SHY48 Members

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Contents

Introduction

SHY48 had a total of 60 original members during their three generations (not including Kennin and transferred members) . As of April 2018, SHY48 has 49 active members (Plus kennin and transferred members)

Like in AKB48, regular auditions to recruit new members are held, and the future successful candidates, the Research Students Members (or Kenkyuusei), take part of a in-training team of members that work as sub and under for the official members in various activities (mostly the Theater Performances). And then, when any of the official members graduate, a girl is promoted to fill the space.

SHY48 Members

  • Bolded names indicate members, which are still active in SHY48 or one of the sister groups.
  • Italicized names indicate members that have announced graduation.
  • The members' pictures are of members who are still active and are listed in accordance to the alphabetical order of members in each generation.

1st Generation

DongSiJiaHIIIMar2018.jpg FengYiYingSIIIMar2018.jpg FuZiQiSIIIMar2018.jpg GaoZhiXianHIIIMar2018.jpg GuanSiYuSIIIMar2018.jpg HanJiaLeSIIIMar2018.jpg LiHuiSIIIMar2018.jpg LiQingHIIIMar2018.jpg LiuJiaoSIIIMar2018.jpg LiuJingHanHIIIMar2018.jpg LiuNaSIIIMar2018.jpg LuTianHuiSIIIMar2018.jpg LaiZiXiSIIIMar2018.jpg QuYueMengHIIIMar2018.jpg RenYuQingHIIIMar2018.jpg SunMinSIIIMar2018.jpg WangShiMengSIIIMar2018.jpg XuFeiRanHIIIMar2018.jpg YangYunHanSIIIMar2018.jpg ZhangAiJingHIIIMar2018.jpg ZhaoJiaRuiSIIIMar2018.jpg ZhengJieLiHIIIMar2018.jpg

  • Announced in January 2017
  • Team HIII members was announced on February 19, 2017

Members (34): Chen JingWen, Dong SiJia, Feng YiYing, Fu ZiQi, Gao ZhiXian, Guan SiYu, Han JiaLe, Kou ChengXi, Li Hui, Li Qing, Li XiNing, Liu Jiao, Liu JingHan, Liu Na, Lu TianHui, Lai ZiXi, Qu YueMeng, Nan LingPu, Qin Xi, Ren YuQing, Sun Min, Wang ShiMeng, Xu FeiRan, Xu JingYan, Yang Xiao, Yang YunHan, Zhang AiJing, Zhang RuYi, Zhang YunMeng, Zhang YuQing, Zhao JiaRui, Zheng JieLi, Zhang YouNing, Zhu Yan

2nd Generation

FangShiHanHIIIMar2018.jpg GaoChongHIIIMar2018.jpg LuFangZhuDec2017.jpg WangFeiYanHIIIMar2018.jpg WangRuiQiHIIIDec2017.jpg ZangCongSIIIMar2018.jpg ZhangYuHanHIIIMar2018.jpg ZhengShiQiSIIIMar2018.jpg

  • Announced in April 29, 2017

Members (12): Chen YiJun, Fang ShiHan, Gao Chong, Gong MengTing, Jian RuiJing, Lu FangZhu, Wang FeiYan, Wang RuiQi, Ye JinTong, Zang Cong, Zhang YuHan, Zheng ShiQi

3rd Generation

LiBinYuSIIIMar2018.jpg SiPoLinSIIIMar2018.jpg ZhouJiaYiSIIIMar2018.jpg ZhaoTianYangSIIIMar2018.jpg ChenGeHIIIMar2018.jpg TangLinHIIIMar2018.jpg XiangWangHIIIMar2018.jpg ChenJunYuHIIIMar2018.jpg DiaoYingHIIIMar2018.jpg HuangJiaYiHIIIMar2018.jpg LiSuHongHIIIMar2018.jpg WangJiaYuHIIIMar2018.jpg WangYuLanHIIIMar2018.jpg ZhuMinHIIIMar2018.jpg

  • Announced on October 14, 2017

Members (14): Li BinYu, Si PoLin, Zhou JiaYi, Zhao TianYang | Cheng Ge, Tang Lin, Xiang Wang (joined the group on 2017/11/11) | Chen JunYu, Diao Ying, Huang JiaYi, Li SuHong, Wang JiaYu, Wang YuLan, Zhu Min (joined the group on 2018/03/17)

