Yan MingJun

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Yan MingJun (闫明筠)
Jungu (菌菇)
Yan MingJun (June 2019)
Birth Info
Birthdate February 11, 1998
Birthplace Flag of China.png Henan, China
Blood Type B
Current Age 21 Years Old
Sizes
Height 171cm
Professional Info
Agency Beijing Siba culture media Ltd.
Social Networks Weibo
Idol Career Info
Group BEJ48
Team Team B
Debuted January, 2015 / SNH48 4th Generation

Yan MingJun is a member of BEJ48's Team B.

Catchphrase

我不是平谷金针菇,我就是我,我是【菌菇】
Wǒ bùshì pínggǔ jīnzhēngū, wǒ jiùshì wǒ, wǒ shì [jūn gū]
(I’m not an oyster mushroom or enoki mushroom. I am me. I’m 【Jungu】)

Trivia

  • Personal strengths: Somersaults, ukelele, Chinese dance
  • Hobbies: Vocaloid dance, paint, fry eggs, ukelele

SNH48 Senbatsu Elections

Team History

SNH48 Research StudentsTeam XTeam B
Joined SNH48 as a Research Student on January 31, 2015
Promoted to Team X on April 17, 2015 (Team X Formation)
Transferred to BEJ48's Team B on September 15, 2016

Singles Participation

BEJ48 A-Sides

BEJ48 B-Sides

SNH48 B-Sides

Units

Stage Units

X1 (Saishuu Bell ga Naru)
Return Match
X2 (Saka Agari)
End Roll
X Waiting Stage (Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān)
Return Match
Gomen ne Jewel
B2 (Xīn de Lǚchéng)
Xin Shijie

Gallery

YanMingJunBDec2018.jpg
Yan MingJun (December 2018)
YanMingJunBSep2018.jpg
Yan MingJun (September 2018)
YanMingJunBJune2018.jpg
Yan MingJun (June 2018)
YanMingJunBMar2018.jpg
Yan MingJun (March 2018)
YanMingJunBDec2017.jpg
Yan MingJun (December 2017)
YanMingJunBJune2017.jpg
Yan MingJun (June 2017)
YanMingJunBMar2017.jpg
Yan MingJun (March 2017)
YanMingJunBDec2016.jpg
Yan MingJun (December 2016)
YanMingJunBSeptember2016.jpg
Yan MingJun (September 2016)
YanMingJunXJune2016.jpg
Yan MingJun (June 2016) (SNH48)
YanMingJunXMarch2016.jpg
Yan MingJun (March 2016) (SNH48)
YanMingJunXDec2015.jpg
Yan MingJun (December 2015) (SNH48)
YanMingJunX2015.jpg
Yan MingJun (October 2015) (SNH48)
Yan MingJun2015.jpg
Yan MingJun (May 2015) (SNH48)
YangMingJun.jpg
Yan MingJun (February 2015) (SNH48)
BEJ48

ChengGeBJune2019.jpgChenMeiJunBJune2019.jpgDuanYiXuanBJune2019.jpgHuLiZhiBJune2019.jpgHuXiaoHuiBJune2019.jpgLiuShuXianBJune2019.jpgLinXiHeBJune2019.jpgQuMeiLinBJune2019.jpgQingYuWenBJune2019.jpg
ShenXiaoAiBJune2019.jpgSunXiaoYanBJune2019.jpgTianShuLiBJune2019.jpgXiongSuJunBJune2019.jpgYanMingJunBJune2019.jpgYangXinBJune2019.jpgZhangMengHuiBJune2019.jpgZhaoTianYangBJune2019.jpgZhangYuHanBJune2019.jpg

Team B
Members
Cheng Ge | Chen MeiJun | Duan YiXuan | Hu LiZhi | Hu XiaoHui | Liu ShuXian | Lin XiHe | Qu MeiLin | Qing YuWen
Shen XiaoAi | Sun XiaoYan | Tian ShuLi | Xiong SuJun | Yan MingJun | Yang Xin | Zhang MengHui | Zhao TianYang | Zhang YuHan
Stages
B1 | B2 | Waiting Stage | B3