CGT48 Team GII

From Wiki48
Jump to: navigation, search

CGT48's Team GII (GII队)

  • Their team color is Celtic Blue.
  • Formed on June 2, 2023.
  • Their current captain is He CaiXian.
  • The current MVP for Team GII is Lei XinMeng (April 2024).
  • They currently have 15 members.

History

Team GII History

Members

Graduated

List of members who have graduated

Captaincy

Captain and Co-Captain change history

1st
Captain He CaiXian
(2023.09.29 - )

Stages

# Stage name Date Performances
1 HAKUNA MATATA 2023.06.03 - 2024.05.04 -
2 ALL FOR GII 2024.05.18 - -

Chart

Team Pinyin Hanzi Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
GII Cheng BaoYu 程宝玉 Xiǎoby (小by)
Bèibèi (贝贝)
May 1, 2001 Guangyuan, Sichuan, China A 23 167cm STAR48 1st
GII Cheng YuHan 程妤涵 DuǒEr (朵儿)
DuǒZi (朵子)
December 4, 2006 Xi'an, Shaanxi, China B 17 170cm STAR48 1st
GII He CaiXian
(Captain)
何蔡娴 Càicài (菜菜)
Shuòguǒ (硕果)
August 19, 2002 Huzhou, Zhejiang, China ** 21 171cm STAR48 1st
GII He MengDi 何梦迪 Bèngdíer (蹦迪儿) June 21, 2001 Anshun, Guizhou, China ** 23 160cm STAR48 1st
GII Lin HaiYing 林海盈 Yíngyíng (盈盈) January 15, 2001 Zhanjiang, Guangdong, China O 23 162cm STAR48 1st
GII Lei XiangJu 雷相菊 Xiǎo léi (小雷) October 1, 2003 Chongqing, China ** 20 161cm STAR48 1st
GII Lei XinMeng 雷薪梦 Mèng zǒng (梦总) April 16, 2008 Deyang, Sichuan, China ** 16 162cm STAR48 1st
GII Qi LingQuan 齐灵泉 Méng méng (萌萌) August 25, 2002 Puyang, Henan, China A 21 164cm STAR48 1st
GII Ren YeYan 任烨彦 Yéyéyé (耶耶耶) February 3, 2004 Ürümqi, Xinjiang, China ** 20 163cm STAR48 1st
GII Tan YongHang 谭勇航 Yǒnggǎn (勇敢)
Gǎngǎn (敢敢)
February 12, 2003 Chongqing, China ** 21 158cm STAR48 1st
GII Wang Yi 王依 Yīyī (依依) January 18, 2005 Chaoyang, Liaoning, China ** 19 152cm STAR48 1st
GII Wu Yun 吴云 Liàngzǐ (量子) August 22, 2000 Zigong, Sichuan, China ** 23 161cm STAR48 1st
GII Wang YiLin 王艺霖 Yiling (10)
Xiǎo cāngshǔ (小仓鼠)
August 3, 2003 Zhengzhou, Henan, China ** 20 158cm STAR48 1st
GII Xu YuHan 徐钰涵 Ā yǔ (阿予)
Xiǎo fěn (小粉)
June 4, 2003 Suzhou, Jiangsu, China AB 21 158cm STAR48 1st
GII Yuan YiJie 袁艺洁 Wāwā (蛙蛙) February 1, 2004 Dazhou, Sichuan, China ** 20 167cm STAR48 1st