Transferred Members

1st Generation

  • Announced in April 2017

Members (1): Wang JinMing

Kennin Members

1st Generation

  • Announced February 19, 2017

Member (1): Liu Jiao

2nd Generation

  • Announced November 25, 2017

Members (2): Zheng ShiQi, Zhao TianYang

By Team

Team SIII Members

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
SIII FengYiYingSIIIMar2018.jpg Feng YiYing 冯译莹 XiaoEr (小二) March 24, 1999 Liaoning, China ** 19 163cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII FuZiQiSIIIMar2018.jpg Fu ZiQi 付紫琪 Li Sheng (璃笙) August 31, 1998 Dalian, Liaoning, China ** 19 158cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII GuanSiYuSIIIMar2018.jpg Guan SiYu 关思雨 JiuWo (酒窝)
PiPi (屁屁)
August 29 Benxi, Liaoning, China ** ** 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII HanJiaLeSIIIMar2018.jpg Han JiaLe 韩家乐 Coke (可乐)
LeLe (乐乐)
ReRe (热热)
March 7, 1996 Changde, Hunan, China ** 22 163cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII LiBinYuSIIIMar2018.jpg Li BinYu 李彬玉 Muzi (木子)
Lulu (驴驴)
September 6 Liaoning, China ** ** 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
SIII LiHuiSIIIMar2018.jpg Li Hui 李慧 Li QinTian (李晴天)
TuYa (兔牙)
November 8, 1996 Hebei, China ** 21 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII LiuJiaoSIIIMar2018.jpg Liu Jiao
(Captain)
刘娇 JiaoJiao (椒椒) November 7, 1996 Shenyang, Liaoning, China ** 21 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII LiuNaSIIIMar2018.jpg Liu Na 刘娜 LaLa (辣辣) November 7, 1996 Shenyang, Liaoning, China ** 21 161cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII LuTianHuiSIIIMar2018.jpg Lu TianHui 卢天慧 FeiFei (肥肥) December 8, 2000 Shenyang, Liaoning, China ** 17 165cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII LaiZiXiSIIIMar2018.jpg Lai ZiXi 赖梓惜 LaiLai (赖赖)
Nuomi (糯米)
Nono
September 6 Ganzhou, Jiangxi, China ** ** 163cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII SunMinSIIIMar2018.jpg Sun Min 孙敏 XiaoMin (小敏) February 25 Luzhou, Sichuan, China ** ** 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII SiPoLinSIIIMar2018.jpg Si PoLin 司珀琳 A Si (阿司)
Popo (珀珀)
Lizi (梨子)
October 18 Hebei, China ** ** 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
SIII WangShiMengSIIIMar2018.jpg Wang ShiMeng
(Co-Captain)
王诗蒙 MengMeng (懵懵) November 1 Shenyang, Liaoning, China ** ** 167cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII YangYunHanSIIIMar2018.jpg Yang YunHan 杨允涵 ShanShan (闪闪) March 17 Guizhou, China ** ** 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII ZangCongSIIIMar2018.jpg Zang Cong 臧聪 Cong Cong (聪聪) February 21 Shandong, China ** ** 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
SIII ZhaoJiaRuiSIIIMar2018.jpg Zhao JiaRui 赵佳蕊 RuiMei (蕊妹) November 19, 2001 Mudanjiang, Heilongjiang, China ** 16 172cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
SIII ZhouJiaYiSIIIMar2018.jpg Zhou JiaYi 周佳怡 Kiyoko (清子)
Shushu (周周)
August 12 Liaoning, China ** ** 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
SIII ZhengShiQiSIIIMar2018.jpg Zheng ShiQi 郑诗琪 Tang Tang (糖糖) July 5 Liaoning, China ** ** 158cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
SIII ZhaoTianYangSIIIMar2018.jpg Zhao TianYang 赵天杨 Zaizai (崽崽)
HuoHuo (货货)
December 25 Inner Mongolia, China ** ** 164cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd

