CKG48 Members

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Introduction

CKG48 had a total of 85 original members during their 7 generations (not including Kennin and transferred members).

Like in AKB48, regular auditions to recruit new members are held, and the future successful candidates, the Trainee Members (or Kenkyuusei), take part of a in-training team of members that work as sub and under for the official members in various activities (mostly the Theater Performances). Trainees eventually get promoted to one of the group's teams and the group holds regular auditions to backfill graduations.

As of February 2024, the group has 23 members and 7 Trainees.

CKG48 Members

 • Bolded names indicate members who are still active in CKG48 or one of the sister groups.
 • Italicized names indicate members that have announced graduation.
 • The members' pictures are of members who are still active and are listed in accordance to the alphabetical order of members in each generation.

1st Generation (Original Team C and Team K)

LeiYuXiaoCSep2018.jpg

 • Announced in October 27, 2017

Members (33): Ai ZhiYi, Bai XinYu, Liu YiHan, Fan XiYue, Hao JingYi, Han LinQin, Huang WanYing, Li EnRui, Lin ShuQing, Li ShanShan, Lei YuXiao, Li YuXuan, Li ZeYa, Meng Yue, Mao YiHan, Qiao YuZhen, Ran Wei, Shi Qin, Tian QianLan, Tao WanRui, Tian ZhenZhen, Wu HanQi, Wu JingJing, Wang MengZhu, Wu XueYu, Wang YuBo, Xia WenQian, Zeng Jia, Zuo Xin, Zhou Yuan, Zhang YuYang, Zheng YangYing, Zhao ZeHui

2nd Generation

 • Announced in April 7, 2018

Members (8): Dai ZiWei, Wu XiaoTong, Wei XiaoYan, Xu ChuWen, Xu HuiLing, Yu MengLu, Zou BingQing, Zhou TongRan

3rd Generation

 • Announced in September 1, 2018

Members (7): Cao LuDan, Fang Qi, Guo Shuang, Kang ZhaoWei, Peng YuHan, Tian Mi, Zhao SiYu

4th Generation

 • Announced in June 27, 2020

Members (6): Liang JingJin, Tu XiuWen, Yu YunXuan | Chen NiYa, Huang XinYuan, Pan Ying (Joined the group on 2020/08/29)

5th Generation

 • Announced on November 27, 2021

Members (9): Chen YingLin, Fu MeiShan, Liu YuTing, Luo YuTing, Xie JinNan, Zhang Fan, Zhu RuiYuan | Luo EnNi (Joined the group on 2022/01/01) | Peng HanLing (Joined the group on 2022/05/02)

6th Generation

 • Announced on June 2, 2023

Members (15): Chen YunJia, Hu Dan, He XinMan, Ji MengZhen, Lu MeiTing, Liu XingYu, Ma XingYue, Peng XiZhu, Wu ZhiYue, Yang TianLing, Zhang LiLi, Zhang SaiYan, Zhang WeiYi, Zhang YongYe, Zhang YuYe

7th Generation

 • Announced on September 30, 2023

Members (7): Shi MengYuan, Tan JingWen, Wang SiYu | Chen XiaoYang, Hu SiYing, Lin DanLei, Shen JiaLu (Joined the group on 2023/10/29)

