Team NII

From Wiki48
Jump to: navigation, search
SNH48 Teams
Team SIITeam NIITeam HII
Team XTrainee

SNH48's Team NII (N队).

  • Their team color is Purple.
  • Formed on November 11, 2013.
  • The current MVP for Team NII is Bai XinYu (April 2024).
  • They currently have 19 members.

History

Team NII History

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

☆ = Temporary

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
Captain Xu YanYu
☆(2011.11.11 - 2014.01.14)
(2014.05.09 - 2015.01.07)
Lin SiYi
☆(2014.01.18 - 2014.05.09)
Feng XinDuo
(2015.02.13 - 2017.12.21)
Yi JiaAi
(2018.02.03 - 2020.05.04)
Zhang YuXin
(2020.11.29 - 2022.01.16)
Zhao JiaRui
(2022.01.16 - 2023.10.22)
Co-Captain Huang TingTing
(2015.02.13 - 2017.12.21)
He XiaoYu
(2018.02.03 - 2020.04.05)
- -

Stages

# Stage name Date Performances
1 Theater no Megami
(剧场女神)
2013.11.23 - 2014.04.13
2014.06.29 - 2014.11.02
53
2 Saka Agari
(逆流而上)
2014.04.25 - 2014.10.04 47
3 Mokugekisha
(前所未有)
2014.10.11 - 2015.04.18 45
4 Boku no Taiyou
(我的太阳)
2015.04.24 - 2016.01.10 54
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八個閃耀瞬間)
2016.01.15 - 2016.07.16 22
5 Zhuānshǔ Pàiduì
(专属派对)
2016.07.22 - 2017.09.16 52
6 Yǐ ài zhī Míng
(以爱之名)
2017.10.07 - 2017.11.02 6
6.5 Yǐ ài zhī Míng 2.0
(以爱之名 2.0)
2017.11.11 - 2018.10.13 33
Waiting N.E.W
2018.11.02 - 2019.05.04 31
7 Shí Zhī Juǎn
(时之卷)
2019.05.10 - 2021.06.27 96
Waiting N.E.W 2.0
2019.12.14 - 2020.01.05 4
8 Yǔhuà Chéng Dié
(羽化成蝶)
2021.07.09 - 2023.06.18 81
9 The Promised Land
(应许之地)
2023.06.23 - -

Team NII Songs on SNH48 Albums and EPs

Chart

Team Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
NII BaiXinYuJJune2019.jpg Bai XinYu 柏欣妤 BáiBái (白白) January 25, 1997 Yancheng, Jiangsu, China ** 27 166cm STAR48 CKG48 1st
NII HanJiaLeJJune2019.jpg Han JiaLe 韩家乐 Coke (可乐) April 24, 1996 Changde, Hunan, China ** 28 163cm STAR48 SHY48 1st
NII HuXiaoHuiBJune2019.jpg Hu XiaoHui 胡晓慧 LianLian (脸脸)
BaoZi (包子)
July 24, 1998 Zhoukou, Henan, China ** 25 160cm STAR48 5th
NII Lu ChenXin 卢晨昕 XiǎoXīn (小昕)
XiǎoCí (小词)
GuǐGuǐ (鬼鬼)
July 6, 2003 Guangxi, China A 21 161cm STAR48 18th
NII LiuJieNIIDec2018.jpg Liu Jie 刘洁 Ying Zi (影子) August 1, 1995 Jiangsu, China O 28 167cm STAR48 10th
NII LiuShuXianBJune2019.jpg Liu ShuXian 刘姝贤 ZhuXian (猪仙) April 16, 1994 Zhaozhuang, Shandong, China ** 30 164cm STAR48 6th
NII LuTianHuiNIIJan2019.jpg Lu TianHui 卢天慧 FeiFei (肥肥) December 8, 2000 Shenyang, Liaoning, China B 23 165cm STAR48 SHY48 1st
NII LiuXianJJune2019.jpg Liu Xian 刘闲 XueBing (雪饼) September 27, 1997 Chengdu, Sichuan, China A 26 159cm STAR48 BEJ48 1st
NII QingYuWenBJune2019.jpg Qing YuWen 青钰雯 YuWan (鱼丸) January 18, 1997 Nanchong, Sichuan, China B 27 167cm STAR48 6th
NII SuShanShanEJune2019.jpg Su ShanShan 苏杉杉 Air 33 March 23, 1997 Suizhou, Hubei, China ** 27 160cm STAR48 6th
NII Tang ChengCheng 唐程成 Yīnyīn (因因)
Chéngchéng (程成)
Chéngzi (橙子)
February 28, 2003 Anhui, China B 21 168cm STAR48 19th
NII Ye Fan 叶凡 Xiǎoxī (小晞)
Xībǎo (晞宝)
July 23, 2002 Anhui, China O 21 166cm STAR48 19th
NII YanQinNIIDec2018.jpg Yan Qin 颜沁 Qin Qin (沁沁) November 23, 1999 Changsha, Hunan, China A 24 163cm STAR48 11th
NII YangYuXinBEJKKSDec2018.jpg Yang YuXin 杨宇馨 Xīnbǎo (馨宝)
Nīnī (妮妮)
November 7, 2000 Jiaozuo, Henan, China ** 23 165cm STAR48 BEJ48 4th
NII ZhangHuaiJinJJune2019.jpg Zhang HuaiJin 张怀瑾 JinLi (锦鲤) May 11, 1997 Shenyang, Liaoning, China O 27 159cm STAR48 BEJ48 1st
NII Zhang RuiJie 张睿婕 RuiJie (睿婕), xixi, JieJie (婕婕) July 5, 1998 Xi'an, Shaanxi, China A 26 167cm STAR48 13th
NII ZhouShiYuFTDec2018.jpg Zhou ShiYu 周诗雨 Zhōuzhōu (周周) April 11, 1998 Jiangsu, China O 26 164cm STAR48 9th
E
NII
ZhouXiangJJune2019.jpg Zhou Xiang 周湘 Xiāngcài (香菜) March 18, 2001 Jiangxi, China ** 23 161cm STAR48 BEJ48 4th
NII ZhangXiaoYingEJune2019.jpg Zhang XiaoYing 张笑盈 Kona August 21, 1995 Dazhou, Sichuan, China ** 28 163cm STAR48 6th