Difference between revisions of "Template:BEJ48TeamJChart"

From Wiki48
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;" ! Team ! class="unsortable"| Picture ! Romaji ! Name in Mandarin ! Nickname ! Birthdate ! Birthplace ! Blood Type ! Ag...")
 
m
(32 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
! Team
 
! Team
 
! class="unsortable"| Picture
 
! class="unsortable"| Picture
! Romaji
+
! Pinyin
 
! Name in Mandarin
 
! Name in Mandarin
 
! Nickname
 
! Nickname
Line 14: Line 14:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:ChenYaYuJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:BaiXinYuJJune2019.jpg|60px|link=Bai XinYu]]
 +
| [[Bai XinYu]]
 +
| 柏欣妤
 +
| BáiBái (白白)
 +
| January 25, 1997
 +
| ''Jiangsu, China''
 +
| **
 +
| {{Age|1997|1|25}}
 +
| 166cm
 +
| Beijing Siba culture media Ltd.
 +
| [[CKG48 Members#1st Generation|CKG48 1st]]
 +
|-
 +
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 +
| [[Image:ChenYaYuJJune2019.jpg|60px|link=Chen YaYu]]
 
| [[Chen YaYu]]  
 
| [[Chen YaYu]]  
 
| 陈雅钰
 
| 陈雅钰
Line 27: Line 40:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:FangLeiJOctober2016.jpg|60px]]
+
|
 +
| [[Du YaXuan]]
 +
| 杜亚轩
 +
| XuānXuān (轩轩)<br/>XuānJiàng (轩酱)<br/>XiānYùXuān (鲜芋轩)
 +
| August 18
 +
| ''Tianjin, China''
 +
| O
 +
| **
 +
| 168cm
 +
| Beijing Siba culture media Ltd.
 +
| [[BEJ48 Members#7th Generation|7th]]
 +
|-
 +
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 +
| [[Image:FangLeiJJune2019.jpg|60px|link=Fang Lei]]
 
| [[Fang Lei]]  
 
| [[Fang Lei]]  
 
| 房蕾
 
| 房蕾
 
| FangZong (房总) <br/> LeiBao (蕾宝)
 
| FangZong (房总) <br/> LeiBao (蕾宝)
| July 21
+
| July 21, 1997
 
| ''Shandong, China''
 
| ''Shandong, China''
 
| AB
 
| AB
| **
+
| {{Age|1997|7|21}}
 
| 167cm
 
| 167cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 40: Line 66:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:GeSiQiJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:GeSiQiJJune2019.jpg|60px|link=Ge SiQi]]
 
| [[Ge SiQi]]
 
| [[Ge SiQi]]
 
| 葛司琪
 
| 葛司琪
 
| Gege (葛格) <br/> XianXian (鲜鲜)
 
| Gege (葛格) <br/> XianXian (鲜鲜)
| September 8
+
| September 8, 1997
 
| ''Heilongjiang, China''
 
| ''Heilongjiang, China''
 
| B
 
| B
| **
+
| {{Age|1997|9|8}}
 
| 166cm
 
| 166cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 53: Line 79:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:HuangEnRuJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:HuangEnRuJJune2019.jpg|60px|link=Huang EnRu]]
 
| [[Huang EnRu]]
 
| [[Huang EnRu]]
 
| 黄恩茹
 
| 黄恩茹
 
| Ruru
 
| Ruru
| May 5
+
| May 5, 1997
 
| ''Zhejiang, China''
 
| ''Zhejiang, China''
 
| O
 
| O
| **
+
| {{Age|1997|5|5}}
 
| 165cm
 
| 165cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 66: Line 92:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:LiHongYaoJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:HanJiaLeJJune2019.jpg|60px|link=Han JiaLe]]
| [[Li HongYao]]
+
| [[Han JiaLe]]
| 李泓瑶
+
| 韩家乐
| JiaoJiao (蛟娇) <br/> JiaoTang (焦糖)
+
| Coke (可乐) <br/>LeLe (乐乐)<br/> ReRe (热热)
| March 30
+
| April 24, 1996
| ''Yunnan, China''
+
| ''Changde, Hunan, China''
| B
 
 
| **
 
| **
 +
| {{Age|1996|3|7}}
 
| 163cm
 
| 163cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
| [[BEJ48 Members#1st Generation|1st]]
+
| [[SHY48 Members#1st Generation|SHY48 1st]]
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:LiuXianJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:HeYangQingQingJJune2019.jpg|60px|link=HeYang QingQing]]
| [[Liu Xian]]
+
| [[HeYang QingQing]]
| 刘闲
+
| 何阳青青
| XueBing (雪饼)
+
| XiǎoQīng ShíEr Yuè (小青十二月)
| September 27
+
| July 21, 1997
| ''Sichuan, China''
+
| ''Hubei, China''
| A
 
 
| **
 
| **
| 159cm
+
| {{Age|1997|7|21}}
 +
| 163cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
| [[BEJ48 Members#1st Generation|1st]]
+
| [[BEJ48 Members#3rd Generation|3rd]]
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:RenXinYiJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:JinLuoSaiJJune2019.jpg|60px|link=Jin LuoSai]]
| [[Ren XinYi]]
+
| [[Jin LuoSai]]
| 任心怡
+
| 金锣赛
| YouYou (柚柚) <br/> YiXiaZi (怡夏子)
+
| SaiSai (赛赛) <br/> Xiao TianLuo (小田螺) <br/> Xiao JinZhu(小金猪)
| September 27
+
| July 4, 1998
| ''Shanxi, China''
+
| ''Zhejiang, China''
| O
+
| B
| **
+
| {{Age|1998|07|04}}
| 166cm
+
| 164cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
| [[BEJ48 Members#1st Generation|1st]]
+
| [[BEJ48 Members#2nd Generation|2nd]]
 
|-
 
|-
 
 
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:RenYueLinJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:LiuXianJJune2019.jpg|60px|link=Liu Xian]]
| [[Ren YueLin]]  
+
| [[Liu Xian]]
| 任玥霖
+
| 刘闲
| HaoHao (好好) <br/> JiaoZhu (教主) <br/> WeiLai (未来)
+
| XueBing (雪饼)
| October 23
+
| September 27, 1997
| ''Hunan, China''
+
| ''Sichuan, China''
| O
+
| A
| **
+
| {{Age|1997|9|27}}
| 160cm
+
| 159cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#1st Generation|1st]]
 
| [[BEJ48 Members#1st Generation|1st]]
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:ShanXiWenJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:LiuYiFeiJJune2019.jpg|60px|link=Liu YiFei]]
| [[Shan XiWen]]  
+
| [[Liu YiFei]] <br/><small>('''Co-Captain''')</small>
| 单习文
+
| 刘一菲
| QianQian (茜茜)
+
| Yiyi (一一)
| January 31
+
| December 7
| ''Anhui, China''
+
| ''Shandong, China''
| O
+
| A
 
| **
 
| **
 
| 160cm
 
| 160cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
| [[BEJ48 Members#1st Generation|1st]]
+
| [[BEJ48 Members#2nd Generation|2nd]]
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:ShiYuShaJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:SunYuShanJJune2019.jpg|60px|link=Sun YuShan]]
| [[Shi YuSha]]
 
| 单习文
 
| NuanNuan (暖暖) <br/> NaiCha (奶茶)
 
| June 20
 
| ''Beijing, China''
 
| B
 
| **
 
| 163cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| [[BEJ48 Members#1st Generation|1st]]
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
| [[Image:SunYuShanJOctober2016.jpg|60px]]
 
 
| [[Sun YuShan]]
 
| [[Sun YuShan]]
 
| 孙语姗
 
| 孙语姗
 
| Yokie
 
| Yokie
| September 13
+
| September 13, 2000
 
| ''Shandong, China''
 
| ''Shandong, China''
 
| B
 
| B
| **
+
| {{Age|2000|9|13}}
 
| 169cm  
 
| 169cm  
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 159: Line 170:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:WangYuXuanJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:TangLinJJune2019.jpg|60px|link=Tang Lin]]
 +
| [[Tang Lin]]
 +
| 唐霖
 +
| Táng XiǎoZhū (唐小猪) <br/> ZhūZhū Xiá (猪猪侠)
 +
| March 21, 1999
 +
| ''Liaoning, China''
 +
| **
 +
| {{age|1999|3|21}}
 +
| 158cm
 +
| Beijing Siba culture media Ltd.
 +
| [[SHY48 Members#3rd Generation|SHY48 3rd]]
 +
|-
 +
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 +
| [[Image:WangYuXuanJJune2019.jpg|60px|link=Wang YuXuan]]
 
