Ding JiaXin

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Ding JiaXin
Name
Hanzi 丁嘉欣
Pinyin Dīng JiāXīn
Nickname Lǎn yángyáng (懒羊羊), Xīn bǎobèi (欣宝贝), Dīng xīner (丁欣儿)
Birth Info
Birthdate April 24, 2004  
Birthplace Flag of China.png Fujian, China
Blood type **
Current Age 20 Years Old
Nationality Chinese
Sizes
Height 163cm
Professional Info
Agency STAR48
Social Networks **
Idol Career Info
Group GNZ48
Team Trainee
Debuted October 5, 2023
Generation GNZ48 15th

Ding JiaXin is a GNZ48 Trainee.

Trivia

  • Skills: Dancing, playing the violin, strong empathy
  • Hobbies: Recording everyday life, travel, sleeping, eating delicious food

Team History

GNZ48 Trainee
Joined GNZ48 as a Trainee on October 5, 2023
GNZ48
Trainee
Members
Ding JiaXinJiao YueKong YuanLv SiQi
Li YongWeiLiang ZiXuanXu HanJingYang YaWenZhao WenFang
Stages
Ǒuxiàng Yánjiū JìhuàPajama DriveTe wo TsunaginagaraYǔ nǐ Shǒu Giānshǒu Dùguò de Měi gè Bùmián zhī yèǑuxiàng DE Yánjiū Jìhuà