SHY48 Team HIII

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team HIII (June 2018)

SHY48's Team HIII (HIII队). Their team color is Grape. They currently have 24 members.

(History: Team HIII)

Contents

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Mèngxiǎng de Qízhì
(梦想的旗帜)
2017.02.25 - 2017.10.15 -
2 Beautiful World
(美丽世界)
2017.10.21 - 2018.02.25 29
Waiting Pēng Rán 33℃
(怦然33℃)
2018.03.03 - -

Team HIII Songs in SHY48 Albums & EPs

Team HIII Songs in SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
HIII ChengGeHIIIJune2018.jpg Cheng Ge 程戈 ChéngChéng (程程)
BáiGē (白鸽)
October 27, 1997 Heilongjiang, China ** 20 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII ChenJunYuHIIIJune2018.jpg Chen JunYu 陈俊羽 Màomào (冒冒)
Yǔmèi (羽妹)
November 16 Sichuan, China ** ** 158cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII DongSiJiaHIIIJune2018.jpg Dong SiJia 董思佳 Xiao Shizi (小狮子) August 15 Jiangsu, China ** ** 169cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII DiaoYingHIIIJune2018.jpg Diao Ying 刁滢 Yīngtáo (樱桃) November 24 Guangdong, China ** ** 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII FangShiHanHIIIMar2018.jpg Fang ShiHan 方诗涵 Xiao Kui (小葵)
Lulu (绿绿)
November 28, 1997 Liaoning, China ** 20 169cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII GaoChongHIIIJune2018.jpg Gao Chong 高崇 Duoduo (多多) November 16, 2002 Heilongjiang, China ** 15 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII GaoZhiXianHIIIJune2018.jpg Gao ZhiXian 高志娴 JingZi (镜子) October 1, 1998 Zhejiang, China ** 19 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII HuangJiaYiHIIIJune2018.jpg Huang JiaYi 黄嘉怡 Píngguǒ (苹果) April 5 Shanghai, China ** ** 155cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII LuFangZhuDec2017.jpg Lu FangZhu 逯芳竹 Lu bao (逯宝)
Xiao Zhuzi (小竹子)
September 19, 2002 Heilongjiang, China ** 15 170cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII LiuJingHanHIIIJune2018.jpg Liu JingHan 刘静晗 HwaEr (花儿) October 4, 2000 Liaoning, China ** 17 168cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII LiQingHIIIJune2018.jpg Li Qing 李晴 QingTian (晴天)
QingQing (晴晴)
September 9, 1999 Tieling, China ** 18 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII LiSuHongHIIIJune2018.jpg Li SuHong 李苏洪 SUSU
XiǎoXiǎo SU (小小SU)
June 20 Anhui, China ** ** 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII QuYueMengHIIIJune2018.jpg Qu YueMeng
(Captain)
曲悦萌 MengMengDa (萌萌哒) August 31 Dalian, China ** ** 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII RenYuQingHIIIJun2018.jpg Ren YuQing 任雨情 Ren YuanQi (人元气) November 6 Beijing, China ** ** 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII TangLinHIIIJune2018.jpg Tang Lin 唐霖 Táng XiǎoZhū (唐小猪)
ZhūZhū Xiá (猪猪侠)
March 21, 1999 Liaoning, China ** 20 158cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII WangFeiYanHIIIJune2018.jpg Wang FeiYan 王菲妍 QiQi (七七)
QiBao (柒宝)
January 27 Liaoning, China ** ** 166cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
HIII WangJiaYuHIIIJune2018.jpg Wang JiaYu 王嘉瑜 XiǎoYú (小鱼)
Yú XiǎoYú (瑜小瑜)
May 2 Chongqing, China ** ** 158cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII WangYuLanHIIIJune2018.jpg Wang YuLan 王雨兰 Nán Nán (楠楠) January 9 Chongqing, China ** ** 168cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII XuFeiRanHIIIJune2018.jpg Xu FeiRan 徐斐然 XuanXuan (喧喧) March 4 Sichuan, China ** ** 163cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII XiangWangHIIIJune2018.jpg Xiang Wang 相望 Tùzǐ (兔子)
XiǎoXiǎo Sū (小小酥)
October 11, 1998 Liaoning, China ** 19 168cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII ZhangAiJingHIIIJune2018.jpg Zhang AiJing
(Co-Captain)
张爱静 BingBing (饼饼) August 3, 1999 Sichuan, China ** 18 160cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII ZhengJieLiHIIIJune2018.jpg Zheng JieLi 郑洁丽 ZhenNiNi (朕腻腻)
DJ
June 21 Guangdong, China ** ** 162cm Shenyang Siba culture media Ltd. 1st
HIII ZhuMinHIIIJune2018.jpg Zhu Min 朱敏 XiǎoChū (小初)
Mǐn Mǐn (敏敏)
XiǎoZhū (小猪)
June 1 Hubei, China ** ** 169cm Shenyang Siba culture media Ltd. 3rd
HIII ZhangYuHanHIIIJune2018.jpg Zhang YuHan 张羽涵 YinZi (银子) September 19 Henan, China ** ** 173cm Shenyang Siba culture media Ltd. 2nd
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox