CKG48 Members

From Wiki48
Jump to: navigation, search

Introduction

CKG48 had a total of 54 original members during their 4 generations (not including Kennin and transferred members). As of October 2020, the group has 24 members.

CKG48 Members

1st Generation (Original Team C and Team K)

DengQianKSep2018.jpg LeiYuXiaoCSep2018.jpg MaoYiHanCSep2018.jpg QiaoYuZhenCSep2018.jpg TianQianLanCSep2018.jpg WuXueYuKSep2018.jpg WangMengZhuCSep2018.jpg ZuoXinCSep2018.jpg

 • Announced in October 27, 2017

Members (33): Ai ZhiYi, Bai XinYu, Liu YiHan, Fan XiYue, Hao JingYi, Han LinQin, Huang WanYing, Lin ShuQing, Li EnRui, Li ShanShan, Lei YuXiao, Li YuXuan, Li ZeYa, Meng Yue, Mao YiHan, Qiao YuZhen, Ran Wei, Shi Qin, Tian QianLan, Tian ZhenZhen, Tao WanRui, Wu HanQi, Wu JingJing, Wu XueYu, Wang MengZhu, Wang YuBo, Xia WenQian, Zeng Jia, Zuo Xin, Zhang YuYang, Zheng YangYing, Zhao ZeHui, Zhou Yuan

2nd Generation

 • Announced in April 7, 2018

Members (8): Dai ZiWei, Wu XiaoTong, Wei XiaoYan, Xu ChuWen, Xu HuiLing, Yu MengLu, Zou BingQing, Zhou TongRan

3rd Generation

CaoLuDanKDec2018.jpg PengYuHanKNov2018.jpg

 • Announced in September 1, 2018

Members (7): Cao LuDan, Fang Qi, Guo Shuang, Kang ZhaoWei, Peng YuHan, Tian Mi, Zhao SiYu

4th Generation

 • Announced in June 27, 2020

Members (6): Liang JingJin, Tu XiuWen, Yu YunXuan | Chen NiYa, Huang XinYuan, Pan Ying (joined the group on 2020/08/29)

Transferred Members

1st Generation

 • Announced in October 27, 2017

Members (1): Wang LuJiao

2nd Generation

 • Announced in May 20, 2018

Members (1): Liu JiongRan

3rd Generation

LaiJunYiZDec2018.jpg

 • Announced in March 16, 2019

Members (1): Lai JunYi

4th Generation

LiHuiSIIIDec2018.jpg

 • Announced in April 7, 2019

Members (1): Li Hui

5th Generation

YangYunHanSIIIOct2018.jpg

 • Announced in April 7, 2019

Members (1): Yang YunHan

6th Generation

ZhangYouNingHIIIFeb2017.jpg

 • Announced in June 22, 2019

Members (1): Zhang YouNing

7th Generation

 • Announced in July 20, 2019

Members (1): Yan YuDie

8th Generation

ZhouQianYuGMarch2017.jpg

 • Announced in September 7, 2019

Members (1): Zhou QianYu

9th Generation

WangJiaYuEJan2019.jpg

 • Announced in October 5, 2019

Members (1): Wang JiaYu

10th Generation

 • Announced in April 13, 2020

Members (1): Jiang Xin

11th Generation

 • Announced in April 14, 2020

Members (1): Gao XueYi

Support Members

ZuoJingYuanNIIIJune2019.jpg

Members (1): Zuo JingYuan (From GNZ48)

