Võ Ngọc Xuân Ca

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Võ Ngọc Xuân Ca
Võ Ngọc Xuân Ca (2019)
Name
First Name Xuân Ca
Middle Name Ngọc
Last Name
Nickname Xuân Ca
Birth Info
Birthdate September 20, 2001  
Birthplace Flag of Vietnam.png Bình Thuận, Vietnam
Blood type **
Current Age 19 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 163cm
B 80cm
W 63cm
H 94cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook / TikTok / Instagram
Idol Career Info
Group SGO48
Team SGO48 Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Võ Ngọc Xuân Ca is a SGO48 Trainee.

History

2018

2019

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Singles Participation

SGO48 A-Sides

SGO48 B-Sides

Media Appearances

Events

Trivia

  • Name in Japanese: ヴォー・ゴック・スアン・カー
  • Nickname in Japanese: スアン・カー
  • Hobbies: Going around to take photos, collecting antiques, eating bún mắm
  • Favorite color: White
  • Dream: To become a multi-talented artist and a photographer
  • Talents: Playing the piano, playing the guitar, playing the ukulele, communicating in 4 languages (Vietnamese, English, Korean, German)

Gallery

XuanCaSGO48Jan2019.jpg
Võ Ngọc Xuân Ca (2019)
VoNgocXuanCaSGO2018.jpg
Võ Ngọc Xuân Ca (2018)
VoNgocXuanCaAudition.jpg
Võ Ngọc Xuân Ca (Audition)


SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMinxySGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgNhuThaoSGO48Jan2019-2.jpgPhungNhiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpg
AnhSangSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpgLeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan Thảo | Đặng Thị Huỳnh Như | Huỳnh Ngô Kim Châu | Lê Mẫn Nghi | Lê Nguyễn Như Thảo
Lê Nguyễn Phụng Nhi | Lê Phạm Thuỷ Tiên | Lê Sunny | Lê Thị Thu Nga | Ngô Thị Cẩm Nhi | Nguyễn Hồ Trùng Dương
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Nguyễn Thanh Hoàng My | Nguyễn Thị Lệ | Nguyễn Thị Minh Thư | Nguyễn Thị Nhi | Nguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh Trúc | Trần Cát Tường | Trần Lý Minh Thư | Võ Ngọc Xuân Ca | Võ Phan Kim Khánh | Vương Mai Linh