Đặng Thị Huỳnh Như

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Đặng Thị Huỳnh Như
Đặng Thị Huỳnh Như (2019)
Name
First Name Huỳnh Như
Middle Name Thị
Last Name Đặng
Nickname Minxy
Birth Info
Birthdate June 19, 1999  
Birthplace Flag of Vietnam.png Tỉnh Tây Ninh, Vietnam
Blood type **
Current Age 21 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 157cm
B 80cm
W 55cm
H 83cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook / Instagram / TikTok
Idol Career Info
Group SGO48
Team Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Đặng Thị Huỳnh Như is a SGO48 Trainee.

History

2018

2019

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Singles Participation

SGO48 A-Sides

SGO48 B-Sides

Media Appearances

Events

Trivia

  • Name in Japanese: ダン・ティー・フィン・ヌー
  • Nickname in Japanese: ミンシー
  • Admired member: Matsui Jurina, Miyawaki Sakura
  • Favorite color: Black, white
  • Hobbies: Going out with friends and relatives
  • Dreams: Become an idol that brings passion and energy to everyone
  • Talent: Studies literature well and has studied martial arts for four years
  • Fun Fact: Can drink a large cup of milk tea in less than one minute

Gallery

MinxySGO48Jan2019.jpg
Đặng Thị Huỳnh Như (2019)
DangThiHuynhNhuSGO2018.jpg
Đặng Thị Huỳnh Như (2018)
DangThiHuynhNhuAudition.jpg
Đặng Thị Huỳnh Như (Audition)


SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMinxySGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgNhuThaoSGO48Jan2019-2.jpgPhungNhiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpg
AnhSangSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpgLeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan ThảoĐặng Thị Huỳnh NhưHuỳnh Ngô Kim ChâuLê Mẫn NghiLê Nguyễn Như Thảo
Lê Nguyễn Phụng NhiLê Phạm Thuỷ TiênLê SunnyLê Thị Thu NgaNgô Thị Cẩm NhiNguyễn Hồ Trùng Dương
Nguyễn Lê Ngọc Ánh SángNguyễn Thanh Hoàng MyNguyễn Thị LệNguyễn Thị Minh ThưNguyễn Thị NhiNguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh TrúcTrần Cát TườngTrần Lý Minh ThưVõ Ngọc Xuân CaVõ Phan Kim KhánhVương Mai Linh