GNZ48 Research Students

From Wiki48
Jump to: navigation, search
GNZ48 Research Students (December 2017)

GNZ48's Research Students (预备生 or Kenkyuusei). They currently have 15 research students.

Debuted

List of members who have debuted

 • Chen GuiJun (阿邪 A Xie, 邪酱 XieJiang) - 1st Generation (Team Z)
 • Chen ZiYing (Pica, 闪闪 ShanShan) - 1st Generation (Team Z)
 • Dai Ling (Darling, 呆呆 DaiDai) - 1st Generation (Team Z)
 • Dai XinYi (Cerie, 欣佚 XinYi) - 1st Generation (Team NIII)
 • Du QiuLin (蚯蚓 QiuYin, 阿喵 A Miao) - 1st Generation (Team Z)
 • Huang LiRong (黎蓉 LiRong) - 1st Generation (Team G)
 • Li YiHong (橙妹er ChengMeier, 雷猴 LeiHou) - 1st Generation (Team NIII)
 • Liu JiaYi (七妹 QiMei, 6+1) - 1st Generation (Team Z)
 • Long YiRui (瑞子 RuiZi, 大王 DaWang) - 1st Generation (Team Z)
 • Nong YanPing (奶瓶 NaiPing, 燕燕 YanYan) - 1st Generation (Team Z)
 • Wang CuiFei (加菲 JiaFei, Aurora) - 1st Generation (Team Z)
 • Wang JiongYi (囧囧 JiongJiong) - 1st Generation (Team Z)
 • Wang SiYue (四月 SiYue, 菜菜 CaiCai) - 1st Generation (Team Z)
 • Wang Ying (王爷 WangYe, YY) - 1st Generation (Team Z)
 • Wang ZiXin (小王子 Xiao WangZi, 娉娉 PingPing) - 1st Generation (Team Z)
 • Xiang Yun (小软 XiaoRuan, Sharen) - 1st Generation (Team G)
 • Yang KeLu (羊驼 YangTuo, 各各 GeGe) - 1st Generation (Team Z)
 • Yang YuanYuan (杨导 YangDao, 元宝 YuanBao, Circle) - 1st Generation (Team Z)
 • Yu ShanShan (Yui, 鱼子酱 YuZi Jiang) - 1st Generation (Team Z)
 • Zhang XinYu (小雨 XiaoYu) - 1st Generation (Team Z)
 • Zhao XinYu (Candy) - 1st Generation (Team Z)
 • Zhao YiMin (猫猫 MaoMao, Sherlyn) - 1st Generation (Team Z)
 • Chen JiaYing (无 Wu) - 2nd Generation (Team G)
 • Chen JunHong (Aoi) - 2nd Generation (Team G)
 • Chen LeTian (大添添 Da TianTian) - 2nd Generation (Team G)
 • Cheng YiXin (大猩猩 Da XingXing) - 2nd Generation (Team G)
 • Fang XiaoYu (小鱼 晓晓 XiaoYu XiaoXiao) - 2nd Generation (Team G)
 • Gao XueYi (果核 GuoHe) - 2nd Generation (Team NIII)
 • Lai JunYi (小懒 小赖 XiaoLan XiaoLai) - 2nd Generation (Team Z)
 • Liang Ke (可乐 Kele) - 2nd Generation (Team G)
 • Liu XiaoMo (小末 XiaoMo) - 2nd Generation (Team G)
 • Tang ShiYi (糖宝 TangBao) - 2nd Generation (Team NIII)
 • Xie AiLin (420, Irene) - 2nd Generation (Team NIII)
 • Zhang QiuYi (Aki, 乔伊 QiaoYi, 秋秋 QiuQiu) - 2nd Generation (Team Z)
 • Zheng Yue (Mila) - 2nd Generation (Team NIII)
 • Zhu YiXin (GG.Bond) - 2nd Generation (Team G)
 • Bi RuiShan (小珊子 XiaoShanZi, melody) - 3rd Generation (Team Z)
 • He MengYao (Kamuyou) - 3rd Generation (Team Z)
 • Liang WanLin (Ailsa) - 3rd Generation (Team Z)
 • Yu ZhiYuan (芋圆 Taro) - 3rd Generation (Team Z)

Stages

# Stage name Date Performances
1 Ǒuxiàng Yánjiū Jìhuà
(偶像研究计划)
2017.10.01 - -

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
- ChengZiYuGNZRSDec2017.jpg Cheng ZiYu
程子钰 YuZai (鱼崽) April 29, 1999 Guangdong, China ** 18 163cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- DengHuiEnGNZRSDec2017.jpg Deng HuiEn
邓惠恩 SuBing (酥饼) March 23 Guangdong, China ** ** 160cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- FuBingBingGNZRSDec2017.jpg Fu BingBing
符冰冰 Bubu
Bingbing (冰冰)
August 21, 1996 Guangdong, China ** 21 164cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- HuangChuYinGNZRSDec2017.jpg Huang ChuYin
黄楚茵 Nai HuangBao (奶黄包)
YangYang (央央)
January 2, 2000 Guangdong, China ** 18 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- LiChenXiGNZRSDec2017.jpg Li ChenXi
李晨曦 DǒuDǒu (抖抖) September 1, 2000 Fujian, China ** 17 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- LuoKeJiaGNZRSDec2017.jpg Luo KeJia
羅可嘉 KeJia (可嘉)
XiaoAn (小安)
February 2, 2002 Taiwan ** 16 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- LinZhiGNZRSDec2017.jpg Lin Zhi
林芝 007
MuMuQian (木木茜)
November 21, 1999 Jiangxi, China ** 18 167cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- ShuXiangGNZRSDec2017.jpg Shu Xiang
舒湘 Mint July 23, 2002 Sichuan, China ** 15 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- WangMuYuanGNZRSDec2017.jpg Wang MuYuan
汪慕远 XioYao (小妖) December 26, 1997 Zhejiang, China ** 20 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- WangMengYuanGNZRSDec2017.jpg Wang MengYuan
王梦媛 CāngJiě (沧姐)
CāngZi (沧子)
August 27, 2004 Guangdong, China ** 13 170cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- WuYuFeiGNZRSDec2017.jpg Wu YuFei
吴羽霏 WuYufei (无语飞) July 28, 2000 Fujian, China ** 17 164cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- XuJiaYinGNZRSDec2017.jpg Xu JiaYin
徐佳音 Yīn (喑)
YīnYé (喑爷)
August 18, 2000 Fujian, China ** 17 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- XiaoWenJingGNZRSDec2017.jpg Xiao WenJing
肖文静 CháChá (茶搽) October 21, 2002 Sichuan, China ** 15 0cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- YeXiaoMengGNZRSDec2017.jpg Ye XiaoMeng
叶晓梦 Big meng (big梦)
sunwer
November 29, 2002 Guangdong, China ** 15 164cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- ZhangZiYingGNZRSDec2017.jpg Zhang ZiYing
张紫颖 YǐngMèi (颖妹)
Yǐngzi (影子)
March 16, 2003 Guangdong, China ** 15 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions