GNZ48 Team G

From Wiki48
Jump to: navigation, search
GNZ48 Teams
Team GTeam NIIITeam Z
TraineeClass 4Class 8

GNZ48's Team G (G队).

  • Their team color is Olive Green.
  • Formed on April 20, 2016.
  • Their current captain is Huang ChuYin, and the Co-Captain is Luo KeJia.
  • They currently have 14 members.

History

Team G History

Members

Transferred

List of members who have transferred

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st 2nd 3rd
Captain Zeng AiJia
(2016.10.01 - 2018.04.29)
Luo HanYue
(2018.04.29 - 2021.11.07)
Huang ChuYin
(2021.11.07 - )
Co-Captain Gao YuanJing
(2016.10.01 - 2018.04.29)
Huang ChuYin
(2019.05.04 - 2020.11.15)
Luo KeJia
(2021.11.07 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 Theater no Megami
(剧场女神)
2016.04.29 - 2016.10.06
2017.06.02
46
2 Xīn de Lǚchéng
(心的旅程)
2016.10.14 - 2017.07.22
2018.10.02
55
3 Shuāngmiàn Ǒuxiàng
(双面偶像)
2017.08.11 - 2019.06.29 114
Waiting Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān
(十八个闪耀瞬间)
2019.05.01 - 2019.10.06 11
4 Victoria.G
(维多利亚的束缚)
2019.07.05 - -
Waiting Tāmen suǒ bù zhīdào de Team G
(他们所不知道的TEAM G)
2022.05.01 - -

Team G Songs on GNZ48 and SNH48 Albums & EPs

Chart

Team Class Picture Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
G - Chen HongYu 陈泓宇 Xiǎo DīngDāng (小叮当)
MāoMāo (猫猫)
February 6, 2000 Chengdu, Sichuan, China A 22 170cm STAR48 10th
G 8 ChenKeGJune2019.jpg Chen Ke 陈珂 CK August 9, 1995 Zhangjiajie, Hunan, China O 27 166cm STAR48 SNH48 5th
G 8 FuBingBingGJune2019.jpg Fu BingBing
符冰冰 Bubu
Bingbing (冰冰)
August 21, 1996 Zhanjiang, Guangdong, China ** 26 164cm STAR48 3rd
G 4 HuangChuYinGJune2019.jpg Huang ChuYin
(Captain)
黄楚茵 Nai HuangBao (奶黄包)
YangYang (央央)
January 2, 2000 Zhongshan, Guangdong, China B 22 162cm STAR48 3rd
BEJ48
G
- Huang XuanQi 黄宣绮 QiQi (77)
YunYanQingZi (云烟清子)
September 10, 2004 Mianyang, Sichuan, China ** 18 160cm STAR48 BEJ48 9th
G 4 LuoHanYueGJune2019.jpg Luo HanYue 罗寒月 Tsuki June 27, 1996 Chongqing, China B 26 159cm STAR48 SNH48 6th
G 4 LiangJiaoGJune2019.jpg Liang Jiao 梁娇 DàQiáo (大乔) November 1, 2003 Chengdu, Sichuan, China O 19 158cm STAR48 5th
G 4 LuoKeJiaGJune2019.jpg Luo KeJia
(Co-Captain)
罗可嘉 KeJia (可嘉)
XiaoAn (小安)
February 2, 2002 Chiayi, Taiwan A 20 162cm STAR48 3rd
G 8 LiShanShanGJune2019.jpg Li ShanShan 李姗姗 Satsuko May 18, 1998 Chengdu, Sichuan, China B 24 168cm STAR48 CKG48 1st
G 8 LinZhiGJune2019.jpg Lin Zhi
林芝 007 November 21, 1999 Nanchang, Jiangxi, China B 23 167cm STAR48 3rd
G 8 XuChuWenGJune2019.jpg Xu ChuWen
徐楚雯 Wāwā (蛙蛙)
Wénwén (雯雯)
October 26, 1999 Nanchang, Jiangxi, China B 23 167cm STAR48 CKG48 2nd
G 8 YeShuQiGJune2019.jpg Ye ShuQi 叶舒淇 Soki October 25, 1999 Ganzhou, Jiangxi, China A 23 162cm STAR48 6th
G 8 ZengAiJiaGJune2019.jpg Zeng AiJia 曾艾佳 Shizi (狮子) July 11, 1995 Chengdu, Sichuan, China A 27 162cm STAR48 SNH48 5th
G 8 ZhangQiongYuGJune2019.jpg Zhang QiongYu 张琼予 Soso January 21, 1997 Taizhou, Zhejiang, China ** 25 163cm STAR48 SNH48 6th