Phạm Lâm Ánh Trúc

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Phạm Lâm Ánh Trúc
Phạm Lâm Ánh Trúc (2019)
Name
First Name Ánh Trúc
Middle Name **
Last Name Phạm Lâm
Nickname Trúc Phạm
Birth Info
Birthdate September 4, 1997  
Birthplace Flag of Vietnam.png Ho Chi Minh City, Vietnam
Blood type **
Current Age 24 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 160cm
B 83cm
W 60cm
H 88cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook / Tiktok / Instagram
Idol Career Info
Group SGO48
Team Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Phạm Lâm Ánh Trúc is a SGO48 Trainee.

History

2018

2019

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Singles Participation

SGO48 A-Sides

SGO48 B-Sides

Media Appearances

Events

Series

  • SOL – Stage of Love (2020)

Trivia

  • Name in Japanese: ファム・ラム・アン・ツック
  • Nickname in Japanese: ツック・ファム
  • Hobbies: Singing, dancing, watching b-boy dance clips, popping, watching live performances
  • Favorite colors: White, black
  • Idols: Adele, Passenger, Justin Bieber, Beyoncé, Jessi J
  • Dream: To become an idol who can spread positive energy to everyone
  • Talent: Rapping in English and Korean
  • Oldest member of SGO48.

Gallery

TrucPhamSGO48Jan2019.jpg
Phạm Lâm Ánh Trúc (2019)
PhamLamAnhTrucSGO2018.jpg
Phạm Lâm Ánh Trúc (2018)
PhamLamAnhTrucAudition.jpg
Phạm Lâm Ánh Trúc (Audition)
SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpgAnhSangSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpg
LeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan ThảoHuỳnh Ngô Kim ChâuLê Mẫn NghiLê Phạm Thuỷ TiênLê SunnyLê Thị Thu NgaNgô Thị Cẩm NhiNguyễn Hồ Trùng Dương
Nguyễn Lê Ngọc Ánh SángNguyễn Thanh Hoàng MyNguyễn Thị LệNguyễn Thị Minh ThưNguyễn Thị NhiNguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh TrúcTrần Cát TườngTrần Lý Minh ThưVõ Ngọc Xuân CaVõ Phan Kim KhánhVương Mai Linh