Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (2019)
Name
First Name Ánh Sáng
Middle Name Ngọc
Last Name Nguyễn Lê
Nickname Ánh Sáng
Birth Info
Birthdate January 13, 2006  
Birthplace Flag of Vietnam.png Ho Chi Minh City, Vietnam
Blood type **
Current Age 14 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 167cm
B 82cm
W 62cm
H 94cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook / TikTok / Instagram
Idol Career Info
Group SGO48
Team Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng is a SGO48 Trainee.

Catchphrase

Hit the light, come alive! Chạm ánh sáng, tràn sức sống, Ánh Sáng! SGO48!

History

2018

 • On November 17th, joined SGO48 as part of its 1st Generation.
 • On November 18th, appeared on Kizuna Ekiden.

2019

 • On July 14th, appeared in La La School (Season 4).
 • On August 25th, was part of the Senbatsu for SGO48's debut single Heavy Rotation.

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Singles Participation

SGO48 A-Sides

SGO48 B-Sides

Media Appearances

Events

Variety Shows

 • Kizuna Ekiden (Hà Nội, 2018)
 • La La School (Season 4) (2019)

Trivia

 • Name in Japanese: グエン・レ・ゴック・アン・サーン
 • Nickname in Japanese: アン・サーン
 • Admired member: Shitao Miu
 • Youngest SGO48 member
 • Hobbies: Making handmade, cooking
 • Favorite colors: Pink, blue, coral
 • Dream: To become an idol that shines like her name
 • Talents: Making jokes, painting
 • Youngest member of SGO48.
 • Can play the piano well
 • One of the two winners of the SNS Audition Round

Gallery

AnhSangSGO48Jan2019.jpg
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (2019)
NguyenLeNgocAnhSangSGO2018.jpg
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (2018)
NguyenLeNgocAnhSangAudition.jpg
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Audition)


SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMinxySGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgNhuThaoSGO48Jan2019-2.jpgPhungNhiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpg
AnhSangSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpgLeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan Thảo | Đặng Thị Huỳnh Như | Huỳnh Ngô Kim Châu | Lê Mẫn Nghi | Lê Nguyễn Như Thảo
Lê Nguyễn Phụng Nhi | Lê Phạm Thuỷ Tiên | Lê Sunny | Lê Thị Thu Nga | Ngô Thị Cẩm Nhi | Nguyễn Hồ Trùng Dương
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Nguyễn Thanh Hoàng My | Nguyễn Thị Lệ | Nguyễn Thị Minh Thư | Nguyễn Thị Nhi | Nguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh Trúc | Trần Cát Tường | Trần Lý Minh Thư | Võ Ngọc Xuân Ca | Võ Phan Kim Khánh | Vương Mai Linh