8th Generation

 • Announced on May 1, 2024

Members (2): Yao JinJie, Yuan XiCan

Transferred Members

1st Generation

 • Announced in October 27, 2017

Members (1): Wang LuJiao

2nd Generation

 • Announced in May 20, 2018

Members (1): Liu JiongRan

3rd Generation

 • Announced in March 16, 2019

Members (1): Lai JunYi

4th Generation

 • Announced in April 7, 2019

Members (1): Li Hui

5th Generation

 • Announced in June 2, 2019

Members (1): Yang YunHan

6th Generation

 • Announced in June 22, 2019

Members (1): Zhang YouNing

7th Generation

 • Announced in July 20, 2019

Members (1): Yan YuDie

8th Generation

 • Announced in September 7, 2019

Members (1): Zhou QianYu

9th Generation

WangJiaYuEJan2019.jpg

 • Announced in October 5, 2019

Members (1): Wang JiaYu

10th Generation

 • Announced in April 13, 2020

Members (1): Jiang Xin

11th Generation

 • Announced in October 31, 2020

Members (1): Diao Ying

12th Generation

GaoXueYiNIIIDec2018.jpg

 • Announced in May 13, 2021

Members (1): Gao XueYi

13th Generation

 • Announced in May 22, 2021

Members (1): Shang Guan

14th Generation

 • Announced in June 10, 2021

Members (1): Zhang AiJing

15th Generation

 • Announced in July 14, 2021

Member (1): Feng JiaBao

16th Generation

 • Announced in October 21, 2021

Member (1): Xiong SuJun

Kennin Members

1st Generation

 • Announced October 27, 2017

Members (2): Liu JiongRan, Xiong XinYao

2nd Generation

 • Announced September 4, 2020

Members (1): Li Hui

3rd Generation

 • Announced October 24, 2020

Members (1): Wang SiYue

4th Generation

 • Announced February 27, 2021

Members (1): Wu SiQi

5th Generation

 • Announced April 14, 2021

Members (1): Wang QianNuo

Chart

Team C Members

Team Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
C Chen XiaoYang 陈萧扬 Xiāoyáng (蛋挞)
Xiǎomiē (小咩)
January 24, 2004 Guangdong, China AB 20 160cm STAR48 7th
C Fu MeiShan 付美善 ShànShàn (扇扇) February 8, 2002 Jilin City, Jilin, China A 22 162cm STAR48 5th
C Gao XueYi
(Captain)
高雪逸 GuoHe (果核) October 27, 2000 Chongqing, China O 23 170cm STAR48 GNZ48 2nd
C Lin DanLei 林丹蕾 Xiǎolán (小蓝)
Lánméi (蓝莓)
December 16, 1998 Beijing, China ** 25 162cm STAR48 7th
C Liang JingJin 梁晶金 LiangJingJing (亮晶晶) February 11, 1999 Zigong, Sichuan, China ** 25 170cm STAR48 4th
C Luo YuTing 骆羽庭 LuòLuò (洛洛) April 24, 2002 Jinhua, Zhejiang, China ** 22 158.5cm STAR48 5th
C Lei YuXiao 雷宇霄 XiāoXiāo (霄霄) November 03, 2002 Guangzhou, Guangdong, China A 21 164cm STAR48 1st
C Shi MengYuan 石梦湲 Chuānchuān (川川)
Xiǎoshí (小石)
Mèngmèng (梦梦)
Xiǎoyuán (小湲)
October 23, 2000 Chongqing, China O 23 160cm STAR48 7th
C Tan JingWen 谭景文 Xiǎotán (小谭)
Jǐngwén (景文)
Wénwén (文文)
October 29, 2004 Beijing, China A 19 168cm STAR48 7th
C Wang JiaYu 王嘉瑜 Xiǎoyú (小鱼)
Yú Xiǎoyú (瑜小瑜)
May 02, 2002 Chongqing, China ** 22 158cm STAR48 SHY48 3rd
C Wang SiYu 王思予 Xiǎoshā (小鲨)
Ayuri
September 3, 2008 Jinan, Shandong, China B 15 173cm STAR48 7th
C Zhu RuiYuan 朱瑞缘 XiǎoYuán (小缘) August 18, 2000 Chongqing, China A 23 159cm STAR48 5th

Team K Members

Team Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
K Chen YunJia 陈韵佳 Yūnyūn (晕晕)
Xiǎo jiā (小佳)
December 12, 2000 Chongqing, China ** 23 163cm STAR48 6th
K Hu Dan
(Captain)
胡丹 Āqīng (阿青) November 24, 2000 Luzhou, Sichuan, China A 23 164cm STAR48 6th
K Hu SiYing 胡思颖 Xiǎoyǐng (小颖)
Yǐnger (颖儿)
541
January 9, 2006 Hunan, China B 18 162cm STAR48 7th
K He XinMan 何馨曼 Xiǎo màn (小曼)
Mànmàn (曼曼)
September 28, 2006 Changde, Hunan, China O 17 158cm STAR48 6th
K Ji MengZhen 姬梦真 Xiǎo mèng (小梦) April 18, 2002 Jincheng, Shanxi, China O 22 163cm STAR48 6th
K Lu MeiTing 卢美廷 Āshēng (阿笙)
Měitíng (美廷)
April 22, 2007 Chongqing, China ** 17 163cm STAR48 6th
K Liu XingYu 刘星雨 Fèifèi (狒狒) September 6, 2002 Dazhou, Sichuan, China ** 21 164cm STAR48 6th
K Ma XingYue 马星月 Yuèyuè (月月)
Mǎ tàiyáng (马太阳)
April 28, 2004 Chongqing, China ** 20 157cm STAR48 6th
K Wu ZhiYue 吴志越 Xiǎo yuè (小越) February 18, 2003 Chongqing, China ** 21 157cm STAR48 6th
K Zhang LiLi 张莉莉 Lily (莉莉) June 23, 2005 Changde, Hunan, China B 20 160cm STAR48 6th
K Zhang SaiYan 张思妍 Dòudòu (豆豆)
Yán jiàng (妍酱)
August 30, 2004 Xi'an, Shaanxi, China ** 19 157cm STAR48 6th
K Zhang WeiYi 张伟依 Xiǎo zhāngyú (小章鱼) September 1, 2001 Zhengzhou, Henan, China ** 22 162cm STAR48 6th
K Zhang YongYe 张咏烨 Yēyē (椰椰)
Xiǎoyē (小椰)
July 8, 2004 Changsha, Hunan, China B 20 167cm STAR48 6th
K Zhang YuYe 张钰叶 Mǐmǐ (米米)
Xiǎo yèzi (小叶子)
June 16, 2002 Jinhua, Zhejiang, China B 22 160cm STAR48 6th

Trainee Members

Team Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
(Team C) Peng XiZhu 彭夕株 Zhūzhū (株株)
Zhōuzhōu (舟舟)
September 7, 2004 Neijiang, Sichuan, China ** 19 162cm STAR48 6th
(Team C) Yao JinJie 姚锦杰 Sān huǒ (三火)
Xiǎo jié (小杰)
April 12, 2002 Huaihua, Hunan, China ** 22 160cm STAR48 8th
(Team C) Yuan XiCan 袁希璨 Qiǎo qiǎo (巧巧)
Xīcàn (希璨)
September 10, 2008 Chongqing, China O 15 167cm STAR48 8th