LYRICS INDEX | SNH48

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

GUIDES:
Need no color-codes =
With color-codes = | ★ = Without color-codes
With English translation = | ☆ = Without English translation

0-9

A

B

C

D

  [★|☆] Daisuki (SNH48 Stage Version)
  [★|☆] Dakishimeraretara (SNH48 Stage Version)
  [★|☆] Deja Vu (SNH48/GNZ48 Stage Version)
  [★|☆] Dìpíngxiàn
  [★|] Dokugumo (SNH48 Stage Version)
  [★|☆] Don't disturb! (SNH48 Stage Version)
  [★|☆] Dreamin' girls (SNH48/GNZ48 Stage Version)
  [★|☆] Du Du Baby (SNH48 Single Version of SKE48 JYURI-JYURI BABY)

E

F

G

H

I

K

L

M

N

Q

  [★|☆] Qīngchūn hàojiǎo

R

S

T

U

V

  [★|☆] Virgin love (SNH48 Stage Version)
  [★|☆] Viva! Hurricane (SNH48/GNZ48 Stage Version)

W

X

  [★|☆] Xià rì jì dòng
  [★|☆] Xià yí zhàn shì nǐ
  [★|☆] Xiāngyù de jìjié
  [★|☆] Xiǎoyǔzhòu
  [★|☆] Xīn de lǚchéng
  [★|☆] Xīn shìjiè
  [★|] Xīng mèng zhī guāng

Y

Z

  [★|☆] Zenjin mitou (SNH48 Stage Version)
  [★|] Zero Sum taiyou (SNH48 Single Version)
  [★|☆] Zhèngyì zhī shǒu
  [★|☆] Zhuānshǔ pàiduì
  [★|☆] Zutto zutto (SNH48 Stage Version)