| [[Wang YuXuan]]  
 
| [[Wang YuXuan]]  
 
| 王雨煊
 
| 王雨煊
 
| YuYuan (芋圆)
 
| YuYuan (芋圆)
| May 23
+
| May 23, 1999
 
| ''Henan, China''
 
| ''Henan, China''
 
| A
 
| A
| **
+
| {{Age|1999|5|23}}
 
| 162cm
 
| 162cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 172: Line 196:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:YeMiaoMiaoJOctober2016.jpg|60px]]
+
|
 +
| [[Xiong WenJie]]
 +
| 熊文婕
 +
| JiéJié (婕婕)<br/>XióngMāo (熊猫)<br/>WéiNí (维尼)
 +
| January 23
 +
| ''Jiangxi, China''
 +
| A
 +
| **
 +
| 167cm
 +
| Beijing Siba culture media Ltd.
 +
| [[BEJ48 Members#7th Generation|7th]]
 +
|-
 +
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 +
| [[Image:YeMiaoMiaoJJune2019.jpg|60px|link=Ye MiaoMiao]]
 
| [[Ye MiaoMiao]]
 
| [[Ye MiaoMiao]]
 
| 叶苗苗
 
| 叶苗苗
 
| MiaoMiao (喵喵) <br/> MaoMao (猫猫) <br/> TianXin JiaoZhu (甜心教主)
 
| MiaoMiao (喵喵) <br/> MaoMao (猫猫) <br/> TianXin JiaoZhu (甜心教主)
| July 13
+
| July 13, 1999
 
| ''Anhui, China''
 
| ''Anhui, China''
 
| A
 
| A
| **
+
| {{Age|1999|7|13}}
 
| 160cm  
 
| 160cm  
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 185: Line 222:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:YangYeJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:YangYeJJune2019.jpg|60px|link=Yang Ye]]
| [[Yang Ye]]
+
| [[Yang Ye]] <br/><small>('''Captain''')</small>
 
| 杨晔
 
| 杨晔
 
| Sezhang (社长) <br/> ErMao (二毛) <br/> RiHua (日华)
 
| Sezhang (社长) <br/> ErMao (二毛) <br/> RiHua (日华)
| March 23
+
| March 23, 1997
 
| ''Inner Mongolia, China''
 
| ''Inner Mongolia, China''
 
| **
 
| **
| **
+
| {{Age|1997|3|23}}
 
| 168cm  
 
| 168cm  
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 198: Line 235:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:ZhangHuaiJinJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:ZhangHuaiJinJJune2019.jpg|60px|link=Zhang HuaiJin]]
| [[Zhang HuaiJin]]  
+
| [[Zhang HuaiJin]]
 
| 张怀瑾
 
| 张怀瑾
 
| JinLi (锦鲤)
 
| JinLi (锦鲤)
| May 11
+
| May 11, 1997
 
| ''Liaoning, China''
 
| ''Liaoning, China''
 
| O
 
| O
| **
+
| {{Age|1997|5|11}}
 
| 159cm
 
| 159cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
Line 211: Line 248:
 
|-
 
|-
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
 
! style="background: #1C62A6; text-align:center"| <span style="color:white;">J</span>
| [[Image:ZhangHanZiMoJOctober2016.jpg|60px]]
+
| [[Image:ZhouXiangJJune2019.jpg|60px|link=Zhou Xiang]]
| [[Zhang HanZiMo]]
+
| [[Zhou Xiang]]  
| 张韩紫陌
+
| 周湘
| Yukari
+
| Xiāngcài (香菜)
| January 31
+
| March 18, 2001
| ''Beijing, China''
+
| ''Jiangxi, China''
| B
 
 
| **
 
| **
| 162cm
+
| {{Age|2001|3|18}}
 +
| 161cm
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
 
