GNZ48 Team NIII

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team NIII (April 2019)

GNZ48's Team NIII (NIII队). Their team color is Canary Yellow. They currently have 18 members.

Transfered

List of members who have graduated

Graduated

List of members who have graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Boku no Taiyou
(我的太阳)
2016.04.30 - 2017.03.18 75
2 Dì 1 Rénchēng
(第1人称)
2017.03.24 - 2018.07.01 89
3 Fiona.N 2018.07.06 - -
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.02 - -

Team NIII Songs on GNZ48 Albums & EPs

Team NIII Songs in SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
NIII ChenNanXiNIIIJune2019.jpg Chen NanXi 陈楠茜 NaiXi (奶昔)
Nancy
June 12, 1995 Henan, China ** 24 168cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII ChenXinYuNIIIJune2019.jpg Chen XinYu 陈欣妤 JinYu (金鱼)
Ponyo
June 5, 1999 Taipei, Taiwan ** 20 164cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII DengManHuiNIIIJune2019.jpg Deng ManHui 邓熳慧 Xiao Man (小熳) September 22, 2000 Hunan, China ** 19 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 6th
NIII HongJingWenNIIIJune2019.jpg Hong JingWen 洪静雯 NaiGe (奶盖)
GeBao (盖宝)
October 14, 1996 Hainan, China ** 22 164cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII LuJingNIIIJune2019.jpg Lu Jing 卢静 LuBuNao (卢不闹)
ZongCai (总裁)
November 5, 1994 Fujian, China ** 24 155cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII LiuLiFeiNIIIJune2019.jpg Liu LiFei
(Captain)
刘力菲 FlyFly
MiFei (米菲)
Miffy
October 30, 1995 Sichuan, China ** 23 168cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII LiuQianQianNIIIJune2019.jpg Liu QianQian
(Co-Captain)
刘倩倩 QianQian (倩倩)
QuanQuan (圈圈)
677
November 28, 1994 Fujian, China ** 24 162cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII SunXinNIIIJune2019.jpg Sun Xin 孙馨 XiaoLaoHu (小老虎) February 27, 2000 Jiangsu, China ** 19 168cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII TangLiJiaNIIIJune2019.jpg Tang LiJia 唐莉佳 YaYa (丫丫)
Olivia
January 18, 1996 Sichuan, China ** 23 160cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII WuYuFeiNIIIJune2019.jpg Wu YuFei
吴羽霏 WuYufei (无语飞) July 28, 2000 Fujian, China ** 19 164cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
NIII XieAiLinNIIIJune2019.jpg Xie AiLin 谢艾琳 420
Irene
December 28, 1996 Guangdong, China ** 22 157cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 2nd
NIII XianShenNanNIIIJune2019.jpg Xian ShenNan 冼燊楠 Usagi
GuoWu (果舞)
November 9, 2001 Guangxi, China ** 17 163cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII XiongXinYaoNIIIJune2019.jpg Xiong XinYao 熊心瑶 XinYao (心瑶)
Haruka
January 19, 1996 Chongqing, China ** 23 158cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII XuJiaYinGDec2018.jpg Xu JiaYin
徐佳音 Yīn (喑)
YīnYé (喑爷)
August 18, 2000 Fujian, China ** 19 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. GNZ48 4th
NIII ZhengDanNiNIIIJune2019.jpg Zheng DanNi 郑丹妮 Kimmy
LanDanDan (懒蛋蛋)
January 26, 2001 Guangdong, China ** 18 167cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII ZuoJingYuanNIIIJune2019.jpg Zuo JingYuan 左婧媛 ZuoZuo (左左)
ZuoDaXia (左大侠)
August 19, 1998 Sichuan, China ** 21 166cm Guangzhou Siba culture media Ltd. SNH48 6th
NIII ZhangRunNIIIJune2019.jpg Zhang Run 张润 Run (润)
Junko
November 15, 2001 Sichuan, China ** 17 165cm Guangzhou Siba culture media Ltd. 6th
HII/NIII ZhangXinNIIIMay2019.jpg Zhang Xin 张昕 ZiCai (紫菜) October 19, 1995 Guangdong, China A 23 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 3rd