GNZ48 Trainee

From Wiki48
(Redirected from GNZ48 Research Students)
Jump to: navigation, search
GNZ48 Trainee (June 2018)

GNZ48's Trainee (预备生 (Yùbèi Shēng), Kenkyuusei or Research Students). They currently have 18 trainees.

Debuted

List of members who have debuted

  • Bi RuiShan (小珊子 XiaoShanZi, melody) - 3rd Generation (Team Z)
  • He MengYao (Kamuyou) - 3rd Generation (Team Z)
  • Liang WanLin (Ailsa) - 3rd Generation (Team Z)
  • Yu ZhiYuan (芋圆 Taro) - 3rd Generation (Team Z)
  • Huang ChuYin (奶黄包 Nai HuangBao) - 3rd Generation (Team G)
  • Wu YuFei (无语飞 Wu Yufei) - 3rd Generation (Team NIII)
  • Ye XiaoMeng (big梦 big meng, Sunwer) - 3rd Generation (Team Z)
  • Zhu YiXin (GG.Bond) - 2nd Generation (Team G)

Stages

# Stage name Date Performances
1 Ǒuxiàng Yánjiū Jìhuà
(偶像研究计划)
2017.10.01 - -

Chart

Team Picture Pinyin Name in Mandarin Nickname Birthdate Birthplace Blood Type Age Height Agency Generation
- ChengZiYuGNZRSJune2018.jpg Cheng ZiYu
程子钰 YuZai (鱼崽) April 29, 1999 Guangdong, China ** 19 163cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- DengHuiEnGNZRSJune2018.jpg Deng HuiEn
邓惠恩 SuBing (酥饼) March 23 Guangdong, China ** ** 160cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- FuBingBingGNZRSJune2018.jpg Fu BingBing
符冰冰 Bubu
Bingbing (冰冰)
August 21, 1996 Guangdong, China ** 22 164cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- GuoYiNingGNZRSJune2018.jpg Guo YiNing
郭铱宁 Yīyī (铱一) September 8, 1999 Fujian, China ** 19 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- LiChenXiGNZRSJune2018.jpg Li ChenXi
李晨曦 DǒuDǒu (抖抖) September 1, 2000 Fujian, China ** 18 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- LiangJiaoGNZRSApr2018.jpg Liang Jiao
梁娇 DàQiáo (大乔) November 1, 2003 Sichuan, China ** 14 158cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- LuoKeJiaGNZRSJune2018.jpg Luo KeJia
羅可嘉 KeJia (可嘉)
XiaoAn (小安)
February 2, 2002 Taiwan ** 16 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- LiangQiaoGNZRSApr2018.jpg Liang Qiao
梁乔 DàQiáo (大乔) November 1, 2003 Sichuan, China ** 14 159cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- LinZhiGNZRSJune2018.jpg Lin Zhi
林芝 007
MuMuQian (木木茜)
November 21, 1999 Jiangxi, China ** 18 167cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- MenXiuTianGNZRSJune2018.jpg Men XiuTian
门秀天 Lùbǐ (露比) January 6, 2004 Shandong, China ** 14 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- ShuXiangGNZRSJune2018.jpg Shu Xiang
舒湘 Mint July 23, 2002 Sichuan, China ** 16 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- WangMuYuanGNZRSJune2018.jpg Wang MuYuan
汪慕远 XioYao (小妖) December 26, 1997 Zhejiang, China ** 20 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 3rd
- WangMengYuanGNZRSJune2018.jpg Wang MengYuan
王梦媛 CāngJiě (沧姐)
CāngZi (沧子)
August 27, 2004 Guangdong, China ** 14 170cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- XieFeiFeiGNZRSJune2018.jpg Xie FeiFei
谢菲菲 Qiézi (茄子)
Mílù (麋鹿)
January 18, 2000 Guangdong, China ** 18 158cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- XuJiaYinGNZRSJune2018.jpg Xu JiaYin
徐佳音 Yīn (喑)
YīnYé (喑爷)
August 18, 2000 Fujian, China ** 18 168cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- XiaoWenJingGNZRSJune2018.jpg Xiao WenJing
肖文静 CháChá (茶搽) October 21, 2002 Sichuan, China ** 15 0cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
- ZhangZeTingGNZRSJune2018.jpg Zhang ZeTing
章泽婷 Xīzi (曦子) October 29, 2002 Guangdong, China ** 15 158cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 5th
- ZhangZiYingGNZRSJune2018.jpg Zhang ZiYing
张紫颖 YǐngMèi (颖妹)
Yǐngzi (影子)
March 16, 2003 Guangdong, China ** 15 162cm Guangzhou Siba Culture Media Ltd. 4th
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions