Difference between revisions of "Template:BEJ48TeamEChart"

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Line 31: Line 31:
 
| 程宇璐
 
| 程宇璐
 
| XiaoLu (小璐) <br/> MeiMei/Sister (妹妹) <br/> GuLu (咕噜)
 
| XiaoLu (小璐) <br/> MeiMei/Sister (妹妹) <br/> GuLu (咕噜)
| February 27
+
| February 27, 1999
 
| ''Zhejiang, China''
 
| ''Zhejiang, China''
 
| **
 
| **
| **
+
| {{Age|1999|2|27}}
 
| 160cm
 
| 160cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 57: Line 57:
 
| 高蔚然
 
| 高蔚然
 
| Àilì (艾丽) <br/> Àilínnà (艾琳娜)
 
| Àilì (艾丽) <br/> Àilínnà (艾琳娜)
| October 8
+
| October 8, 1997
 
| ''Henan, China''
 
| ''Henan, China''
 
| A
 
| A
| **
+
| {{Age|1997|10|8}}
 
| 166cm
 
| 166cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 148: Line 148:
 
| 任蔓琳
 
| 任蔓琳
 
|  
 
|  
| February 21
+
| February 21, 1998
 
| ''Chongqing, China''
 
| ''Chongqing, China''
 
| O
 
| O
| **
+
| {{Age|1998|2|21}}
 
| 166cm
 
| 166cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 252: Line 252:
 
| 臧聪
 
| 臧聪
 
| Cong Cong (聪聪)
 
| Cong Cong (聪聪)
| February 21
+
| February 21, 1998
 
| ''Shandong, China''
 
| ''Shandong, China''
 
| **
 
| **
| **
+
| {{Age|1998|2|21}}
 
| 170cm
 
| 170cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.

Revision as of 00:01, 22 May 2019

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
E ChenQianNanEDec2018.jpg Chen QianNan 陈倩楠 XiaoJuRen (小巨人) March 19, 1998 Tianjin, China ** 22 163cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E ChengYuLuBEJKKSDec2018.jpg Cheng YuLu 程宇璐 XiaoLu (小璐)
MeiMei/Sister (妹妹)
GuLu (咕噜)
February 27, 1999 Zhejiang, China ** 21 160cm Beijing Siba culture media Ltd. 5th
E FengSiJiaEDec2018.jpg Feng SiJia 冯思佳 XiaoBei (小北)
YuanSu (元素)
January 3, 1999 Zhejiang, China ** 21 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E GaoWeiRanBEJKKSDec2018.jpg Gao WeiRan 高蔚然 Àilì (艾丽)
Àilínnà (艾琳娜)
October 8, 1997 Henan, China A 22 166cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th
E LiNaEDec2018.jpg Li Na 李娜 TángDòu (糖豆) September 22, 1997 Hebei, China ** 22 158cm Beijing Siba culture media Ltd. 3rd
E LiuShengNanEDec2018.jpg Liu ShengNan 刘胜男 XiaoShu (小树) September 9, 1997 Hunan, China ** 22 161cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E LiShiYanESep2018.jpg Li ShiYan 李诗彦 Rainy, ErKang (尔康) March 17, 2003 Hunan, China ** 17 164cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E LiZiEDec2018.jpg Li Zi 李梓 Litchi (LiZhi 荔枝) August 30, 2000 Sichuan, China AB 19 158cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E MaYuLingEDec2018.jpg Ma YuLing 马玉灵 YuZi (玉子) October 6, 1999 Sichuan, China ** 20 166cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E PengJiaMinBEJKKSDec2018.jpg Peng JiaMin
(Co-Captain)
彭嘉敏 Péngpéng (彭彭) September 29 Guangdong, China O ** 165cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th
E RenManLinBEJKKSDec2018.jpg Ren ManLin 任蔓琳 February 21, 1998 Chongqing, China O 22 166cm Beijing Siba culture media Ltd. 5th
E SuShanShanEDec2018.jpg Su ShanShan 苏杉杉 Air
33
March 23, 1997 Hubei, China ** 23 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E WangJiaYuEJan2019.jpg Wang JiaYu 王嘉瑜 XiǎoYú (小鱼)
Yú XiǎoYú (瑜小瑜)
May 2 Chongqing, China ** ** 158cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 3rd
E WangYuLanEJan2019.jpg Wang YuLan 王雨兰 Nán Nán (楠楠) January 9 Chongqing, China ** ** 168cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 3rd
E XuSiYangEDec2018.jpg Xu SiYang 顼凘炀 XiaoXing (小星) March 22, 2000 Inner Mongolia, China ** 20 165cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th
E XiongXinBEJKKSDec2018.jpg Xiong Xin 熊鑫 Au
Sānjīn (三斤)
April 12 Sichuan, China O ** 165cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th
E YangYiFanEDec2018.jpg Yang YiFan 杨一帆 MuYi (木易) May 17, 1997 Xinjiang, China B 23 162cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
E ZhangAiJingEJan2019.jpg Zhang AiJing 张爱静 BingBing (饼饼) August 3, 1999 Sichuan, China ** 20 160cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 1st
E ZangCongEJan2019.jpg Zang Cong 臧聪 Cong Cong (聪聪) February 21, 1998 Shandong, China ** 22 170cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 2nd
E ZhangDanDanBEJKKSDec2018.jpg Zhang DanDan 张丹丹 Dan October 2 Hebei, China ** ** 160cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th
E ZhangXiaoYingEDec2018.jpg Zhang XiaoYing
(Captain)
张笑盈 Kona August 21, 1995 Sichuan, China ** 24 163cm Beijing Siba culture media Ltd. SNH48 6th