Nguyễn Thanh Hoàng My

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Nguyễn Thanh Hoàng My
Nguyễn Thanh Hoàng My (2019)
Name
First Name Hoàng My
Middle Name Thanh
Last Name Nguyễn
Nickname Mochi
Birth Info
Birthdate May 9, 2004  
Birthplace Flag of Vietnam.png Lâm Đồng, Vietnam
Blood type **
Current Age 16 Years Old
Nationality Vietnamese
Sizes
Height 157cm
B 82cm
W 60cm
H 88cm
Professional Info
Agency YAG Entertainment
Social Networks Facebook / TikTok / Instagram
Idol Career Info
Group SGO48
Team Trainee
Debuted November, 2018 / 1st Generation

Nguyễn Thanh Hoàng My is a SGO48 Trainee.

Catchphrase

Nhân danh tình yêu và công lý, Mochi là em đến để giải cứu trái tim của mọi người đây

History

2018

2019

Team History

SGO48 Trainee
Joined SGO48 as a Trainee on November 17, 2018

Singles Participation

SGO48 A-Sides

SGO48 B-Sides

Media Appearances

Events

Series

 • La La School (Season 4) (2019)

Trivia

 • Name in Japanese: グエン・タイン・ホアン・ミー
 • Nickname in Japanese: モチ
 • Admired member: Praewa Suthamphong (Music)
 • Hobbies: Singing, dancing, eating, cooking, traveling, watching horror movies, watching cartoons
 • Favorite color: Grey, baby pink
 • Dream: To become an almighty idol
 • Talent: Changing face expression constantly
 • Fans say her laugh sounds weird; thrilled but also funny
 • Close friends with Sunny
 • Has a northern accent even though she was born and grew up in Lâm Đồng
 • Considered as Okada Nana's baby

Gallery

MochiSGO48Jan2019.jpg
Nguyễn Thanh Hoàng My (2019)
NguyenThanhHoangMySGO2018.jpg
Nguyễn Thanh Hoàng My (2018)
NguyenThanhHoangMyAudition.jpg
Nguyễn Thanh Hoàng My (Audition)
SGO48

HikariSGO48Jan2019-2.jpgMinxySGO48Jan2019-2.jpgMonSGO48Jan2019-2.jpg ManNghiSGO48Jan2019-2.jpgNhuThaoSGO48Jan2019-2.jpgPhungNhiSGO48Jan2019-2.jpgTienLinhSGO48Jan2019-2.jpgSunnySGO48Jan2019-2.jpgThuNgaSGO48Jan2019-2.jpgNiNiSGO48Jan2019-2.jpgTrungDuongSGO48Jan2019-2.jpg
AnhSangSGO48Jan2019-2.jpgMochiSGO48Jan2019-2.jpgLeTrangSGO48Jan2019-2.jpgTammySGO48Jan2019-2.jpgDONASGO48Jan2019-2.jpgJanieSGO48Jan2019-2.jpgTrucPhamSGO48Jan2019-2.jpgAnnaSGO48Jan2019-2.jpgAshleySGO48Jan2019-2.jpgXuanCaSGO48Jan2019-2.jpgKayceeSGO48Jan2019-2.jpgLinhMaiSGO48Jan2019-2.jpg

Trainee
Members
Châu Ngọc Đoan Thảo | Đặng Thị Huỳnh Như | Huỳnh Ngô Kim Châu | Lê Mẫn Nghi | Lê Nguyễn Như Thảo
Lê Nguyễn Phụng Nhi | Lê Phạm Thuỷ Tiên | Lê Sunny | Lê Thị Thu Nga | Ngô Thị Cẩm Nhi | Nguyễn Hồ Trùng Dương
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng | Nguyễn Thanh Hoàng My | Nguyễn Thị Lệ | Nguyễn Thị Minh Thư | Nguyễn Thị Nhi | Nguyễn Trương Tường Vy
Phạm Lâm Ánh Trúc | Trần Cát Tường | Trần Lý Minh Thư | Võ Ngọc Xuân Ca | Võ Phan Kim Khánh | Vương Mai Linh