Template:TeamXChart

From Wiki48
Jump to: navigation, search
Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
X ChenLinXDec2018.jpg Chen Lin 陈琳 DaTou (大头)
Lynn
July 24, 1998 Shanghai, China O 22 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X HeYangQingQingJJune2019.jpg HeYang QingQing 何阳青青 XiǎoQīng ShíEr Yuè (小青十二月) July 21, 1997 Hubei, China ** 23 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. BEJ48 3rd
X LiuShengNanEJune2019.jpg Liu ShengNan 刘胜男 XiaoShu (小树) September 9, 1997 Hunan, China ** 23 161cm Shanghai Siba culture media Ltd. 6th
X LiXingYuFTDec2018.jpg Li XingYu 李星羽 Pāopāo (抛抛) February 6, 2000 Shanghai, China O 20 163cm Shanghai Siba culture media Ltd. 9th
X LvYiSIIDec2018.jpg Lv Yi 吕一 Kokoro
KouKou Yi (口口一)
June 27, 1997 Chongqing, China A 23 164cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
X LiZhaoXDec2018.jpg Li Zhao
(Captain)
李钊 TaoZi (桃子) May 23, 1998 Hunan, China ** 22 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X Pan LuYao 潘璐瑶 LuEr (鹿儿) July 10, 1999 Shanghai, China AB 21 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 12th
X QiJingXDec2018.jpg Qi Jing
祁静 Sky July 7, 1998 Shanghai, China ** 22 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. 7th
X RanWeiXJan2019.jpg Ran Wei 毛译晗 RuǎnRuǎn (软软)
WèiWèi (蔚蔚)
May 21, 1999 Sichuan, China ** 21 160cm Shanghai Siba culture media Ltd. CKG48 1st
X SongXinRanXDec2018.jpg Song XinRan 宋昕冉 RanRan (冉冉) July 8, 1997 Shandong, China O 23 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X WangFeiYanXJan2019.jpg Wang FeiYan 王菲妍 QiQi (七七)
QiBao (柒宝)
January 27, 2000 Liaoning, China ** 20 166cm Shanghai Siba culture media Ltd. SHY48 2nd
X WangRuiQiXMay2019.jpg Wang RuiQi 王睿琦 RuiQi (睿琦) December 15, 1999 Inner Mongolia, China B 20 167cm Shanghai Siba culture media Ltd. SHY48 4th
X WangXiaoJiaXDec2018.jpg Wang XiaoJia 王晓佳 TianCao (天草) May 31, 1993 Hunan, China B 27 170cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X XieTianYiXDec2018.jpg Xie TianYi 谢天依 BenBen (笨笨) June 24, 1998 Beijing, China A 22 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X YangBingYiXDec2018.jpg Yang BingYi
(Co-Captain)
杨冰怡 ErShui (二水) July 26, 2000 Hainan, China AB 20 165cm Shanghai Siba culture media Ltd. 4th
X YangYeJJune2019.jpg Yang Ye 杨晔 Sezhang (社长)
ErMao (二毛)
RiHua (日华)
March 23, 1997 Inner Mongolia, China ** 23 168cm Shanghai Siba culture media Ltd. BEJ48 1st