GNZ48 Team Z

From Wiki48
Jump to: navigation, search
GNZ48 Teams
Team GTeam NIIITeam Z
TraineeClass 4Class 8

GNZ48's Team Z (Z队).

  • Their team color is Rose Pink.
  • Formed on October 23, 2016.
  • Their current Captain is Long YiRui and their current Co-Captain is Ma XinYue.
  • They currently have 18 members, though 2 has announced graduation.

History

Team Z History

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st 2nd
Captain Nong YanPing
(2016.09.16 - 2020.11.15)
Long YiRui
(2020.11.15 - )
Co-Captain Long YiRui
(2016.09.16 - 2020.11.15)
Ma XinYue
(2021.11.07 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 Zhuānshǔ Pàiduì
(专属派对)
2016.11.18 - 2017.09.10 60
2 Dàihào·Lín Hé Xī
(代号·林和西)
2017.09.15 - 2017.12.31
2018.10.03
18
3 Sānjiǎo Hánshù
(三角函数)
2018.01.12 - -
Anniversary
Commemorative
Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.03 - 2020.01.18 21
4 Mia.Z Cancelled -
Anniversary
Commemorative
Tāmen suǒ bù zhīdào de Team Z
(他们所不知道的TEAM Z)
2022.04.30 - 2023.04.08 29
Anniversary
Commemorative
Qǐchéng: Team Z
(启程:TEAM Z)
2023.04.15 -

Team Z Songs on GNZ48 and SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Class Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
Z 4 ChenGuiJunZJune2019.jpg Chen GuiJun 陈桂君 阿邪 (Ā xié)
邪酱 (Xié)
October 8, 1997 Chengdu, Sichuan, China ** 25 160cm STAR48 1st
Z 8 ChenKeGJune2019.jpg Chen Ke 陈珂 CK August 9, 1995 Zhangjiajie, Hunan, China O 27 166cm STAR48 SNH48 5th
Z 4 DengHuiEnZJune2019.jpg Deng HuiEn 邓惠恩 SuBing (酥饼) March 23, 1998 Shenzhen, Guangdong, China B 25 160cm STAR48 3rd
Z 4 LuoHanYueGJune2019.jpg Luo HanYue 罗寒月 Tsuki June 27, 1996 Chongqing, China B 27 159cm STAR48 SNH48 6th
Z 4 LiangQiaoZJune2019.jpg Liang Qiao 梁乔 XiǎoQiáo (小乔) November 1, 2003 Chengdu, Sichuan, China O 19 159cm STAR48 5th
Z 8 LiangWanLinZJune2019.jpg Liang WanLin
梁婉琳 WanWan (晚晚)
YanYanZi (言言子)
Ailsa
October 12, 2000 Guilin, Guangxi, China B 22 167cm STAR48 3rd
Z 8 LongYiRuiZJune2019.jpg Long YiRui
(Captain)
龙亦瑞 Ruizi (瑞子) October 2, 1995 Chengdu, Sichuan, China ** 27 158cm STAR48 1st
Z 8 LinZhiGJune2019.jpg Lin Zhi
林芝 007 November 21, 1999 Nanchang, Jiangxi, China B 23 167cm STAR48 3rd
Z 8 Ma XinYue
(Co-Captain)
马昕玥 Yuèyuè (玥玥)
Mǎyuè (马玥)
February 19, 2004 Shaanxi, China ** 19 173cm STAR48 7th
Z
HII
8 NongYanPingZJune2019.jpg Nong YanPing 农燕萍 NaiPing (奶瓶) July 30, 1994 Nanning, Guangxi, China ** 28 160cm STAR48 1st
Z 8 WangSiYueZApril2019.jpg Wang SiYue 王偲越 SiYue (四月)
CaiCai (菜菜)
February 19, 2001 Nanjing, Jiangsu, China ** 21 166cm STAR48 1st
Z 8 XuChuWenGJune2019.jpg Xu ChuWen
徐楚雯 Wāwā (蛙蛙)
Wénwén (雯雯)
October 26, 1999 Nanchang, Jiangxi, China B 23 167cm STAR48 CKG48 2nd
Z 8 XieFeiFeiZJune2019.jpg Xie FeiFei 谢菲菲 Qiézi (茄子), Mílù (麋鹿) January 18, 2000 Shanwei, Guangdong, China * 23 158cm STAR48 5th
Z 8 YeShuQiGJune2019.jpg Ye ShuQi 叶舒淇 Soki October 25, 1999 Ganzhou, Jiangxi, China A 23 162cm STAR48 6th
Z 8 YangYuanYuanZJune2019.jpg Yang YuanYuan 杨媛媛 YangDao (杨导)
YuanBao (元宝)
Circle
December 17, 2000 Chengdu, Sichuan, China ** 22 170cm STAR48 1st
Z - Zhang ShuYu 张书瑀 ShuYu (书瑀) November 23, 1999 Guangzhou, Guangdong, China A 23 171cm STAR48 8th
Z - ZhangYouNingHIIIFeb2017.jpg Zhang YouNing 张幼柠 NingMeng (柠檬) October 27, 2001 Guang'an, Sichuan, China ** 21 159cm STAR48 SHY48 1st
Z 8 ZhuYiXinGJune2019.jpg Zhu YiXin 朱怡欣 GG.Bond June 22, 1998 Jinhua, Zhejiang, China ** 25 161cm STAR48 2nd