Bi RuiShan

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Bi RuiShan
Bi RuiShan (December 2018)
Name
Hanzi 毕瑞珊
Pinyin Bì RuìShān
Nickname Xiǎo shān zi (小珊子), melody
Birth Info
Birthdate January 13, 2003
Birthplace Flag of China.png Liaoning, China
Blood type **
Current Age 21 Years Old
Sizes
Height 167cm
Professional Info
Agency {{{agency}}}
Social Networks {{{sns}}}
Idol Career Info
Former Group GNZ48
Former Team Team Z
Debuted October, 2017 / 3rd Generation
Graduated May, 2019

Bi RuiShan was a member of GNZ48's Team Z.

Trivia

  • Strength(s): Piano, sports
  • Hobbies: Hip-hop, guitar, eating

SNH48 Senbatsu Elections

Team History

GNZ48 TraineeTeam Z → Graduation
Joined GNZ48 as a Trainee on October 1, 2017
Promoted to Team Z on December 31, 2017
Graduated from GNZ48's Team Z on May 26, 2019

Singles Participation

GNZ48 B-Sides

SNH48 B-Sides

Units

Stage Units

TN1 (Ǒuxiàng Yánjiū Jìhuà)
Heart Gata Virus (Center)
Z3 (Sānjiǎo Hánshù)
NaCl
Bu xiu Gang

Gallery

BiRuiShanZSep2018.jpg
Bi RuiShan (September 2018)
BiRuiShanZJune2018.jpeg
Bi RuiShan (June 2018)
BiRuiShanSSK2018.jpg
Bi RuiShan SNH48 5th Senbatsu Election Poster (2018)
BiRuiShanZMar2018.jpg
Bi RuiShan (March 2018)
BiRuiShanZDec2017.jpg
Bi RuiShan (December 2017)
BiRuiShanGNZRSOct2017.jpg
Bi RuiShan (October 2017)