CKG48 Team K

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team K (November 2018)

CKG48's Team K (K队). Their team color is Sunset Orange. They currently have 19 members.

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Qíhuàn Jiāmiǎn Lǐ
(奇幻加冕禮)
2017.11.04 - 2018.06.10 -
2 Beautiful World
(美丽世界)
2018.06.16 - -

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
K CaoLuDanCKGKKSSep2018.jpg Cao LuDan 曹露丹 Lu Dan (卤蛋)
Dan Dan (蛋蛋)
May 23 Chongqing, China A ** 161cm Chongqing Siba culture media Ltd. 3rd
K DengQianKSep2018.jpg Deng Qian 邓倩 QiànJiě (倩姐) May 21, 1999 Sichuan, China A 19 159cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K DaiZiWeiKNov2018.jpg Dai ZiWei 戴紫薇 ZuǐZuǐ (嘴嘴)
Zǐwēi (紫薇)
Davy
February 20 Chongqing, China B ** 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 2nd
K FangQiKNov2018.jpg Fang Qi 方琪 Xiao Fan Qie (小番茄) June 12, 1999 Jiangxi, China O 19 162cm Chongqing Siba culture media Ltd. 3rd
K GuoShuangKNov2018.jpg Guo Shuang 郭爽 Xiao Guo (小郭)
Shuang Er (爽儿)
June 19 Sichuan, China ** ** 164cm Chongqing Siba culture media Ltd. 3rd
K HaoJingYiKSep2018.jpg Hao JingYi 郝婧怡 JìngJìng (静静)
Guǒjiàng (果酱)
February 23 Shaanxi, China B ** 171cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K HanLinQinKSep2018.jpg Han LinQin 韩林芹 Qíncài (芹菜) April 21, 1997 Sichuan, China AB 21 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K HuangWanYingKSep2018.jpg Huang WanYing 黄琬璎 Saku (撒库) March 24 Sichuan, China A ** 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K LiuJiongRanKJun2018.jpg Liu JiongRan 刘炅然 Monster (XiaoGuaiShou 怪兽) September 2, 1994 Shandong, China ** 24 167cm Chongqing Siba culture media Ltd. SNH48 3rd
K LinShuQingKSep2018.jpg Lin ShuQing 林舒晴 Baby May 28, 2000 Fujian, China ** 18 158cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K LiYuXuanKSep2018.jpg Li YuXuan 黄琬璎 Lǐyú (鲤鱼) November 7 Hubei, China ** ** 171cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K PengYuHanKNov2018.jpg Peng YuHan 彭榆涵 Yu Hang Yuan (宇航员)
Xiao Hu Ya (小虎牙)
January 18 Hunan, China AB ** 166cm Chongqing Siba culture media Ltd. 3rd
K TianZhenZhenKSep2018.jpg Tian ZhenZhen 赵泽慧 ÈrWā (二蛙)
YīHán (一寒)
March 3, 2002 Chongqing, China ** 16 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K WuJingJingKSep2018.jpg Wu JingJing 吴晶晶 Xiǎo ZhūZǎi (小猪仔)
JīngJīng (晶晶)
June 30, 1998 Hunan, China A 20 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K WangLuJiaoKSep2018.jpg Wang LuJiao 王露皎 Jiǎozi (饺子)
Lùjiǎo (鹿角)
February 17, 1995 Sichuan, China ** 23 160cm Chongqing Siba culture media Ltd. SNH48 5th
K WuXueYuKSep2018.jpg Wu XueYu 吴学雨 Xiǎo Píngguǒ (小苹果)
GuǒGuǒ (果果)
April 15 Sichuan, China ** ** 164cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
K WeiXiaoYanKSep2018.jpg Wei XiaoYan 魏小燕 Xiǎo Yànzi (小燕子)
Xiǎo JuǎnMáo (小卷毛)
February 21, 1997 Fujian, China ** 21 158cm Chongqing Siba culture media Ltd. 2nd
K ZhouTongRanKNov2018.jpg Zhou TongRan 周桐冉 Tóng Luóshāo (铜锣烧)
Foslín (Fos磷)
June 4, 1994 Shandong, China B 24 163cm Chongqing Siba culture media Ltd. 2nd
K ZhaoZeHuiKSep2018.jpg Zhao ZeHui 赵泽慧 HuìHuì (慧慧)
ZéHuì (泽慧)
April 25 Shaanxi, China O ** 168cm Chongqing Siba culture media Ltd. 1st
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox