CGT48 Team CII

From Wiki48
Jump to: navigation, search

CGT48's Team CII (CII队)

  • Their team color is Maximum Red.
  • Formed on June 2, 2023.
  • Their current captain is Wang YongQi.
  • The current MVP for Team CII is Tan SiHui (April 2024).
  • They currently have 15 members.

History

Team CII History

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position

  • Huang YiXuan (稚雨 Zhì Yǔ, 至于 Zhìyú, 暄暄 XuānXuān) (2023)

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st
Captain Wang YongQi
(2023.09.29 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 Yíwàng de Guódù
(遗忘的国度)
2023.06.02 - -

Chart

Team Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
CII Guo ZhaoYuan 郭兆媛 XiaoGuo (小郭)
GuoBa (锅巴)
ShaZuangEr (沙庄儿)
February 7, 1999 Shijiazhuang, Hebei, China B 25 161cm STAR48 GNZ48 13th
CII He LinYan 何林燕 Guǒdòng (果冻) October 23, 2002 Chongqing, China O 21 171cm STAR48 GNZ48 13th
CII Huang Yi 黄逸 Gua Gua (呱呱) March 23, 2000 Hangzhou, Zhejiang, China ** 24 166cm STAR48 SHY48 4th
CII Ma KeYue 马可悦 makeYue (make悦)
Yuka
XiaoMa (小马)
June 29, 2002 Guiyang, Guizhou, China O 21 168cm STAR48 GNZ48 13th
CII Meng XiaoLi 蒙晓丽 XiaoMeng (小萌)
XiaoLi (小丽)
MengMeng (萌萌)
LiJie (丽姐)
February 27, ,2003 Guiyang, Sichuan, China B 21 160cm STAR48 GNZ48 13th
CII Qin LuDan 秦露丹 LuDan (卤蛋)
LanYangYang (懒羊羊)
DanDan (丹丹)
July 29, 2002 Luzhou, Sichuan, China A 21 165cm STAR48 GNZ48 13th
CII Qiu LiuJia 邱刘佳 Qiūqiū (秋秋) December 4, 2002 Ganzhou, Jiangxi, China O 21 160cm STAR48 GNZ48 13th
CII Song XiaoLu 宋筱璐 BaXianEr (半仙儿)
XiaoLu (小鹿)
August 17, 2003 Chengdu, Sichuan, China A 20 170cm STAR48 GNZ48 13th
CII Shen YuXin 申雨鑫 AnZu (杏子) January 23, 2004 Chongqing, China O 20 161cm STAR48 GNZ48 13th
CII Tan SiHui 谭思慧 tt
Sīguā (丝瓜)
Dàgē (大哥)
November 14, 2001 Zhuzhou, Hunan, China A 22 176cm STAR48 GNZ48 13th
CII Wang YongQi
(Captain)
王永祺 WuAhGe (王永祺) July 5, 2001 Changchun, Jilin, China ** 22 162cm STAR48 SHY48 4th
CII Xia Ying 夏莹 XiaXia (夏夏)
YingZai (莹崽)
May 1, 2001 Wuhan, Hubei, China B 23 166cm STAR48 GNZ48 13th
CII Xu YaLan 许雅兰 LanLan (澜澜)
XiaoLanHua (小澜花)
August 22, 2000 Neijiang, Sichuan, China A 23 166cm STAR48 GNZ48 13th
CII Xu YuQing 徐钰清 Dàmǐ fàn (大米饭)
Qīngqīng (清清)
June 4, 2004 Chongqing, China ** 20 159cm STAR48 2nd
CII Zhou ShiRu 周是汝 Shìrǔ (是汝) August 20, 1997 Xianyang, Shaanxi, China AB 26 166cm STAR48 GNZ48 13th