Template:SHY48SIIIST

From Wiki48
Jump to: navigation, search
# Stage name Date Performances
1 Xīn de Lǚchéng
(心的旅程)
2017.01.12 - 2017.06.25 44
Waiting Tiāncái Shàonǚ Rìjì
(天才少女日记)
2017.07.01 - 2018.04.22 71
Waiting Shàonǚ Jìnhuàlùn
(少女進化論)
2018.04.29 - 2018.09.15 37
2 Idol.S
2018.09.22 - 2018.12.22 22