Team HIII Members

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
HIII ChenGeHIIIMar2018.jpg Cheng Ge 程戈 ChéngChéng (程程)
BáiGē (白鸽)
October 27, 1997 Heilongjiang, China ** 20 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII ChenJunYuHIIIMar2018.jpg Chen JunYu 陈俊羽 Màomào (冒冒)
Yǔmèi (羽妹)
November 16 Sichuan, China ** ** 158cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII DongSiJiaHIIIMar2018.jpg Dong SiJia 董思佳 Xiao Shizi (小狮子) August 15 Jiangsu, China ** ** 169cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII DiaoYingHIIIMar2018.jpg Diao Ying 刁滢 Yīngtáo (樱桃) November 24 Guangdong, China ** ** 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII FangShiHanHIIIMar2018.jpg Fang ShiHan 方诗涵 Xiao Kui (小葵)
Lulu (绿绿)
November 28, 1997 Liaoning, China ** 20 169cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII GaoChongHIIIMar2018.jpg Gao Chong 高崇 Duoduo (多多) November 16, 2002 Heilongjiang, China ** 15 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII GaoZhiXianHIIIMar2018.jpg Gao ZhiXian 高志娴 JingZi (镜子) October 1, 1998 Zhejiang, China ** 19 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII HuangJiaYiHIIIMar2018.jpg Huang JiaYi 黄嘉怡 Píngguǒ (苹果) April 5 Shanghai, China ** ** 155cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII LuFangZhuDec2017.jpg Lu FangZhu 逯芳竹 Lu bao (逯宝)
Xiao Zhuzi (小竹子)
September 19, 2002 Heilongjiang, China ** 15 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII LiuJingHanHIIIMar2018.jpg Liu JingHan 刘静晗 HwaEr (花儿) October 4, 2000 Liaoning, China ** 17 168cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII LiQingHIIIMar2018.jpg Li Qing 李晴 QingTian (晴天)
QingQing (晴晴)
September 9, 1999 Tieling, China ** 18 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII LiSuHongHIIIMar2018.jpg Li SuHong 李苏洪 SUSU
XiǎoXiǎo SU (小小SU)
June 20 Anhui, China ** ** 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII QuYueMengHIIIMar2018.jpg Qu YueMeng
(Captain)
曲悦萌 MengMengDa (萌萌哒) August 31 Dalian, China ** ** 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII RenYuQingHIIIMar2018.jpg Ren YuQing 任雨情 Ren YuanQi (人元气) November 6 Beijing, China ** ** 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII TangLinHIIIMar2018.jpg Tang Lin 唐霖 Táng XiǎoZhū (唐小猪)
ZhūZhū Xiá (猪猪侠)
March 21, 1999 Liaoning, China ** 20 158cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII WangFeiYanHIIIMar2018.jpg Wang FeiYan 王菲妍 QiQi (七七)
QiBao (柒宝)
January 27 Liaoning, China ** ** 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII WangJiaYuHIIIMar2018.jpg Wang JiaYu 王嘉瑜 XiǎoYú (小鱼)
Yú XiǎoYú (瑜小瑜)
May 2 Chongqing, China ** ** 158cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII WangYuLanHIIIMar2018.jpg Wang YuLan 王雨兰 Nán Nán (楠楠) January 9 Chongqing, China ** ** 168cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII XuFeiRanHIIIMar2018.jpg Xu FeiRan 徐斐然 XuanXuan (喧喧) March 4 Sichuan, China ** ** 163cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII XiangWangHIIIMar2018.jpg Xiang Wang 相望 Tùzǐ (兔子)
XiǎoXiǎo Sū (小小酥)
October 11, 1998 Liaoning, China ** 19 168cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII ZhangAiJingHIIIMar2018.jpg Zhang AiJing
(Co-Captain)
张爱静 BingBing (饼饼) August 3, 1997 Sichuan, China ** 20 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII ZhengJieLiHIIIMar2018.jpg Zheng JieLi 郑洁丽 ZhenNiNi (朕腻腻)
DJ
June 21 Guangdong, China ** ** 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII ZhuMinHIIIMar2018.jpg Zhu Min 朱敏 XiǎoChū (小初)
Mǐn Mǐn (敏敏)
XiǎoZhū (小猪)
June 1 Hubei, China ** ** 169cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII ZhangYuHanHIIIMar2018.jpg Zhang YuHan 张羽涵 YinZi (银子) September 19 Henan, China ** ** 173cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox