Team X

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team X (February 2018)

SNH48's Team X (X队). Their team color is Light Green. They currently have 19 members.

(History: Team X)

Contents

Transferred Members

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position

Stages

# Stage name Date Performances
1 Saishuu Bell ga Naru
(最後的鐘聲響起)
2015.04.17 - 2015.10.24 40
2 Saka Agari
(逆流而上)
2015.11.06 - 2016.06.10 32
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八個閃耀瞬間)
2016.06.17 - 2016.10.20 24
3 Mèngxiǎng de Qízhì
(梦想的旗帜)
2016.10.28 - 2017.12.09 69
4 Fate X
(命运的“X”)
2017.12.15 - -

Team X Songs on SNH48 Albums and EPs

Other Team X Songs

Trivia

  • This team is named after the Chinese word Xinren (新人), meaning "new talent" or "newcomer"

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
X / FT ChenLinXDec2017.jpg Chen Lin 陈琳 DaTou (大头)
Lynn
July 24, 1998 Shanghai, China O 19 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X ChenYunLingXIIDec2017.jpg Chen YunLing 陈韫凌 ** December 13, 1997 Hubei, China A 20 173cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
X FengXiaoFeiXDec2017.jpg Feng XiaoFei 冯晓菲 HuiHui (灰灰) October 17, 1995 Henan, China B 22 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X LiJingXDec2017.jpg Li Jing 李晶 Rice (DaMi 大米) June 7, 1995 Jiangsu, China ** 22 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
SII / X LvYiSIIDec2017.jpg Lv Yi 吕一 Fanqie (番茄)
KouKou Yi (口口一)
June 27, 1997 Chongqing, China A 20 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
X LiZhaoXDec2017.jpg Li Zhao
(Captain)
李钊 TaoZi (桃子) May 23, 1998 Hunan, China ** 19 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X PanYingQiXIIDec2017.jpg Pan YingQi 潘瑛琪 XingYu (星羽)
YuYu (羽羽)
September 27, 1999 Shanghai, China AB 18 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 5th
X QiJingXDec2017.jpg Qi Jing
祁静 Sky July 7, 1998 Shanghai, China ** 19 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
X SongXinRanXDec2017.jpg Song XinRan 宋昕冉 RanRan (冉冉) July 8, 1997 Shandong, China O 20 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X SunXinWenXDec2017.jpg Sun XinWen 孙歆文 XinWen (新闻) November 4, 1995 Shanghai, China B 22 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangJiaLingXDec2017.jpg Wang JiaLing 汪佳翎 JiuJiu (九九) July 13, 1999 Fujian, China O 18 172cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangShuXDec2017.jpg Wang Shu 汪束 Soku May 8, 1997 Jiangsu, China O 20 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangXiaoJiaXDec2017.jpg Wang XiaoJia 王晓佳 TianCao (天草) May 31, 1993 Hunan, China B 24 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X XuShiQiXIIDec2017.jpg Xu ShiQi 祁静 Xiao Qi (小七) December 10, 1998 Zhejiang, China O 19 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
X XieTianYiXDec2017.jpg Xie TianYi 谢天依 BenBen (笨笨) June 24, 1998 Beijing, China A 19 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X YangBingYiXDec2017.jpg Yang BingYi
(Co-Captain)
杨冰怡 ErShui (二水) July 26, 2000 Hainan, China AB 17 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X YangYunYuXDec2017.jpg Yang YunYu 杨韫玉 WanZi (丸子) September 15, 1995 Guizhou, China O 22 158cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X ZhangDanSanXDec2017.jpg Zhang DanSan 张丹三 TanSuan (碳酸) April 28, 1997 Hubei, China AB 20 162cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X ZhangJiaYuXDec2017.jpg Zhang JiaYu 张嘉予 MuMu (沐沐) June 15, 2001 Zhejiang, China B 16 169cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox