GNZ48 Trainee

From Wiki48
(Redirected from GNZ48 Research Students)
Jump to: navigation, search
GNZ48 Trainee (October 2018)

GNZ48's Trainee (预备生 (Yùbèi Shēng), Kenkyuusei or Research Students). They currently have 17 trainees.

Contents

Debuted

List of members who have debuted

 • Bi RuiShan (小珊子 XiaoShanZi, melody) - 3rd Generation (Team Z)
 • He MengYao (Kamuyou) - 3rd Generation (Team Z)
 • Liang WanLin (Ailsa) - 3rd Generation (Team Z)
 • Yu ZhiYuan (芋圆 Taro) - 3rd Generation (Team Z)
 • Huang ChuYin (奶黄包 Nai HuangBao) - 3rd Generation (Team G)
 • Wu YuFei (无语飞 Wu Yufei) - 3rd Generation (Team NIII)
 • Ye XiaoMeng (big梦 big meng, Sunwer) - 3rd Generation (Team Z)
 • Zhu YiXin (GG.Bond) - 2nd Generation (Team G)
 • Fu BingBing (Bubu) - 3rd Generation (Team G)
 • Luo KeJia (可嘉 KeJia, 小安 XiaoAn) - 3rd Generation (Team G)
 • Lin Zhi (007, 木木茜 MuMuQian) - 3rd Generation (Team G)
 • Xu JiaYin (喑 Yin) - 4th Generation (Team G)

Graduated

Stages

# Stage name Date Performances
1 Ǒuxiàng Yánjiū Jìhuà
(偶像研究计划)
2017.10.01 - -

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
- ChengZiYuGNZRSSep2018.jpg Cheng ZiYu
程子钰 YuZai (鱼崽) April 29, 1999 Guangdong, China ** 19 163cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- DengHuiEnGNZRSSep2018.jpg Deng HuiEn
邓惠恩 SuBing (酥饼) March 23 Guangdong, China ** ** 160cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- DengManHuiGNZRSOct2018.jpg Deng ManHui
邓熳慧 Xiao Man (小熳) September 22, 2006 Hunan, China ** 12 160cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 6th
- GuoYiNingGNZRSSep2018.jpg Guo YiNing
郭铱宁 Yīyī (铱一) September 8, 1999 Fujian, China ** 19 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- LiChenXiGNZRSSep2018.jpg Li ChenXi
李晨曦 DǒuDǒu (抖抖) September 1, 2000 Fujian, China ** 18 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- LiangJiaoGNZRSSep2018.jpg Liang Jiao
梁娇 DàQiáo (大乔) November 1, 2003 Sichuan, China ** 15 158cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- LiangQiaoGNZRSSep2018.jpg Liang Qiao
梁乔 DàQiáo (大乔) November 1, 2003 Sichuan, China ** 15 159cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- MenXiuTianGNZRSJune2018.jpg Men XiuTian
门秀天 Lùbǐ (露比) January 6, 2004 Shandong, China ** 14 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- ShuXiangGNZRSSep2018.jpg Shu Xiang
舒湘 Mint July 23, 2002 Sichuan, China ** 16 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- WangMuYuanGNZRSSep2018.jpg Wang MuYuan
汪慕远 XioYao (小妖) December 26, 1997 Zhejiang, China ** 20 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- XieFeiFeiGNZRSSep2018.jpg Xie FeiFei
谢菲菲 Qiézi (茄子)
Mílù (麋鹿)
January 18, 2000 Guangdong, China ** 18 158cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- XiaoWenJingGNZRSSep2018.jpg Xiao WenJing
肖文静 CháChá (茶搽) October 21, 2002 Sichuan, China ** 16 0cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- YeShuQiGNZRSOct2018.jpg Ye ShuQi
叶舒淇 Soki, Ye Zi/Leaf (叶子) October 25, 2004 Jiangxi, China ** 14 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 6th
- YanYuDieGNZRSOct2018.jpg Yan YuDie
鄢羽蝶 Meng Meng (濛濛) May 1, 2003 Chongqing, China ** 15 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 6th
- ZhangRunGNZRSOct2018.jpg Zhang Run
张润 Run (润), Junko November 15, 2001 Sichuan, China ** 17 165cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 6th
- ZhangZeTingGNZRSSep2018.jpg Zhang ZeTing
章泽婷 Xīzi (曦子) October 29, 2002 Guangdong, China ** 16 158cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- ZhangZiYingGNZRSSep2018.jpg Zhang ZiYing
张紫颖 YǐngMèi (颖妹)
Yǐngzi (影子)
March 16, 2003 Guangdong, China ** 15 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions