - Team GII)
 11. Huang YiXuan (CGT48 - Team CII)
 12. Song XiaoLu (CGT48 - Team CII)
 13. Yang XinYu (SNH48 - Trainee)
 14. Wang YuChen (GNZ48 - Team NIII)
 15. Zhang YiTing (SNH48 - Trainee)
 16. Lu ChenXin (SNH48 - Trainee)

1st Preliminary Results

Top 48

 1. Yuan YiQi (SNH48 - Team HII) (202,521.10 votes)
 2. Wang Yi (SNH48 - Team HII) (88,222.30 votes)
 3. Zhou ShiYu (SNH48 - Team NII) (54,998.30 votes)
 4. Song XinRan (SNH48 - Team X) (35,652.70 votes)
 5. Chen Ke (GNZ48 - Team Z) (30,812.10 votes)
 6. Zheng DanNi (GNZ48 - Team NIII) (29,522.70 votes)
 7. Huang YiCi (BEJ48 - BEJ48) (25,509.50 votes)
 8. Yang BingYi (SNH48 - Team X) (25,488.10 votes)
 9. Bai XinYu (SNH48 - Team NII) (22,764.30 votes)
 10. Han JiaLe (SNH48 - Team NII) (19,564.20 votes)
 11. Hu XiaoHui (SNH48 - Team NII) (18,543.70 votes)
 12. Zuo JingYuan (SNH48 - Team X) (17,828.20 votes)
 13. Wang RuiQi (SNH48 - Team X) (17,704.90 votes)
 14. Zhang HuaiJin (SNH48 - Team NII) (17,321.70 votes)
 15. Liu ZengYan (SNH48 - Team SII) (17,256.10 votes)
 16. Liu LiFei (GNZ48 - Team NIII) (15,623.20 votes)
 17. Liu Xian (SNH48 - Team NII) (14,690 votes)
 18. Zhang Run (GNZ48 - Team NIII) (14,508 votes)
 19. Chen Lin (SNH48 - Team X) (13,306.70 votes)
 20. Jiang ShuTing (SNH48 - Team HII) (12,621.10 votes)
 21. Lu XinYi (SNH48 - Team SII) (12,437.50 votes)
 22. Fang Qi (GNZ48 - Team G) (12,425 votes)
 23. Hong JingWen (GNZ48 - Team NIII) (12,098.90 votes)
 24. Zeng AiJia (GNZ48 - Team G) (12,074.90 votes)
 25. Wu YuFei (GNZ48 - Team G) (12,029 votes)
 26. Lin JiaYi (SNH48 - Team X) (11,995.10 votes)
 27. Wang ZiXin (GNZ48 - Team G) (11,411.70 votes)
 28. Zhu YiXin (GNZ48 - Team Z) (11,395.80 votes)
 29. Su ShanShan (SNH48 - Team NII) (11,124.30 votes)
 30. Liang Jiao (GNZ48 - Team G) (11,066.70 votes)
 31. Sun XiaoYan (BEJ48 - BEJ48) (11,064.20 votes)
 32. Zhou Xiang (BEJ48 - BEJ48) (10,589.60 votes)
 33. Shen XiaoAi (SNH48 - Team SII) (10,427.40 votes)
 34. Liang Qiao (GNZ48 - Team Z) (10,394.10 votes)
 35. Huang ChuYin (GNZ48 - Team G) (10,341.80 votes)
 36. Huang XuanQi (BEJ48 - BEJ48) (10,261.20 votes)
 37. Ma YuLing (SNH48 - Team SII) (9,888 votes)
 38. Ning Ke (SNH48 - Team SII) (9,881.50 votes)
 39. Tang LiJia (GNZ48 - Team NIII) (9,846.50 votes)
 40. Zhu HongRong (BEJ48 - BEJ48) (9,786.50 votes)
 41. Ma XinYu (BEJ48 - BEJ48) (9,686.30 votes)
 42. Yang RuoXi (GNZ48 - Team G) (9,609.10 votes)
 43. Tian ShuLi (SNH48 - Team SII) (9,569.40 votes)
 44. Xu ChuWen (GNZ48 - Team Z) (9,431.20 votes)
 45. Yan Qin (SNH48 - Team NII) (9,392.30 votes)
 46. Luo HanYue (GNZ48 - Team Z) (9,367.80 votes)
 47. Yang YuanYuan (GNZ48 - Team Z) (9,314.20 votes)
 48. Zhang ZhiJie (BEJ48 - BEJ48) (9,308.10 votes)

Newcomer Top 16

 1. Ma XinYu (BEJ48 - BEJ48)
 2. Zheng ZhaoXuan (BEJ48 - BEJ48)
 3. Liu XinYuan (GNZ48 - Team G)
 4. Wen RuoQi (SNH48 - Trainee)
 5. He MengDi (CGT48 - Team GII)
 6. Wang YuChen (GNZ48 - Team NIII)
 7. Zhong JieWen (CGT48 - Team CII)
 8. Song XiaoLu (CGT48 - Team CII)
 9. Huang YiXuan (CGT48 - Team CII)
 10. Zhou ShiRu (CGT48 - Team CII)
 11. Zhuang YaWen (BEJ48 - BEJ48)
 12. Yang XinYu (SNH48 - Trainee)
 13. Lu ChenXin (SNH48 - Trainee)
 14. Zhu YiNing (BEJ48 - BEJ48)
 15. Zhang YiTing (SNH48 - Trainee)
 16. Shen YuXin (CGT48 - Team CII)

Election Breakdown

Out of the 48 members who ranked in, 27 came from SNH48, 17 came from GNZ48, and 4 came from BEJ48. Kennins are counted as part of their original teams:

 • SNH48 = 27 members
  • Team SII = 7 members
  • Team NII = 10 members
  • Team HII = 5 members
  • Team X = 5 members
 • GNZ48 = 17 members
  • Team G = 6 members
  • Team NIII = 6 members
  • Team Z = 5 members
 • BEJ48 = 4 members

Trivia

 • Members who didn't apply:
 • This year, a new rule was introduced regarding 2x in a row winners; TOP1 winners for 2x in a row can now choose to become the captain of the SNH48 Group, or be promoted to the Star Palace.
 • The TOP16 members will be holding their own anniversary themed stage show, starting a TOP16 tour project and filming a documentary of their own set against the backdrop of TOP16 tour.
 • Sister group members (BEJ48, GNZ48, CKG48 & CGT48) who are ranked TOP7 can choose whether they want to be transferred to the Overseas Group or not.
 • For TOP16 winners, newcomers will receive a prize in the form of a birthday performance and will form a special theme to appear at the SNH48, GNZ48 & CGT48 theater.
 • For members of BEJ48, CKG48 & CGT48 who have won the rankings (TOP8 - TOP48) can choose whether to serve concurrently with SNH48 or GNZ48 according to their own wishes.


SNH48 Senbatsu Election Chronology
SNH48 9th Senbatsu Election
(2022.08.20)
SNH48 10th Senbatsu Election
(2023.08.05)
SNH48 11th Senbatsu Election
(2024.08.03)