Trần Lý Minh Thư

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Trần Lý Minh Thư
Trần Lý Minh Thư (2019)
Name
First Name Minh Thư
Middle Name **
Last Name Trần Lý
Nickname Ashley
Birth Info
Birthdate May 23, 2000  
Birthplace Flag of Vietnam.png Ho Chi Minh City, Vietnam
Blood type **
Current Age 20 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 160cm
B 75cm
W 56cm
H 87cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook / Instagram / TikTok
Idol Career Info
Group SGO48
Team Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Trần Lý Minh Thư is a SGO48 Trainee.

History

2018

2019

2020

  • In July, was announced for her first senbatsu position with RIVER.

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Singles Participation

SGO48 A-Sides

SGO48 B-Sides

Media Appearances

Events

Trivia

  • Name in Japanese: チャン・リー・ミン・トゥー
  • Nickname in Japanese: アッシュリー
  • Admired member: Shimazaki Haruka, Kunjiranut Intarasin (Jane)
  • Favorite color: pastel
  • Hobbies: singing, watching Kamen Rider and Super Sentai
  • Skill: can sing in high speed
  • Part of the SGO48 IT girls even though she no longer studies IT
  • Close friends with Lê Nguyễn Như Thảo

Gallery

AshleySGO48Jan2019.jpg
Trần Lý Minh Thư (2019)
TranLyMinhThuSGO2018.jpg
Trần Lý Minh Thư (2018)
TranLyMinhThuAudition.jpg
Trần Lý Minh Thư (Audition)
SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMinxySGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgNhuThaoSGO48Jan2019-2.jpgPhungNhiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpg
AnhSangSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpgLeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan Thảo | Đặng Thị Huỳnh Như | Huỳnh Ngô Kim Châu | Lê Mẫn Nghi | Lê Nguyễn Như Thảo
Lê Nguyễn Phụng Nhi | Lê Phạm Thuỷ Tiên | Lê Sunny | Lê Thị Thu Nga | Ngô Thị Cẩm Nhi | Nguyễn Hồ Trùng Dương
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Nguyễn Thanh Hoàng My | Nguyễn Thị Lệ | Nguyễn Thị Minh Thư | Nguyễn Thị Nhi | Nguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh Trúc | Trần Cát Tường | Trần Lý Minh Thư | Võ Ngọc Xuân Ca | Võ Phan Kim Khánh | Vương Mai Linh