| Beijing Siba culture media Ltd.
| [[BEJ48 Members#1st Generation|1st]]
+
| [[BEJ48 Members#4th Generation|4th]]
 
|}
 
|}

Revision as of 11:17, 12 March 2020

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
J BaiXinYuJJune2019.jpg Bai XinYu 柏欣妤 BáiBái (白白) January 25, 1997 Jiangsu, China ** 23 166cm Beijing Siba culture media Ltd. CKG48 1st
J ChenYaYuJJune2019.jpg Chen YaYu 陈雅钰 DuoRou (多肉) October 4, 1996 Guangdong, China O 23 156cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J Du YaXuan 杜亚轩 XuānXuān (轩轩)
XuānJiàng (轩酱)
XiānYùXuān (鲜芋轩)
August 18 Tianjin, China O ** 168cm Beijing Siba culture media Ltd. 7th
J FangLeiJJune2019.jpg Fang Lei 房蕾 FangZong (房总)
LeiBao (蕾宝)
July 21, 1997 Shandong, China AB 22 167cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J GeSiQiJJune2019.jpg Ge SiQi 葛司琪 Gege (葛格)
XianXian (鲜鲜)
September 8, 1997 Heilongjiang, China B 22 166cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J HuangEnRuJJune2019.jpg Huang EnRu 黄恩茹 Ruru May 5, 1997 Zhejiang, China O 23 165cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J HanJiaLeJJune2019.jpg Han JiaLe 韩家乐 Coke (可乐)
LeLe (乐乐)
ReRe (热热)
April 24, 1996 Changde, Hunan, China ** 24 163cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 1st
J HeYangQingQingJJune2019.jpg HeYang QingQing 何阳青青 XiǎoQīng ShíEr Yuè (小青十二月) July 21, 1997 Hubei, China ** 22 163cm Beijing Siba culture media Ltd. 3rd
J JinLuoSaiJJune2019.jpg Jin LuoSai 金锣赛 SaiSai (赛赛)
Xiao TianLuo (小田螺)
Xiao JinZhu(小金猪)
July 4, 1998 Zhejiang, China B 22 164cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
J LiuXianJJune2019.jpg Liu Xian 刘闲 XueBing (雪饼) September 27, 1997 Sichuan, China A 22 159cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J LiuYiFeiJJune2019.jpg Liu YiFei
(Co-Captain)
刘一菲 Yiyi (一一) December 7 Shandong, China A ** 160cm Beijing Siba culture media Ltd. 2nd
J SunYuShanJJune2019.jpg Sun YuShan 孙语姗 Yokie September 13, 2000 Shandong, China B 19 169cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J TangLinJJune2019.jpg Tang Lin 唐霖 Táng XiǎoZhū (唐小猪)
ZhūZhū Xiá (猪猪侠)
March 21, 1999 Liaoning, China ** 21 158cm Beijing Siba culture media Ltd. SHY48 3rd
J WangYuXuanJJune2019.jpg Wang YuXuan 王雨煊 YuYuan (芋圆) May 23, 1999 Henan, China A 21 162cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J Xiong WenJie 熊文婕 JiéJié (婕婕)
XióngMāo (熊猫)
WéiNí (维尼)
January 23 Jiangxi, China A ** 167cm Beijing Siba culture media Ltd. 7th
J YeMiaoMiaoJJune2019.jpg Ye MiaoMiao 叶苗苗 MiaoMiao (喵喵)
MaoMao (猫猫)
TianXin JiaoZhu (甜心教主)
July 13, 1999 Anhui, China A 20 160cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J YangYeJJune2019.jpg Yang Ye
(Captain)
杨晔 Sezhang (社长)
ErMao (二毛)
RiHua (日华)
March 23, 1997 Inner Mongolia, China ** 23 168cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J ZhangHuaiJinJJune2019.jpg Zhang HuaiJin 张怀瑾 JinLi (锦鲤) May 11, 1997 Liaoning, China O 23 159cm Beijing Siba culture media Ltd. 1st
J ZhouXiangJJune2019.jpg Zhou Xiang 周湘 Xiāngcài (香菜) March 18, 2001 Jiangxi, China ** 19 161cm Beijing Siba culture media Ltd. 4th