Nguyễn Hồ Trùng Dương

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Nguyễn Hồ Trùng Dương
Nguyễn Hồ Trùng Dương (2019)
Name
First Name Trùng Dương
Middle Name **
Last Name Nguyễn Hồ
Nickname Trùng Dương, Yun, Yun Yun
Birth Info
Birthdate December 3, 1999  
Birthplace Flag of Vietnam.png Bình Dương, Vietnam
Blood type **
Current Age 20 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 157cm
B 79cm
W 58cm
H 83cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook / TikTok / Instagram
Idol Career Info
Group SGO48
Team Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Nguyễn Hồ Trùng Dương is a SGO48 Trainee.

Catchphrase

~ Trùng trùng điệp điệp sự dễ thương - Cả một đại dương tình yêu thương ~ chính là em, Trùng Dương đây ạ

History

2018

 • On November 17th, joined SGO48 as part of its 1st Generation.
 • On November 18th, appeared in Kizuna Ekiden.

2019

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Singles Participation

SGO48 A-Sides

SGO48 B-Sides

Media Appearances

Events

Series

 • La La School (Season 4) (2019)

Trivia

 • Name in Japanese: グエン・ホー・ツーン・ヅオン
 • Nickname in Japanese: ツーン・ヅオン
 • Admired member: Miyawaki Sakura
 • Hobbies: Watching movies, shopping, petting cats
 • Favorite colors: Pink, white
 • Dream: To become an idol and to try acting in the future
 • Talents: Makeup, acting
 • Close with Trần Cát Tường and Nguyễn Thị Lệ
 • Lived together with Nguyễn Thị Lệ for a while
 • Known for having the lightest skin tone in SGO48

Gallery

TrungDuongSGO48Jan2019.jpg
Nguyễn Hồ Trùng Dương (2019)
NguyenHoTrungDuongSGO2018.jpg
Nguyễn Hồ Trùng Dương (2018)
NguyenHoTrungDuongAudition.jpg
Nguyễn Hồ Trùng Dương (Audition)


SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMinxySGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgNhuThaoSGO48Jan2019-2.jpgPhungNhiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpg
AnhSangSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpgLeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan Thảo | Đặng Thị Huỳnh Như | Huỳnh Ngô Kim Châu | Lê Mẫn Nghi | Lê Nguyễn Như Thảo
Lê Nguyễn Phụng Nhi | Lê Phạm Thuỷ Tiên | Lê Sunny | Lê Thị Thu Nga | Ngô Thị Cẩm Nhi | Nguyễn Hồ Trùng Dương
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Nguyễn Thanh Hoàng My | Nguyễn Thị Lệ | Nguyễn Thị Minh Thư | Nguyễn Thị Nhi | Nguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh Trúc | Trần Cát Tường | Trần Lý Minh Thư | Võ Ngọc Xuân Ca | Võ Phan Kim Khánh | Vương Mai Linh