GNZ48 Team Z

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team Z (July 2017)

GNZ48's Team Z (Z队). Their team color is Rose Pink. They currently have 19 members.

(History: Team Z)

Contents

Hiatus

Stages

  • 1st Stage 「专属派对」(Team Z 1st Stage "Zhuānshǔ Pàiduì") (2016.11.18 - 2017.09.10)
  • 2nd Stage 「代号·林和西」(Team Z 2nd Stage "Dàihào·Lín Hé Xī") (2017.09.15 - )
  • 3rd Stage 「三角函数」(Team Z 3rd Stage "Sānjiǎo Hánshù") (TBA)

Team Z Songs on GNZ48 Albums & EPs

Team Z Songs in SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
Z ChenGuiJunZJune2017.jpg Chen GuiJun 陈桂君 阿邪 (Ā xié)
邪酱 (Xié)
October 8, 1997 Sichuan, China ** 20 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z ChenZiYingZJune2017.jpg Chen ZiYing 陈梓荧 Pica
Shan Shan (闪闪)
January 7, 1999 Guangdong, China ** 18 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z DaiLingZJune2017.jpg Dai Ling 代玲 Darling
DaiDai (呆呆)
July 27, 1999 Sichuan, China ** 18 163cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z DuQiuLinZJune2017.jpg Du QiuLin 杜秋霖 QiuYin (蚯蚓)
A Miao (阿喵)
August 24, 1998 Sichuan, China ** 19 168cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z LaiJunYiZJune2017.jpg Lai JunYi 赖俊亦 XiaoLan XiaoLai (小懒 小赖) July 28, 2002 Sichuan, China ** 15 164cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 2nd
Z LiuJiaYiZJune2017.jpg Liu JiaYi 刘嘉怡 QiMei (七妹)
6+1
July 19, 2002 Sichuan, China ** 15 167cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z LongYiRuiZJune2017.jpg Long YiRui
(Co-Captain)
龙亦瑞 Ruizi (瑞子)
DaWang (大王)
October 2, 2000 Sichuan, China ** 17 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z NongYanPingZJune2017.jpg Nong YanPing
(Captain)
农燕萍 NaiPing (奶瓶)
YanYan (燕燕)
July 30, 2000 Guangxi, China ** 17 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangCuiFeiZJune2017.jpg Wang CuiFei 王翠菲 Garfield
Aurora
February 21, 2000 Guangdong, China ** 17 169cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangJiongYiZJune2017.jpg Wang JiongYi 王炯义 JiongJiong (囧囧) June 5, 2000 Xinjiang, China ** 17 172cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangSiYueZJune2017.jpg Wang SiYue 王偲越 SiYue (四月)
CaiCai (菜菜)
February 19, 2001 Jiangsu, China ** 16 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangYingZJune2017.jpg Wang Ying 王盈 WangYe (王爷)
YY
June 15, 1997 Shaanxi, China ** 20 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z WangZiXinZJune2017.jpg Wang ZiXin 王秭歆 Little Prince (小王子)
PingPing (娉娉)
October 3, 2000 Hunan, China ** 17 169cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z YangKeLuZJune2017.jpg Yang KeLu 杨可璐 YangTuo (羊驼)
GeGe (各各)
August 10, 1999 Hubei, China ** 18 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z YangYuanYuanZJune2017.jpg Yang YuanYuan 杨媛媛 YangDao (杨导)
YuanBao (元宝)
Circle
December 17, 2000 Sichuan, China ** 16 170cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z YuShanShanZJune2017.jpg Yu ShanShan 于珊珊 Yui
Yuzi Jiang (鱼子酱)
October 3, 2000 Hubei, China ** 17 169cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z ZhangQiuYiZJune2017.jpg Zhang QiuYi 张秋怡 Aki
QiaoYi (乔伊)
QiuQiu (秋秋)
October 12, 1999 Guangdong, China ** 18 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 2nd
Z ZhaoXinYuZJune2017.jpg Zhao XinYu 赵欣雨 Candy July 10, 1999 Guangdong, China ** 18 167cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Z ZhaoYiMinZJune2017.jpg Zhao YiMin 赵翊民 MaoMao (猫猫)
Sherlyn
August 18, 1997 Zhejiang, China ** 20 157cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 1st
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Stage48
Groups
All48
Navigation
Toolbox