Kennin Members

1st Generation

 • Announced October 27, 2017

Members (2): Liu JiongRan, Xiong XinYao

2nd Generation

WangSiYueZApril2019.jpg

 • Announced October 24, 2020

Members (1): Wang SiYue

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
CKG48 CaoLuDanKDec2018.jpg Cao LuDan 曹露丹 Lu Dan (卤蛋)
Dan Dan (蛋蛋)
May 23, 2003 Chongqing, China A 17 161cm Chongqing Siba culture media Ltd. 3rd
CKG48 Chen NiYa 陈妮亚 YaYa (呀呀)
XinJiang MeiMei (新疆妹妹)
March 25, 2004 Urumqi, Xinjiang, China ** 16 170cm Chongqing Siba culture media Ltd. 4th
CKG48 Huang XinYuan 黄歆源 PingGai (瓶盖) August 9, 2000 Chongqing, China ** 20 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. 4th
CKG48 Jiang Xin 江鑫 JiangXiaoXin (江小鑫)
Little Star (小星星)
XiaoBuDian (小不点)
January 18, 2003 Chongqing, China B 17 157 Chongqing Siba culture media Ltd. SNH48 12th
CKG48 / SII LiHuiSIIIDec2018.jpg Li Hui 李慧 Li QinTian (李晴天)
TuYa (兔牙)
November 08, 1996 Hebei, China ** 23 170cm Chongqing Siba culture media Ltd. SHY48 1st
CKG48 LaiJunYiZDec2018.jpg Lai JunYi 赖俊亦 XiaoLan XiaoLai (小懒 小赖) July 28, 2002 Sichuan, China ** 18 164cm Chongqing Siba culture media Ltd. GNZ48 2nd
CKG48 Liang JingJin 梁晶金 LiangJingJing (亮晶晶)
CuiGu (脆骨)
DongDong (鸫鸫)
February 11 Sichuan, China ** ** 170cm Chongqing Siba culture media Ltd. 4th
CKG48 DengQianKSep2018.jpg Liu YiHan 刘弋菡 QiànJiě (倩姐) May 21, 1999 Sichuan, China A 21 159cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
CKG48 LeiYuXiaoCSep2018.jpg Lei YuXiao 雷宇霄 XiāoXiāo (霄霄)
XiāoJiàng (霄酱)
November 03, 2002 Guangdong, China A 17 164cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
CKG48 MaoYiHanCSep2018.jpg Mao YiHan 毛译晗 Xiǎomáo (小毛)
XiǎoMáomao (小毛毛)
November 27, 1999 Chongqing, China A 20 165cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
CKG48 Pan Ying 潘颖 PangDa (胖达)
XiaoXiong RuangTang (小熊软糖)
April 6, 2001 Chongqing, China ** 19 165cm Chongqing Siba culture media Ltd. 4th
CKG48 PengYuHanKNov2018.jpg Peng YuHan 彭榆涵 Yu Hang Yuan (宇航员)
Xiao Hu Ya (小虎牙)
January 18, 2003 Hunan, China AB 17 166cm Chongqing Siba culture media Ltd. 3rd
CKG48 QiaoYuZhenCSep2018.jpg Qiao YuZhen 谯玉珍 Xiǎo HēiMāo (小黑猫)
DiǎnDiǎn (点点)
December 26, 1996 Sichuan, China ** 23 165cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
CKG48 TianQianLanCSep2018.jpg Tian QianLan 田倩兰 TiánTián (田田)
QiànQiàn (倩倩)
LánLán (兰兰)
January 17, 1998 Sichuan, China ** 22 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
CKG48 Tu XiuWen 涂秀文 XiuEr (秀儿)
XiaoPengYou (小朋友)
XiuXiu (秀秀)
October 18, 2003 Chongqing, China ** 17 164cm Chongqing Siba culture media Ltd. 4th
CKG48 WangJiaYuEJan2019.jpg Wang JiaYu 王嘉瑜 Xiǎoyú (小鱼)
Yú Xiǎoyú (瑜小瑜)
May 02, 2002 Chongqing, China ** 18 158cm Chongqing Siba culture media Ltd. SHY48 3rd
Z / CKG48 WangSiYueZApril2019.jpg Wang SiYue 王偲越 SiYue (四月)
CaiCai (菜菜)
February 19, 2001 Jiangsu, China ** 19 166cm Chongqing Siba culture media Ltd. GNZ48 1st
CKG48 WangMengZhuCSep2018.jpg Wang MengZhu 王梦竹 Méngzhǔ (盟主)
CuīCuī (崔崔)
December 29, 1995 Liaoning, China ** 24 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
CKG48 WuXueYuKSep2018.jpg Wu XueYu 吴学雨 Xiǎo Píngguǒ (小苹果)
GuǒGuǒ (果果)
April 15, 1999 Sichuan, China ** 21 164cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
CKG48 YangYunHanSIIIOct2018.jpg Yang YunHan 杨允涵 ShanShan (闪闪) April 16, 1995 Guizhou, China ** 25 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. SHY48 1st
CKG48 Yu YunXuan 余芸萱 XiaoYe (小野)
SanSui (三岁)
February 8, 2002 Sichuan, China ** 18 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 4th
CKG48 ZhouQianYuGMarch2017.jpg Zhou QianYu 周倩玉 Akuma April 18, 2000 Sichuan, China ** 20 158cm Chongqing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
CKG48 ZuoXinCSep2018.jpg Zuo Xin 左欣 XīnEr (欣儿)
XiǎoXīn (小欣)
Yángyù (洋芋)
December 14, 2000 Chongqing, China ** 19 150cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
CKG48 ZhangYouNingHIIIFeb2017.jpg Zhang YouNing 张幼柠 NingMeng (柠檬) October 27, 2001 Sichuan, China ** 18 159cm Chongqing Siba culture media Ltd. SHY48 1st